Blogg

18.7.2017 - 12:56

Smart att gå med i Kanta

På Mina Kanta-sidor ser medborgarna sina vårduppgifter inom den offentliga hälso- och sjukvården och i allt större utsträckning också inom den privata. Samtidigt förbättras patientens vårdkvalitet, när patientuppgifter som lagrats i Kanta-tjänsterna kan utnyttjas vid olika vårdenheter.

Lääkäri ja potilas

"En kund som kommer till vår mottagning för exempelvis knäbesvär har inte nödvändigtvis en helt klar bild av vilka undersökningar och behandlingar han eller hon redan har genomgått. Det kan hända att knät redan har röntgats inom den offentliga vården", säger kirurgen och ortopeden Markku Varpela på Läkarcentralen Aava.

"När patientens vårduppgifter finns i Kanta-systemet kan onödigt och överlappande arbete undvikas. Det förbättrar vårdkvaliteten avsevärt."

Läkarcentralen Aavas kund Jari, 34 år, berömmer Mina Kanta-sidor: "Det är praktiskt att kunna se sina hälsouppgifter från både den offentliga och privata sidan. Öppen data är framtiden och det är fint att uppleva det här i Finland!"

Läkarcentralen Aava var den första privata läkarstationen som anslöt sig till Kanta-tjänsterna. För privata aktörer är det än så länge frivilligt att lagra patientuppgifter i Kanta.

"För närvarande finns tyvärr inte uppgifter om alla vårdtagare i Kanta-tjänsten", säger Varpela.

Varpelas budskap är att det är ett mycket smart drag ur både läkarstationernas och patienternas synvinkel att utnyttja vårduppgifter via Kanta-tjänsterna. Patienterna kan främja tjänsten genom att tillåta att deras uppgifter lämnas ut mellan olika hälso- och sjukvårdsenheter.

Kanta-tjänsterna används av alla enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården och i stor utsträckning också på den privata sidan. Patientuppgifter lagras i Kanta av närmare 150 privata hälsovårdsaktörer, och antalet fortsätter att öka. Anslutningen till Kanta-tjänsterna ökar också företagets beredskap för den eventuella valfrihet som social- och hälsovårdsreformen för med sig.

 

Mer information
Mina Kanta-sidor
Enheter inom den privata  hälso- och sjukvården som lagrar uppgifter i Kanta