Förmedling av intyg inom hälso- och sjukvården till FPA

Läkarintyg kan förmedlas direkt från hälso- och sjukvården till den som tar emot intyget för ansökan om förmåner.  Till att börja med gäller denna Kanta-tjänst A-läkarintyg som förmedlas till FPA. Senare kan även andra läkarintyg börja förmedlas till FPA.

Läkarintyg A gäller kortvarig arbetsoförmåga. När din läkare sparar A-intyget i Patientdataarkivet kan ett elektroniskt intyg samtidigt förmedlas direkt till FPA för ansökan om sjukdagpenning. Då behöver intyget inte lämnas in separat till FPA.

Läs mer i anvisningar

Förmedling av intyg inom hälso- och sjukvården till FPA

Läkarintyg kan förmedlas direkt från hälso- och sjukvården till den som tar emot intyget för ansökan om förmåner.  Till att börja med gäller denna Kanta-tjänst A-läkarintyg som förmedlas till FPA. Senare kan även andra läkarintyg börja förmedlas till FPA.

Läkarintyg A gäller kortvarig arbetsoförmåga. När din läkare sparar A-intyget i Patientdataarkivet kan ett elektroniskt intyg samtidigt förmedlas direkt till FPA för ansökan om sjukdagpenning. Då behöver intyget inte lämnas in separat till FPA.

Läs mer i anvisningar