Aktuellt

19.9.2017 - 15:20

Kanta - hela folkets databas

Kanta-tjänsterna ska utvecklas till hela folkets databas, som i framtiden inte bara innehåller hälsouppgifter utan också klientuppgifter inom...

23.8.2017 - 14:37

Hur väl känner du till Mina Kanta-sidor? Gör testet!

Är ditt recept fortfarande i kraft? Söker du dina röntgenbilder? Alla dina läkarbesök och all patientdata om dig som sparats elektroniskt finns i...

18.8.2017 - 13:20

På väg mot fri rörlighet för patientuppgifter

I och med social- och hälsovårdsreformen kan medborgarna välja om de anlitar offentliga eller privata hälsovårdstjänster. Kanta-tjänsternas...

> Mera
Apotek

Apotek

Expediering av recept, Läkemedelsdatabasen, certifikatkort, patientens rättigheter, All information som apoteken behöver har samlats under sektionen Apotek.

Snabba länkar

Kelain

Kelain

Kelain är i första hand avsett för uppgörande av recept på basis av yrkesrättigheter. I den första fasen kan självständiga yrkesutövare börja använda Kelain. Den lämpar sig också för läkare och tandläkare som är verksamma privat.

Snabba länkar