Aktuellt

16.1.2017 - 12:00

Den årliga dataskyddsenkäten om elektroniska recept har publicerats!

Den årliga dataskyddsenkäten om elektroniska recept görs i samarbete med Dataombudsmannens byrå. Enkäten görs som en Webropol-enkät. Du kan besvara...

5.1.2017 - 12:38

Meddelande till Kanta-arkivarierna: Arkivariens användargränssnitt uppdaterat 3.1.2017

Arkivariens användargränssnitt har förnyats. Den uppdaterade bruksanvisningen för Arkivariens användargränssnitt finns på kanta.fi, i Handbok om...

2.1.2017 - 13:11

Meddelande om användningsavgifter för Kanta-tjänsterna 2017

Användningsavgifter för riksomfattande informationssystemtjänster tas ut av tillhandahållare av tjänster samt apotek som anslutit sig till...

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård

Föreskrivning av elektroniska recept, det elektroniska patientdataarkivet, patientsamtycken. Alla anvisningar i anslutning till KanTa-tjänsterna har heltäckande samlats under sektionen hälso- och sjukvård.

Snabba länkar

Apotek

Apotek

Expediering av elektroniska recept, läkemedelsdatabasen, certifikatkort, patientens rättigheter, All information som apoteken behöver har samlats under sektionen Apotek.

Snabba länkar

Kelain

Kelain

Kelain är i första hand avsett för uppgörande av elektroniska recept på basis av yrkesrättigheter. I den första fasen kan självständiga yrkesutövare börja använda Kelain. Den lämpar sig också för läkare och tandläkare som är verksamma privat.

Snabba länkar