Så här fungerar förmedling av intyg inom hälso- och sjukvården till FPA

  • Kom överens med din läkare om att ditt A-intyg förmedlas direkt till FPA.
  • Du får själv en utskrift av det intyg som förmedlats till FPA. Där nämns att intyget har för-medlats till FPA.
  • Om du är i arbete lämnar du utskriften till din arbetsgivare. Arbetsgivaren ansöker om sjukdagpenning hos FPA för den tid som du får lön för sjuktiden.
  • Om du inte är i arbete eller inte får lön för sjuktiden fyller du i en egen ansökan om sjuk-dagpenning i FPAs nättjänst www.kela.fi/web/sv/etjanst.

När ett A-intyg förmedlats elektroniskt till FPA skickas ingen utskrift till FPA, eftersom man redan har uppgifterna om intyget där. Du ser intyg som förmedlats till FPA på webben, i  www.kela.fi/web/sv/etjanst och www.kanta.fi/sv/omakanta.

Så här fungerar förmedling av intyg inom hälso- och sjukvården till FPA

  • Kom överens med din läkare om att ditt A-intyg förmedlas direkt till FPA.
  • Du får själv en utskrift av det intyg som förmedlats till FPA. Där nämns att intyget har för-medlats till FPA.
  • Om du är i arbete lämnar du utskriften till din arbetsgivare. Arbetsgivaren ansöker om sjukdagpenning hos FPA för den tid som du får lön för sjuktiden.
  • Om du inte är i arbete eller inte får lön för sjuktiden fyller du i en egen ansökan om sjuk-dagpenning i FPAs nättjänst www.kela.fi/web/sv/etjanst.

När ett A-intyg förmedlats elektroniskt till FPA skickas ingen utskrift till FPA, eftersom man redan har uppgifterna om intyget där. Du ser intyg som förmedlats till FPA på webben, i  www.kela.fi/web/sv/etjanst och www.kanta.fi/sv/omakanta.