Aktuellt

16.3.2018 - 10:38

Antalet användare av Mina Kanta-sidor i olika kommuner

En statistik över antalet användare av Mina Kanta-sidor i olika kommuner har publicerats. I siffrorna ingår antalet användare av olika slag under...

6.3.2018 - 14:36

Lättare att ordna vård om patientuppgifter lämnas ut

Samtycke till att lämna ut patientuppgifter är till nytta när du behöver vård någon annanstans än på din egen hälsovårdscentral.

19.2.2018 - 08:57

Systematisk uppföljning av dataskyddet i Siun sote

I Siun sote har man systematiskt satsat på att utveckla dataskyddet och informationssäkerheten ända sedan man tog i bruk Kanta-tjänsterna. Hur...

> Mera
Apotek

Apotek

Expediering av recept, Läkemedelsdatabasen, certifikatkort, patientens rättigheter, All information som apoteken behöver har samlats under sektionen Apotek.

Snabba länkar

Kelain

Kelain

Kelain är i första hand avsett för uppgörande av recept på basis av yrkesrättigheter. I den första fasen kan självständiga yrkesutövare börja använda Kelain. Den lämpar sig också för läkare och tandläkare som är verksamma privat.

Snabba länkar