Aktuellt

31.10.2017 - 08:15

Kanta och Patientdataarkivet som verktyg för läkaren

Hälsovårdsenheterna lagrar patientuppgifter från sina egna patientsystem i Patientdataarkivet. I Patientdataarkivet ser läkarna och vårdpersonalen...

27.10.2017 - 08:00

Ny leveranshelhet för Receptcentret tas i bruk 10.11.2017

En produktionsuppdatering görs i Kanta-tjänsternas Receptcenters produktionsmiljö. Uppdateringen tas i bruk 10.11.2017. Den medför inget...

24.10.2017 - 16:38

Datalagret för egna uppgifter på Mina Kanta-sidor med i Hyvinvointi-hackathon

Kanta-tjänsterna är med i Finlands största Hyvinvointi-hackathon i Helsingfors 27-29.10.2017. Under evenemanget utvecklar man nya lösningar inom...

> Mera
Apotek

Apotek

Expediering av recept, Läkemedelsdatabasen, certifikatkort, patientens rättigheter, All information som apoteken behöver har samlats under sektionen Apotek.

Snabba länkar

Kelain

Kelain

Kelain är i första hand avsett för uppgörande av recept på basis av yrkesrättigheter. I den första fasen kan självständiga yrkesutövare börja använda Kelain. Den lämpar sig också för läkare och tandläkare som är verksamma privat.

Snabba länkar