epSOS-försök mellan Finland och Sverige

Finland och Sverige genomförde ett gemensamt epSOS-försök i Tornedalen, som avslutades 30.6.2014. I försöket testades expediering av elektroniska recept mellan länderna.  Erfarenheterna från projektet kommer att vara till stor nytta då man inför permanenta tjänster under kommande år.

Målsättningen är att i framtiden ta i bruk elektroniska recept i hela Europa.

Inom det europeiska epSOS-projektet utvecklades internationella tjänster för hälsovården, bland annat överföring av patientuppgifter och elektroniska recept. epSOS är en förkortning av Smart Open Services for European Patients – Smarta öppna tjänster för patienter i Europa.

Ytterligare information: www.epsos.eu 

 

 

epSOS-försök mellan Finland och Sverige

Finland och Sverige genomförde ett gemensamt epSOS-försök i Tornedalen, som avslutades 30.6.2014. I försöket testades expediering av elektroniska recept mellan länderna.  Erfarenheterna från projektet kommer att vara till stor nytta då man inför permanenta tjänster under kommande år.

Målsättningen är att i framtiden ta i bruk elektroniska recept i hela Europa.

Inom det europeiska epSOS-projektet utvecklades internationella tjänster för hälsovården, bland annat överföring av patientuppgifter och elektroniska recept. epSOS är en förkortning av Smart Open Services for European Patients – Smarta öppna tjänster för patienter i Europa.

Ytterligare information: www.epsos.eu