Framtida riktlinjer

Det elektroniska receptet, den nationella Läkemedelsdatabasen, Patientdataarkivet och datahanteringstjänsten samt medborgarnas Mina Kanta sidor är nya offentliga tjänster i Finland. För tjänsterna används också namnet det Nationella hälsoarkivet (Kanta-tjänster). De bildar en unik servicehelhet som grundar sig på lagstiftningen och som stegvis tas i bruk för medborgare, inom hälso- och sjukvården och på apoteken under åren 2010–2016.

Kanta-tjänsterna blir tillgängliga för alla oberoende var i Finland du bor. Det elektroniska receptet och Patientdataarkivet kan användas av alla tjänsteproducenter både inom den offentliga och den privata hälso- och sjukvården, och alla apotek i Finland har beredskap att skriva ut elektroniska recept. 

I det Nationella hälsoarkivet bildas det så småningom en elektronisk patientdatamapp med patentinformation som du i önskad omfattning kan låta den vårdande hälso- och sjukvårdspersonalen få tillgång till och även själv använda. De elektroniska recepten bildar en egen receptmapp, som finns tillgänglig förutom för dig även för hälso- och sjukvårdspersonalen och apoteken.

I och med det Nationella hälsoarkivet finns dina viktigaste patientuppgifter alltid i behåll och tillgängliga i elektronisk form på vilken hälsovårdsenhet du än sköter dina ärenden. Du bestämmer dock alltid själv vem som får tillgång till dina uppgifter. Då den viktigaste informationen alltid finns tillgänglig och kan användas av den läkare som vårdar dig, förbättras vårdens kontinuitet och planmässighet. Både du och din läkare ser vilka läkemedel som du tidigare blivit ordinerad och hur mycket som redan hämtats ut på apoteket.

Du behöver ingen dator för att kunna utnyttja Kanta-tjänsterna. Du kan be hälsovårdsenheten eller apoteket att skriva ut dina receptuppgifter på papper. Om du använder en webbank eller andra webbtjänster, lär du dig garanterat också att använda Kanta-tjänsterna.

Välkommen att använda Kanta-tjänsterna!

Framtida riktlinjer

Det elektroniska receptet, den nationella Läkemedelsdatabasen, Patientdataarkivet och datahanteringstjänsten samt medborgarnas Mina Kanta sidor är nya offentliga tjänster i Finland. För tjänsterna används också namnet det Nationella hälsoarkivet (Kanta-tjänster). De bildar en unik servicehelhet som grundar sig på lagstiftningen och som stegvis tas i bruk för medborgare, inom hälso- och sjukvården och på apoteken under åren 2010–2016.

Kanta-tjänsterna blir tillgängliga för alla oberoende var i Finland du bor. Det elektroniska receptet och Patientdataarkivet kan användas av alla tjänsteproducenter både inom den offentliga och den privata hälso- och sjukvården, och alla apotek i Finland har beredskap att skriva ut elektroniska recept. 

I det Nationella hälsoarkivet bildas det så småningom en elektronisk patientdatamapp med patentinformation som du i önskad omfattning kan låta den vårdande hälso- och sjukvårdspersonalen få tillgång till och även själv använda. De elektroniska recepten bildar en egen receptmapp, som finns tillgänglig förutom för dig även för hälso- och sjukvårdspersonalen och apoteken.

I och med det Nationella hälsoarkivet finns dina viktigaste patientuppgifter alltid i behåll och tillgängliga i elektronisk form på vilken hälsovårdsenhet du än sköter dina ärenden. Du bestämmer dock alltid själv vem som får tillgång till dina uppgifter. Då den viktigaste informationen alltid finns tillgänglig och kan användas av den läkare som vårdar dig, förbättras vårdens kontinuitet och planmässighet. Både du och din läkare ser vilka läkemedel som du tidigare blivit ordinerad och hur mycket som redan hämtats ut på apoteket.

Du behöver ingen dator för att kunna utnyttja Kanta-tjänsterna. Du kan be hälsovårdsenheten eller apoteket att skriva ut dina receptuppgifter på papper. Om du använder en webbank eller andra webbtjänster, lär du dig garanterat också att använda Kanta-tjänsterna.

Välkommen att använda Kanta-tjänsterna!