Uusimmat esittely

Nytt

Meddelanden

7.4.2017 Över 11 000 läkare eller tandläkare har redan börjat använda Kelain

Tjänsten Kelain togs i bruk hösten 2016. I den första fasen är Kelain avsedd för läkares och tandläkares privata bruk och för självständiga...

3.2.2017 Södra Karelen pionjär: Det första pilotprojektet i samband med Klientdataarkivet för socialvården inleder funktionalitetstestningen

Kundtestmiljön för Klientdataarkivet för socialvården har tagits i bruk. Funktionaliteterna testas först av Södra Karelens social- och...

31.1.2017 Mildrade begränsningar i vårdnadshavares rätt att sköta sina barns ärenden på Mina Kanta-sidor

Allt fler vårdnadshavare kan nu sköta sina barns ärenden på Mina Kanta-sidor. Vårdnadshavarens rätt att sköta ärenden för sitt barn som är under 10...

18.12.2016 Ändringsarbetena i Receptcentret har slutförts. Tjänsterna kan användas normalt.

Ändringsarbetena i Receptcentret har slutförts. Tjänsterna kan användas normalt. Vi följer extra noga med hur tjänsterna fungerar efter...

14.12.2016 Autentiseringstjänsten för Mina Kanta-sidor byts ut 15.12.2016

Autentiseringstjänsten för Mina Kanta-sidor byts ut mot Suomi.fi-autentisering torsdagen den 15 december 2016 kl. 6–8. Bytet kan medföra korta...

> Mera

Meddelanden om störningar

24.5.2017 Störningen i inloggning till Mina Kanta-sidor har upphört 24.5.2017

Störningen i inloggning till Mina Kanta-sidor har upphört 24.5.2017. Störningen började 24.5.2017 kl. 11:58 och upphört 13:46. Till följd av...

24.5.2017 En störning har upptäckts i inloggning till Mina Kanta-sidor 24.5.2017

En störning har upptäckts i inloggning till Mina Kanta-sidor 24.5.2017. Till följd av störningen kan man inte logga in till Mina Kanta-sidor....

23.5.2017 Störningen i Kanta-tjänsten har upphört 23.5.2017 kl. 11.21

Störningen i Kanta-tjänsten har upphört. Störningen började 23.5.2017 klockan 10.27 och upphörde 23.5.2017 klockan 11.21. Till följd av...

23.5.2017 En störning har upptäckts i Kanta tjänsten 23.5. kl. 10:27

En störning har upptäckts i Kanta tjänsten. Störningen började 23.5.2017 klockan 10.27. Till följd av störningen är tjänsten ur bruk. Störningen...

18.5.2017 Störningen i det elektroniska receptet har upphört 18.5.2017 kl 11.02

Störningen i det elektroniska receptet har upphört. Störningen började 18.5.2017 klockan 10.12. och upphörde 18.5.2017 klockan 11.02. Till följd av...

> Mera

Servicemeddelanden

22.5.2017 Uppdateringar i Kanta-tjänsterna 30.5. kl. 8–9

Det kan förekomma störningar på webbplatsen kanta.fi tisdag 30.5.2017 kl. 8–9 på grund av uppdateringar. Störningar förekommer inte på Mina Kanta...

4.5.2017 Uppdateringar i Kanta-tjänsterna 16–17.5.2017 kl. 23–03

Uppdateringsarbetet kan medföra kortvariga avbrott som påverkar alla Kanta-tjänster (e-recept, Läkemedelsdatabasen, Patientdataarkivet,...

4.1.2017 Servicearbete i Mina Kanta-sidor 5.1.2017 kl. 6–10

Servicearbetet orsakar inga användningsavbrott. tekninentuki@kanta.fi

14.11.2016 Brådskande servicearbete 22–23.11.2016 kl. 23–01

I produktionen av Kanta-tjänster utförs ett snabbt servicearbete 22.11.2016 kl. 23–01. Motsvarande servicearbete utförs i kundtestmiljön med start...

31.10.2016 Snabb servicearbeten i Kanta-tjänsternas produktionsmiljö 3.11. kl. 21.00–24.00

I Kanta-tjänsternas produktionsmiljö utförs servicearbeten som förbättrar funktionen. Ändringsarbetet inleds: 3.11.2016 kl. 21.00 Ändringsarbetet...

> Mera

Social media

2.3.2017 Livslångt digitalt lärande – även för seniorer

När man blir äldre kan även en liten förändring i en digital tjänst kännas stor. Att uppdatera operativsystemet kan också vara något som en...

11.1.2017 Vi utvecklar Mina Kanta-sidor fortlöpande

Vad allt är på gång och när?

22.11.2016 Snabbguide 4: Receptförnyelse

21.11.2016 Kanta är en investering i infrastruktur

För Kanta-tjänsterna gäller detsamma som för många andra projekt som skapar ny infrastruktur: en del av nyttan tas hem av någon annan än betalaren,...

16.11.2016 Digitalisering och den nationella hälso- och sjukvården: vilka är fördelarna?

Finländarnas hälsa sköts av yrkespersoner, och den mänskliga kontakten kan inte heller i framtiden helt förvandlas till nollor och ettor. Vilka...

> Mera