Uusimmat esittely

Nytt

Meddelanden

3.2.2017 Södra Karelen pionjär: Det första pilotprojektet i samband med Klientdataarkivet för socialvården inleder funktionalitetstestningen

Kundtestmiljön för Klientdataarkivet för socialvården har tagits i bruk. Funktionaliteterna testas först av Södra Karelens social- och...

31.1.2017 Mildrade begränsningar i vårdnadshavares rätt att sköta sina barns ärenden på Mina Kanta-sidor

Allt fler vårdnadshavare kan nu sköta sina barns ärenden på Mina Kanta-sidor. Vårdnadshavarens rätt att sköta ärenden för sitt barn som är under 10...

18.12.2016 Ändringsarbetena i Receptcentret har slutförts. Tjänsterna kan användas normalt.

Ändringsarbetena i Receptcentret har slutförts. Tjänsterna kan användas normalt. Vi följer extra noga med hur tjänsterna fungerar efter...

14.12.2016 Autentiseringstjänsten för Mina Kanta-sidor byts ut 15.12.2016

Autentiseringstjänsten för Mina Kanta-sidor byts ut mot Suomi.fi-autentisering torsdagen den 15 december 2016 kl. 6–8. Bytet kan medföra korta...

13.12.2016 Vi förbättrar Kanta-tjänsterna: Ändringsarbetet 17.–18.12.2016 inverkar på Mina Kanta-sidor

Receptcentret överförs till den nya användningsmiljön under veckoslutet 17–18.12.2016. Mina Kanta-sidor är på nytt tillgängliga från och med 18.12....

> Mera

Meddelanden om störningar

2.3.2017 Störningen i det elektroniska receptet har upphört 2.3.2017 klockan 10.00

Störningen i det elektroniska receptet har upphört. Störningen började 2.3.2017 klockan 08.15 och upphörde 2.3.2017 klockan 10.00. Till följd av...

2.3.2017 En störning har upptäckts i det elektroniska receptet 2.3.2017

En störning har upptäckts i det elektroniska receptet. Störningen började 2.3.2017 klockan 08.15. Till följd av störningen är tjänsten ur bruk....

24.1.2017 En störning har upptäckts i Suomi.fi identifiering

En störning har upptäckts i Suomi.fi identifiering. Störningen började 24.1.2017 klockan 15.13. Störningen kan förhindra identifiering i...

20.1.2017 En störning har upptäckts i Suomi.fi identifiering

En störning har upptäckts i Suomi.fi identifiering. Störningen började 20.1.2017 klockan 9.30. Störningen kan förhindra identifiering i...

18.12.2016 Ändringsarbetena i Receptcentret har slutförts. Tjänsterna kan användas normalt.

Ändringsarbetena i Receptcentret har slutförts. Tjänsterna kan användas normalt. Vi följer extra noga med hur tjänsterna fungerar efter...

> Mera

Servicemeddelanden

4.1.2017 Servicearbete i Mina Kanta-sidor 5.1.2017 kl. 6–10

Servicearbetet orsakar inga användningsavbrott. tekninentuki@kanta.fi

14.11.2016 Brådskande servicearbete 22–23.11.2016 kl. 23–01

I produktionen av Kanta-tjänster utförs ett snabbt servicearbete 22.11.2016 kl. 23–01. Motsvarande servicearbete utförs i kundtestmiljön med start...

31.10.2016 Snabb servicearbeten i Kanta-tjänsternas produktionsmiljö 3.11. kl. 21.00–24.00

I Kanta-tjänsternas produktionsmiljö utförs servicearbeten som förbättrar funktionen. Ändringsarbetet inleds: 3.11.2016 kl. 21.00 Ändringsarbetet...

26.10.2016 Servicearbete i Mina Kanta-sidor 27.10.2016 kl. 6–10

I tjänsten Mina Kanta-sidor görs servicearbete 27.10.2016 kl. 6–10. Servicearbetena kan orsaka korta avbrott i tjänsten. Vi beklagar störningarna....

25.10.2016 Vi förbättrar Kanta-tjänsterna: Ibruktagandet av Receptcentrets nya plattform 27.11.2016

I FPA:s Kanta-tjänster pågår i år ett omfattande projekt för att utveckla plattformarna. Genom de nya tekniska plattformar som tas i bruk...

> Mera

Social media

2.3.2017 Livslångt digitalt lärande – även för seniorer

När man blir äldre kan även en liten förändring i en digital tjänst kännas stor. Att uppdatera operativsystemet kan också vara något som en...

11.1.2017 Vi utvecklar Mina Kanta-sidor fortlöpande

Vad allt är på gång och när?

22.11.2016 Snabbguide 4: Receptförnyelse

21.11.2016 Kanta är en investering i infrastruktur

För Kanta-tjänsterna gäller detsamma som för många andra projekt som skapar ny infrastruktur: en del av nyttan tas hem av någon annan än betalaren,...

16.11.2016 Digitalisering och den nationella hälso- och sjukvården: vilka är fördelarna?

Finländarnas hälsa sköts av yrkespersoner, och den mänskliga kontakten kan inte heller i framtiden helt förvandlas till nollor och ettor. Vilka...

> Mera