Uppgifter om upphovsman

Webbsidorna www.kanta.fi är den huvudsakliga informationskanalen för information om ärenden som ansluter sig till Kanta-tjänsterna. Kanta-tjänsterna genomförs i samarbete mellan många olika myndigheter och därför är också det material som publiceras på kanta.fi utarbetat av flera myndigheter. Varje myndighet ansvarar själv för riktigheten i det innehåll som den producerat.

Webbsidorna kanta.fi har uppgjorts av:

 • FPA:s arbetsgrupp för Kanta-tjänsterna
 • Social- och hälsovårdsministeriet
 • Institutet för välfärd och hälsa, Enheten för operativ styrning av informationsadministrationen inom social- och hälsovården OPER
 • Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)
 • Befolkningsregistercentralen
 • Finlands Apotekarförbund

För webbplatsens innehåll och uppdatering svarar Kanta-tjänsterna i samarbete med SHM, Enheten för operativ styrning av informationsadministration vid Institutet för hälsa och välfärd, Valvira och Befolkningsregistercentralen.

Vänligen meddela oss om du upptäcker fel eller brister på sidorna. Länken till responsblanketten (Ge respons och fråga) finns i nedre delen av sidan.

 

Uppgifter om upphovsman

Webbsidorna www.kanta.fi är den huvudsakliga informationskanalen för information om ärenden som ansluter sig till Kanta-tjänsterna. Kanta-tjänsterna genomförs i samarbete mellan många olika myndigheter och därför är också det material som publiceras på kanta.fi utarbetat av flera myndigheter. Varje myndighet ansvarar själv för riktigheten i det innehåll som den producerat.

Webbsidorna kanta.fi har uppgjorts av:

 • FPA:s arbetsgrupp för Kanta-tjänsterna
 • Social- och hälsovårdsministeriet
 • Institutet för välfärd och hälsa, Enheten för operativ styrning av informationsadministrationen inom social- och hälsovården OPER
 • Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)
 • Befolkningsregistercentralen
 • Finlands Apotekarförbund

För webbplatsens innehåll och uppdatering svarar Kanta-tjänsterna i samarbete med SHM, Enheten för operativ styrning av informationsadministration vid Institutet för hälsa och välfärd, Valvira och Befolkningsregistercentralen.

Vänligen meddela oss om du upptäcker fel eller brister på sidorna. Länken till responsblanketten (Ge respons och fråga) finns i nedre delen av sidan.