Det elektroniska receptet

Usein kysyttyjä kysymyksiä sähköisestä resepistä.

1. Var kan jag se vilka elektroniska recept jag har?

 • En länk till inloggningen i tjänsten finns på förstasidan av www.kanta.fi/sv/  under "Mina Kanta-sidor".
 • Du identifierar dig i tjänsten med dina egna bankkoder eller med ett chipförsett identitetskort, och efter att identifieringen lyckats är du inloggad i tjänsten. Om du har fått elektroniska läkemedelsrecept visas de i menyn till vänster under Elektroniska recept. 
 • Kontakta Kanta-tjänstens tekniska support tekninentuki@kanta.fi (tfn 020 634 7787) om du har problem med att logga in eller använda Mina Kanta-sidor.

2. Hur använder jag elektroniska recept?

 • När en läkemedelförskrivare ordinerar dig medicin skriver han eller hon ut ett elektroniskt recept på den. Receptet sparas i receptcentret. Du får en patientanvisning på papper med namnet på de mediciner som du ordinerats och doseringsanvisningar.
 • Apoteket tittar efter i receptcentret vilka mediciner du har ordinerats och lämnar ut medicinerna. Om du visar upp patientanvisningen går expedieringen snabbare. Om du inte har patientanvisningen med dig får du din medicin genom att visa upp FPA-kortet. 
 • Du kan be att få en sammanställning av de elektroniska recepten på apoteket eller hos hälso- och sjukvården. Du kan också skriva ut en sammanställning via Mina Kanta-sidor. I sammanställningen ser du alla dina elektroniska recept, hur mycket du har kvar att ta ut av medicinen och hur länge receptet är giltigt.
 • Läs mer om detta på förstasidan av kanta.fi/sv/ under Anvisningar.

3. Var och hur kan jag få en sammanställning av de elektroniska recepten?

 • Man kan skriva ut en sammanställning via Mina Kanta-sidor och 
 • man kan be att få en sammanställning på apoteket t.ex. i samband med läkemedelsinköp eller hos hälso- och sjukvården.

4. Hur kan jag förnya ett elektroniskt recept på internet?

 • Du kan be att få ditt elektroniska recept förnyat antingen på apoteket eller vid en sådan hälso- och sjukvårdsenhet som redan använder elektroniska recept. Via Mina Kanta-sidor är det inte ännu möjligt att få sitt recept förnyat.

5. Hur vet jag när mitt recept har förnyats?

 • När du bett att få ditt elektroniska recept förnyat får du veta per sms att receptet förnyats om du uppgett ditt telefonnummer.
 • Du kan också gå till apoteket eller hälso- och sjukvården och fråga om receptet förnyats.
 • Du kan också se att ett recept förnyats i Mina Kanta-sidor. Om din begäran om förnyelse av receptet avslås meddelar hälso- och sjukvården dig.
 • Om förnyelsebegäran inte behandlats inom 8 dagar ska du kontakta det ställe där du har lämnat in din begäran, dvs. apoteket eller hälso- och sjukvården.

6. Hur får jag mitt pappersrecept utbytt mot ett elektroniskt recept?

 • Innan ett elektronisk recept skrivs ut ska du personligen få information om vad ett elektroniskt recept innebär. Informationen ges av t.ex. en läkare eller sjukskötare inom den hälso- och sjukvårdsorganisation där du behandlas. Förutom den muntliga informationen får du en broschyr om det elektroniska receptet.
 • De enheter inom hälso- och sjukvården som börjat använda elektroniska recept hittar du på förstasidan under Tjänster -> Det elektroniska receptet. Till höger på sidan finns en länk till en uppdaterad förteckning.

7. Vilka dokument ska jag ha med mig när jag åker utomlands?

 • De dokument som du behöver är beroende av om du reser till ett Schengenland och av destinationslandets lag- och tullbestämmelser. Läs mer om detta under Tjänster -> Det elektroniska receptet. Där finns följande information: Elektroniska recept med på utlandsresan.

