Kundens rättigheter och datasäkerheten i epSOS-försöket

Användningen och utlämnandet av recept följs upp i epSOS-försöket. Alla uppgifter om expediteringen finns kvar i Receptcentret.

Patienten har rätt att få information om att hans eller hennes elektroniska recept har utlämnats till epSOS-försöket. Patienten har också rätt att få information om när detta skedde.

I e-tjänsten Mina Kanta-sidor kan patienten själv se vilka uppgifter som lämnats ut. Patienten kan också be att få skriftlig information från FPA om detta.

Datasäkerheten i epSOS-tjänsterna

Receptuppgifter och patientuppgifter är hälsouppgifter av känslig natur. I epSOS-tjänsterna hanteras de tryggt och säkert.

Alla uppgifter som överförs i epSOS-försöket krypteras, och identiteten hos dem som använder uppgifterna verifieras.

Bara personer som har rätt till uppgifterna har tillgång till dem. Uppgifterna överlåts inte till utomstående. FPA, organisationer inom hälso- och sjukvården och apoteken övervakar att datasekretessen fungerar och att uppgifterna hanteras lagenligt.

Kundens rättigheter och datasäkerheten i epSOS-försöket

Användningen och utlämnandet av recept följs upp i epSOS-försöket. Alla uppgifter om expediteringen finns kvar i Receptcentret.

Patienten har rätt att få information om att hans eller hennes elektroniska recept har utlämnats till epSOS-försöket. Patienten har också rätt att få information om när detta skedde.

I e-tjänsten Mina Kanta-sidor kan patienten själv se vilka uppgifter som lämnats ut. Patienten kan också be att få skriftlig information från FPA om detta.

Datasäkerheten i epSOS-tjänsterna

Receptuppgifter och patientuppgifter är hälsouppgifter av känslig natur. I epSOS-tjänsterna hanteras de tryggt och säkert.

Alla uppgifter som överförs i epSOS-försöket krypteras, och identiteten hos dem som använder uppgifterna verifieras.

Bara personer som har rätt till uppgifterna har tillgång till dem. Uppgifterna överlåts inte till utomstående. FPA, organisationer inom hälso- och sjukvården och apoteken övervakar att datasekretessen fungerar och att uppgifterna hanteras lagenligt.