Uusimmat esittely

Nytt

Meddelanden

18.12.2016 Ändringsarbetena i Receptcentret har slutförts. Tjänsterna kan användas normalt.

Ändringsarbetena i Receptcentret har slutförts. Tjänsterna kan användas normalt. Vi följer extra noga med hur tjänsterna fungerar efter...

14.12.2016 Autentiseringstjänsten för Mina Kanta-sidor byts ut 15.12.2016

Autentiseringstjänsten för Mina Kanta-sidor byts ut mot Suomi.fi-autentisering torsdagen den 15 december 2016 kl. 6–8. Bytet kan medföra korta...

13.12.2016 Vi förbättrar Kanta-tjänsterna: Ändringsarbetet 17.–18.12.2016 inverkar på Mina Kanta-sidor

Receptcentret överförs till den nya användningsmiljön under veckoslutet 17–18.12.2016. Mina Kanta-sidor är på nytt tillgängliga från och med 18.12....

12.12.2016 Överföringen av Receptcentret till den nya användningsmiljön senareläggs

Överföringen av Receptcentret till den nya användningsmiljön 11.12 avbröts. Arbetet senareläggs och kommer att genomföras på en tidpunkt som...

5.12.2016 Vi förbättrar Kanta-tjänsterna: Ändringsarbetet 10.–11.12.2016 inverkar på Mina Kanta-sidor

Receptcentret överförs till den nya användningsmiljön under veckoslutet 10–11.12.2016. Mina Kanta-sidor är på nytt tillgängliga från och med 11.12....

> Mera

Meddelanden om störningar

18.12.2016 Ändringsarbetena i Receptcentret har slutförts. Tjänsterna kan användas normalt.

Ändringsarbetena i Receptcentret har slutförts. Tjänsterna kan användas normalt. Vi följer extra noga med hur tjänsterna fungerar efter...

17.12.2016 Driftstopp i Receptcentret, Kelain och Mina Kanta-sidor

Ändringsarbetet utförs 18.12.2016 kl. 00.00–08.00, då det inte går att använda Receptcentret. Det går inte heller att använda Kelain eller Mina...

12.12.2016 En störning i Apotekens förfrågningstjänst för direktersättningar och Mottagningstjänst för uppgifter om läkemedelsinköp och redovisningsdata har upphört 12.12.2016 klockan 11.07.

En störning i Apotekens förfrågningstjänst för direktersättningar och Mottagningstjänst för uppgifter om läkemedelsinköp och redovisningsdata har...

12.12.2016 En störning fortsätter i Apotekens förfrågningstjänst för direktersättningar och Mottagningstjänst för uppgifter om läkemedelsinköp och redovisningsdata 12.12.2016 klockan 05.43.

En störning fortsätter i Apotekens förfrågningstjänst för direktersättningar och Mottagningstjänst för uppgifter om läkemedelsinköp och...

11.12.2016 Störningen i det elektroniska receptet har upphört 11.12.2016

Störningen i det elektroniska receptet har upphört. Störningen började 11.12.2016 klockan 9.24 och upphörde 11.12.2016 klockan 9.45. Till...

> Mera

Servicemeddelanden

4.1.2017 Servicearbete i Mina Kanta-sidor 5.1.2017 kl. 6–10

Servicearbetet orsakar inga användningsavbrott. tekninentuki@kanta.fi

14.11.2016 Brådskande servicearbete 22–23.11.2016 kl. 23–01

I produktionen av Kanta-tjänster utförs ett snabbt servicearbete 22.11.2016 kl. 23–01. Motsvarande servicearbete utförs i kundtestmiljön med start...

31.10.2016 Snabb servicearbeten i Kanta-tjänsternas produktionsmiljö 3.11. kl. 21.00–24.00

I Kanta-tjänsternas produktionsmiljö utförs servicearbeten som förbättrar funktionen. Ändringsarbetet inleds: 3.11.2016 kl. 21.00 Ändringsarbetet...

26.10.2016 Servicearbete i Mina Kanta-sidor 27.10.2016 kl. 6–10

I tjänsten Mina Kanta-sidor görs servicearbete 27.10.2016 kl. 6–10. Servicearbetena kan orsaka korta avbrott i tjänsten. Vi beklagar störningarna....

25.10.2016 Vi förbättrar Kanta-tjänsterna: Ibruktagandet av Receptcentrets nya plattform 27.11.2016

I FPA:s Kanta-tjänster pågår i år ett omfattande projekt för att utveckla plattformarna. Genom de nya tekniska plattformar som tas i bruk...

> Mera

Social media

22.11.2016 Snabbguide 4: Receptförnyelse

21.11.2016 Kanta är en investering i infrastruktur

För Kanta-tjänsterna gäller detsamma som för många andra projekt som skapar ny infrastruktur: en del av nyttan tas hem av någon annan än betalaren,...

16.11.2016 Digitalisering och den nationella hälso- och sjukvården: vilka är fördelarna?

Finländarnas hälsa sköts av yrkespersoner, och den mänskliga kontakten kan inte heller i framtiden helt förvandlas till nollor och ettor. Vilka...

18.10.2016 ”Kanta-tjänsterna ger mer tid för kunden.”

”Kanta har visat sin styrka och det är fantastiskt att vi fick ett sådant här system i Finland. I början var det nog många som tvivlade, både bland...

12.10.2016 Så här trimmas Mina Kanta-sidor för att fungera ännu bättre

”Medborgarens roll när det gäller att ta hand om sin egen hälsa kommer att öka i framtiden. Därför beaktas ständig förbättring av användbarheten...

> Mera