Meddelanden

23.8.2017 - 14:37

Hur väl känner du till Mina Kanta-sidor? Gör testet!

Är ditt recept fortfarande i kraft? Söker du dina röntgenbilder? Alla dina läkarbesök och all patientdata om dig som sparats elektroniskt finns i FPA:s Mina Kanta-tjänst. Hur väl känner du till tjänsten? Bekanta dig med Mina Kanta-sidor med testet!

Ursprungstestet på Yles Digiträning-sidor har utarbetats av redaktör Anu Heikkinen.