Överföring av recept från Finland till Sverige

Uppgifterna på ett finländskt recept överförs till Sverige via FPA:s Receptcenter. När kunden har fått läkemedlet skickar det svenska apoteket information om expedieringen till Finland. I Finland sparas uppgifterna i Receptcentret.

Receptuppgifter kan lämnas ut endast med patientens samtycke

Receptuppgifterna kan lämnas ut till det svenska apoteket endast med patientens samtycke. Patienten kan ge sitt samtycke i e-tjänsten Mina Kanta-sidor på adressen www.kanta.fi/sv. Samtycket gäller tills vidare men upphör senast då epSOSförsöket
slutförs (30.6.2014).

Samtycket kan återkallas i samma tjänst. Efter återkallelsen kan patienten senare ge sitt samtycke på nytt.

Överföring av recept från Finland till Sverige

Uppgifterna på ett finländskt recept överförs till Sverige via FPA:s Receptcenter. När kunden har fått läkemedlet skickar det svenska apoteket information om expedieringen till Finland. I Finland sparas uppgifterna i Receptcentret.

Receptuppgifter kan lämnas ut endast med patientens samtycke

Receptuppgifterna kan lämnas ut till det svenska apoteket endast med patientens samtycke. Patienten kan ge sitt samtycke i e-tjänsten Mina Kanta-sidor på adressen www.kanta.fi/sv. Samtycket gäller tills vidare men upphör senast då epSOSförsöket
slutförs (30.6.2014).

Samtycket kan återkallas i samma tjänst. Efter återkallelsen kan patienten senare ge sitt samtycke på nytt.