Enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården som använder Patientdataarkivet

Den elektroniska patientdataarkivet används inom följande verksamhetsenheter inom den offentliga hälso- och sjukvården

Sök:

Sjukvårdsdistrikt