Läs mer

Kommunikation

Den huvudsakliga kommunikationskanalen då det gäller Kanta-tjänsterna är wepplatsen www.kanta.fi. Respons på webbplatsen och dess innehåll kan ges på ingångssidan under respons.

RSS-flöde kan beställas för Kanta-tjänsternas meddelanden. Med RSS-flödet följer du enkelt vad som händer i Kanta-tjänsterna.

Kantas (det Nationella hälsoarkivets) visuella framtoning (grafiska anvisningar) och andra anvisningar och material finns under sektionen Materialbank. De begrepp som används på sidan förklaras med synonymer i ordlistan.

Under framställningar finns sådant material som förevisats på olika evenemang, t.ex. mässor. Framställningarna är i pdf-format.

Kommunikationens kontaktinformation

I ärenden som gäller kommunikation betjänar Pirjo Ikävalo (daglig kommunikation och kriskommunikation) tfn 020 634 2743 och Johanna Pääkkönen (webbkommunikation, grafisk planering och sociala medier) tfn 020 634 1401 vardagar kl. 9–15.

FPA, Kanta-tjänster, kommunikation
PB 450, 00056 Helsingfors
förnamn.efternamn@kela.fi

 

Läs mer

Kommunikation

Den huvudsakliga kommunikationskanalen då det gäller Kanta-tjänsterna är wepplatsen www.kanta.fi. Respons på webbplatsen och dess innehåll kan ges på ingångssidan under respons.

RSS-flöde kan beställas för Kanta-tjänsternas meddelanden. Med RSS-flödet följer du enkelt vad som händer i Kanta-tjänsterna.

Kantas (det Nationella hälsoarkivets) visuella framtoning (grafiska anvisningar) och andra anvisningar och material finns under sektionen Materialbank. De begrepp som används på sidan förklaras med synonymer i ordlistan.

Under framställningar finns sådant material som förevisats på olika evenemang, t.ex. mässor. Framställningarna är i pdf-format.

Kommunikationens kontaktinformation

I ärenden som gäller kommunikation betjänar Pirjo Ikävalo (daglig kommunikation och kriskommunikation) tfn 020 634 2743 och Johanna Pääkkönen (webbkommunikation, grafisk planering och sociala medier) tfn 020 634 1401 vardagar kl. 9–15.

FPA, Kanta-tjänster, kommunikation
PB 450, 00056 Helsingfors
förnamn.efternamn@kela.fi