Potilastiedon arkistoon liittyneet yksityiset terveydenhuollon yksiköt

Enheter inom den privata hälso- och sjukvården som använder Patientdataarkivet

Den elektroniska patientdataarkivet används inom följande verksamhetsenheter inom den privata hälso- och sjukvården

Sök:

Privata enheter i bokstavsordning

Hälso- och sjukvårdsenhetFrån