Det elektroniska receptet

En läkare utfärdar och undertecknar alla recept elektroniskt. Receptet sparas i ett centraliserat datasystem, som kallas Receptcentret. FPA är registeransvarig för Receptcentret. Det riksomfattande Receptcentret innehåller elektroniska recept och expedieringsanteckningar som apoteken infört på recepten. På basis av de uppgifter som finns i Receptcentret kan vilket som helst apotek expediera läkemedlen.

Recepten och uppgifterna om expedieringen sparas i Receptcentret. 

Läkaren kan skriva ett telefon- eller pappersrecept endast i undantagsfall. Också sådana recept görs elektroniska på apoteket och sparas i Receptcentret. Patienten har också rätt att förbjuda att man läser de receptuppgifter som lagrats i Receptcentret. 

Patienten kan kontrollera sina egna receptuppgifter på Mina Kanta-sidor. Man loggar in via webbplatsen kanta.fi.

På Mina Kanta-sidor kan man kontrollera vilka recept har ordinerats, hur länge de är giltiga och hur mycket läkemedel man ännu kan ta ut. Man loggar in med nätbankkoder, identitetskort eller mobilcertifikat.

Den totala medicineringen under kontroll

Då patientens samtliga recept finns lagrade i Receptcentret, kan läkaren med patientens samtycke kontrollera dennas totala medicinering och förhindra skadliga samverkanseffekter och överlappande läkemedel. På patientens begäran kan den totala medicineringen också kontrolleras av en farmaceut eller en provisor. Även den sjukskötare som vårdar patienten kan med patientens samtycke granska uppgifterna i Receptcentret.

Enhetliga läkemedelsuppgifter

Efter att Recepttjänsten har tagits i bruk har alla verksamhetsställen inom hälso- och sjukvården och alla apotek tillgång till uppgifter ur en enhetlig Läkemedelsdatabas. Läkemedelsdatabasen innehåller uppgifter om läkemedel, priser, kostnadsersättningar samt om sinsemellan utbytbara läkemedel, vilka behövs för föreskrivning och expediering av läkemedel. I databasen finns också information om ersättningsgilla salvbaser och kliniska näringspreparat.

Användning av uppgifterna

De uppgifter som finns i Receptcentret kan användas av den yrkesutbildade personalen inom hälso- och sjukvården som vårdar dig, av farmaceuter och provisorer på apoteket, samt av studerande inom dessa områden, då du sköter ärenden inom hälso- och sjukvården och på apoteken. För att kunna läsa uppgifterna krävs alltid patientens samtycke. 

Du kan själv läsa uppgifterna under Mina Kanta-sidor.

Receptuppgifterna kan användas för tillsyn, läkemedelskontroll, utbetalning av läkemedelsersättningar och forskning. Uppgifter för dessa ändamål kan t.ex. ges till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira), Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, FPA och Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling.

 

Det elektroniska receptet

En läkare utfärdar och undertecknar alla recept elektroniskt. Receptet sparas i ett centraliserat datasystem, som kallas Receptcentret. FPA är registeransvarig för Receptcentret. Det riksomfattande Receptcentret innehåller elektroniska recept och expedieringsanteckningar som apoteken infört på recepten. På basis av de uppgifter som finns i Receptcentret kan vilket som helst apotek expediera läkemedlen.

Recepten och uppgifterna om expedieringen sparas i Receptcentret. 

Läkaren kan skriva ett telefon- eller pappersrecept endast i undantagsfall. Också sådana recept görs elektroniska på apoteket och sparas i Receptcentret. Patienten har också rätt att förbjuda att man läser de receptuppgifter som lagrats i Receptcentret. 

Patienten kan kontrollera sina egna receptuppgifter på Mina Kanta-sidor. Man loggar in via webbplatsen kanta.fi.

På Mina Kanta-sidor kan man kontrollera vilka recept har ordinerats, hur länge de är giltiga och hur mycket läkemedel man ännu kan ta ut. Man loggar in med nätbankkoder, identitetskort eller mobilcertifikat.

Den totala medicineringen under kontroll

Då patientens samtliga recept finns lagrade i Receptcentret, kan läkaren med patientens samtycke kontrollera dennas totala medicinering och förhindra skadliga samverkanseffekter och överlappande läkemedel. På patientens begäran kan den totala medicineringen också kontrolleras av en farmaceut eller en provisor. Även den sjukskötare som vårdar patienten kan med patientens samtycke granska uppgifterna i Receptcentret.

Enhetliga läkemedelsuppgifter

Efter att Recepttjänsten har tagits i bruk har alla verksamhetsställen inom hälso- och sjukvården och alla apotek tillgång till uppgifter ur en enhetlig Läkemedelsdatabas. Läkemedelsdatabasen innehåller uppgifter om läkemedel, priser, kostnadsersättningar samt om sinsemellan utbytbara läkemedel, vilka behövs för föreskrivning och expediering av läkemedel. I databasen finns också information om ersättningsgilla salvbaser och kliniska näringspreparat.

Användning av uppgifterna

De uppgifter som finns i Receptcentret kan användas av den yrkesutbildade personalen inom hälso- och sjukvården som vårdar dig, av farmaceuter och provisorer på apoteket, samt av studerande inom dessa områden, då du sköter ärenden inom hälso- och sjukvården och på apoteken. För att kunna läsa uppgifterna krävs alltid patientens samtycke. 

Du kan själv läsa uppgifterna under Mina Kanta-sidor.

Receptuppgifterna kan användas för tillsyn, läkemedelskontroll, utbetalning av läkemedelsersättningar och forskning. Uppgifter för dessa ändamål kan t.ex. ges till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira), Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, FPA och Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling.