Dataombudsman

Enligt lagen om elektroniska recept och lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården ska hälso- och sjukvårdsorganisationerna och apoteken ha en utnämnd dataskyddsansvarig som följer upp och övervakar att datahanteringen sköts i enlighet med lag.

Den dataskyddsansvariga har i uppgift att fungera som dataskyddsexpert inom sin organisation och att biträda ledningen i frågor som ansluter sig till dataskyddet. Organisationens ledning är i sista hand ansvarig för att dataskyddet fungerar enligt lagstiftningen inom organisationen.

Dataombudsmannens byrå och social- och hälsovårdsministeriet har i samarbetet utarbetat en broschyr om den dataskyddsansvarigas befattningsbeskrivning, uppgift och position.

Dataombudsman

Enligt lagen om elektroniska recept och lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården ska hälso- och sjukvårdsorganisationerna och apoteken ha en utnämnd dataskyddsansvarig som följer upp och övervakar att datahanteringen sköts i enlighet med lag.

Den dataskyddsansvariga har i uppgift att fungera som dataskyddsexpert inom sin organisation och att biträda ledningen i frågor som ansluter sig till dataskyddet. Organisationens ledning är i sista hand ansvarig för att dataskyddet fungerar enligt lagstiftningen inom organisationen.

Dataombudsmannens byrå och social- och hälsovårdsministeriet har i samarbetet utarbetat en broschyr om den dataskyddsansvarigas befattningsbeskrivning, uppgift och position.