Webbredaktion

FPA ansvarar för webbsidorna kanta.fi. Webbsidorna www.kanta.fi är den huvudsakliga kommunikationskanalen för att informera om de riksomfattande informationssystemtjänsterna inom hälso- och sjukvården. Utöver FPA producerar också SHM, Institutet för hälsa och välfärd, Befolkningsregistercentralen och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) innehåll för webbplatsen.

Chefredaktören godkänner de texter som ska publiceras på webbplatsen, men de organisationer som producerar innehåll ansvarar själva för det material de producerar. Ansvarig redaktör för sidorna är kommunikationsplanerare Tiia Lundqvist och chefredaktör är utvecklingschef Pia Järvinen-Hiekkanen/planeringschef Marina Lindgren.

Deras e-postadresser har formen förnamn.efternamn@fpa.fi

Webbredaktion

FPA ansvarar för webbsidorna kanta.fi. Webbsidorna www.kanta.fi är den huvudsakliga kommunikationskanalen för att informera om de riksomfattande informationssystemtjänsterna inom hälso- och sjukvården. Utöver FPA producerar också SHM, Institutet för hälsa och välfärd, Befolkningsregistercentralen och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) innehåll för webbplatsen.

Chefredaktören godkänner de texter som ska publiceras på webbplatsen, men de organisationer som producerar innehåll ansvarar själva för det material de producerar. Ansvarig redaktör för sidorna är kommunikationsplanerare Tiia Lundqvist och chefredaktör är utvecklingschef Pia Järvinen-Hiekkanen/planeringschef Marina Lindgren.

Deras e-postadresser har formen förnamn.efternamn@fpa.fi