Meddelanden

31.5.2017 - 19:34

SMS-tjänsten gällande receptförnyelse fungerar normalt igen

SMS-meddelanden till kunder om hur begäran avgjorts skickas normalt igen. Felet korrigerades. SMS-tjänsten för kunder var ur funktion under tiden 11.5.-31.5.2017.

Läget för begäran om receptförnyelse kunde emellertid även då kontrolleras på Mina Kanta-sidor eller genom att fråga apoteket eller hälsovården.

Vi beklagar den olägenhet som störningen orsakade.


Vidare information: En kortvarig störning upptäcktes i det eletroniska receptet 29.5.2017. Vi beklagar den bristfälligä informenigen av störningen.

 

FPA, Kanta-tjänster

Närmare uppgifter:.
tekninentuki@kanta.fi