Meddelanden

11.7.2017 - 16:30

Kanta.fi premierades på SuomiAreena som bästa mobiltjänst för hälsa och välfärd

De bästa finländska mobiltjänsterna premierades på SuomiAreena i Björneborg. I klassen för hälso- och välfärdstjänster gick segern till kanta.fi. I motiveringen säger juryn att samlandet av medborgarnas hälsouppgifter i en och samma tjänst lägger grunden för nya servicekoncept inom hälso- och sjukvården och stöder utvecklandet av dessa. Kanta.fi har en form som går bra att skala ner till mobila enheter, vilket också gör uträttandet av ärenden effektivare.

De riksomfattande Kanta-tjänsterna bildar en unik helhet som gör att olika vårdenheter inom hälso- och sjukvården smidigt och säkert kan se patientens uppgifter genom hela vårdkedjan.
 
Enligt Marina Lindgren som är direktör för FPA:s Kanta-tjänster har Kanta fört hälso- och sjukvården närmare medborgarna genom att ge dem möjlighet att se sina egna vårduppgifter. På Mina Kanta-sidor kan man se sina egna receptuppgifter och patientjournaler och övervaka hur uppgifterna används. I tjänsten kan man meddela ett livstestamente och en organdonationsvilja samt förnya recept.

Kanta.fi ger tillgång till de egna uppgifterna var som helst i världen, också på mobila enheter. Det är lätt att använda Kanta.fi-sidorna på exempelvis mobiltelefonen eller pekplattan, och ingen särskild mobilapp behövs, säger Lindgren.
 
Den nationella tävlingen hade åtta klasser och genomfördes i samarbete mellan Digital Forum Finland ry, Ohjelmistoyrittäjät ry och en rad näringslivsaktörer. Ordförande för tävlingsjuryn var kommunikationsminister Anne Berner.  

Användningen av Kanta-tjänsterna fortsätter att utvidgas

Kanta-tjänsterna utnyttjas av hela den offentliga hälso- och sjukvården samt av apoteken och många aktörer inom den privata vården, allt fler privata aktörer ansluter sig. Även informationsinnehållen utvidgas, för närvarande pågår arbetet med att lägga till tandvårdsuppgifter i tjänsten och senare kommer också klientuppgifterna inom socialvården att bli en del av Kanta. I framtiden kan medborgare som håller koll på sin hälsa också själva spara uppgifter om sitt välbefinnande på Mina Kanta-sidor.
 
Kanta-tjänsterna skapar möjlighet för information att röra sig mellan de framtida social- och hälsovårdsaktörerna, och via Mina Kanta-sidor kommer medborgarna i framtiden kanske också att kunna välja den tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster de behöver.

Användningen via mobila enheter ökar kraftigt

År 2016 gjordes 10,4 miljoner besök på kanta.fi. I år är besöken redan uppe i 7,1 miljoner. Andelen mobila  besök på kanta.fi var i fjol 30,4 % och i år 35,2 %. Tjänsten Mina Kanta-sidor har redan använts av över 2,1 miljoner finländare.
 
Kanta-webbtjänsterna utvecklas med beaktande av kundernas synpunkter. Nästa år kommer kanta.fi att förnyas och Mina Kanta-sidor utvecklas för att fungera ännu bättre på mobila enheter. Användarna deltar i utvecklingsarbetet ända från början och olika användargrupper beaktas vid planeringen av hanterbarheten och tillgängligheten.
 

Mer information

Bästa mobiltjänst 2017