8. Var kan jag se vilka apotek och hälso- och sjukvårdsenheter som använder elektroniska recept?

 • Det elektroniska receptet används på alla apotek i Finland och du kan således hämta ut de mediciner som du ordinerats med ett elektroniskt recept på vilket apotek som helst. Anvisningar finns på webbplatsen Kanta.fi på adressen  http://www.kanta.fi/sv/asiointiohjeet.
 • En förteckning över enheter inom hälso- och sjukvården hittar du när du på förstasidan klickar på Tjänster > Det elektroniska receptet. Till höger på sidan finns relevanta länkar - överst finns Enheter inom hälso- och sjukvården som använder det elektroniska receptet.

9. Kan någon sköta ärenden som gäller mina elektroniska recept för min räkning?

 • För att någon annan ska kunna hämta ut dina mediciner på apoteket måste han eller hon ha med sig din patientanvisning eller ditt FPA-kort. Om personen hämtar ut en medicin med FPA-kortet ska han eller hon känna till uppgifterna om medicinen. Med dem kan personen i fråga intyga sin rätt att få hämta ut din medicin. I andra frågor som gäller skötseln av ärenden i samband med  elektroniska recept behövs ett skriftligt samtycke som är undertecknat av dig.

     o Med ett skriftligt samtycke kan en annan person för din räkning
     o begära en sammanställning över dina mediciner
     o utreda din medicinering
     o begära att ett elektroniskt recept makuleras när du inte längre behöver medicinen
     o begära att ett recept förnyas.

10. Var kan jag få en samtyckesblankett för att kunna ge en annan person fullmakt?

 • Samtyckesblanketter fås på de hälso- och sjukvårdsenheter som använder elektroniska recept, på alla apotek och på FPA-byråerna.

11. Jag är intressebevakare. Kan jag med mina bankkoder se också min huvudmans recept?

 • För att kunna sköta huvudmannens ekonomiska ärenden beviljar banken intressebevakaren bankkoder på så sätt att intressebevakaren identifieras med sin egen personbeteckning, men bankkoderna ger honom eller henne rätt att använda huvudmannens konto/konton. Då identifierar du dig som intressebevakare med din egen personbeteckning i varje enskild tjänst, och ser därför inte de patientuppgifter som gäller huvudmannen i Mina Kanta-sidor.
 • Om du har fått fullmakt att sköta en persons hälso- och sjukvårdsärenden ska du sköta dem direkt med hälso- och sjukvården eller med apoteket där du kan få en sammanställning av recepten. En intressebevakare som utsetts att sköta enbart huvudmannens ekonomiska angelägenheter har inte rätt att ta del av patientens uppgifter i receptcentret.

12. Vem har rätt att se mina elektroniska uppgifter?

 • I behandlingssituationer har den behandlande läkaren rätt att utan patientens särskilda samtycke gå in i receptcentret och se de läkemedelsrecept som han eller hon själv skrivit ut till patienten samt expeditionsuppgifterna.
 • I samband med brådskande vård (8 § i patientlagen) har den behandlande läkaren rätt att se en patients läkemedelsrecept med expeditionsuppgifter utan patientens samtycke.
 • I andra situationer behöver den behandlande läkaren eller sjukskötaren från fall till fall antingen patientens muntliga eller skriftliga samtycke för att ta del av patientens uppgifter i receptcentret. Ett muntligt samtycke av patienten för åtkomst till alla hans eller hennes uppgifter i receptcentret kan man begära på flera olika sätt, antingen på mottagningen, per telefon eller via en tillförlitlig elektronisk servicekanal.
 • På apoteket kan en farmaceut eller provisor se dina elektroniska recept när du hämtar ut mediciner på apoteket.
 • På eget initiativ eller av nyfikenhet får man inte gå in och se andras uppgifter.  Om detta i alla fall sker blir den som tagit del av uppgifterna upptäckt. Detta därför att alla loggar in i systemet med personliga koder och alltid när någon ser på uppgifter i receptcentret lämnar det spår efter sig.
 • Närmare information om datasäkerhet får du när du går till förstasidan: Kanta -> Informationssäkerhet