Aktuellt

4.5.2017 - 10:49

Förnyad webbskola om Patientdataarkivet

Studiepaketen lämpar sig för alla aktörer inom den offentliga och privata social- och hälsovården. Med hjälp av webbskolan kan yrkespersoner agera...

3.5.2017 - 09:28

Frågetimmar för informationssystemleverantörer startar i maj

Tema: Fas I av Klientdataarkivet för socialvården – stöd för utveckling av informationssystem Frågetimmarna som riktar sig till...

2.5.2017 - 11:43

Webbrecept behändigt, till exempel ute på bryggan: Kelain avsett för privat bruk och självständiga yrkesutövare

Kelain är genom SHM:s, THL:s och FPA:s gemensamma beslut tänkt som ett verktyg för läkare och tandläkare. Dessutom erbjuds självständiga...

Apotek

Apotek

Expediering av recept, Läkemedelsdatabasen, certifikatkort, patientens rättigheter, All information som apoteken behöver har samlats under sektionen Apotek.

Snabba länkar

Kelain

Kelain

Kelain är i första hand avsett för uppgörande av recept på basis av yrkesrättigheter. I den första fasen kan självständiga yrkesutövare börja använda Kelain. Den lämpar sig också för läkare och tandläkare som är verksamma privat.

Snabba länkar