Läs mer

RSS-flöde

Beställ RSS-flöde

Du kan beställa ett RSS-flöde för Kanta-tjänsterna. RSS-flöden kan beställas om alla meddelanden och störningsmeddelanden.

RSS är ett sätt att förmedla material på nätet. För att använda RSS-tjänsten behövs ett skilt RSS-läsprogram eller ett webbläsarprogram som kan utnyttja RSS. Det finns kostnadsfria RSS-läsprogram på Internet. Adressen för den RSS-tjänst som ska hämtas inmatas i läsprogrammet.

Då webbläsaren Mozilla Firefox eller Internet Explorer 7 används, behövs inget separat RSS-läsprogram, utan man kan prenumerera på RSS-flödet dvs. RSS-feed genom att klicka på den orangefärgade RSS-ikonen. I webbläsaren Opera syns RSS-tjänsten på adressraden som en RSS-logotyp. Genom att klicka på den kan man prenumerera på en RSS-listning. För övriga webbläsare rekommenderar vi ett skilt RSS-läsprogram.

Läs mer

RSS-flöde

Beställ RSS-flöde

Du kan beställa ett RSS-flöde för Kanta-tjänsterna. RSS-flöden kan beställas om alla meddelanden och störningsmeddelanden.

RSS är ett sätt att förmedla material på nätet. För att använda RSS-tjänsten behövs ett skilt RSS-läsprogram eller ett webbläsarprogram som kan utnyttja RSS. Det finns kostnadsfria RSS-läsprogram på Internet. Adressen för den RSS-tjänst som ska hämtas inmatas i läsprogrammet.

Då webbläsaren Mozilla Firefox eller Internet Explorer 7 används, behövs inget separat RSS-läsprogram, utan man kan prenumerera på RSS-flödet dvs. RSS-feed genom att klicka på den orangefärgade RSS-ikonen. I webbläsaren Opera syns RSS-tjänsten på adressraden som en RSS-logotyp. Genom att klicka på den kan man prenumerera på en RSS-listning. För övriga webbläsare rekommenderar vi ett skilt RSS-läsprogram.