Aktuellt

15.1.2018 - 14:26

Den årliga dataskyddsenkäten om elektroniska recept har publicerats!

Den årliga dataskyddsenkäten om behandling av elektroniska recept görs i samarbete med dataombudsmannens byrå och Institutet för hälsa och välfärd....

11.1.2018 - 10:52

Meddelande om användningsavgifter för Kanta-tjänsterna 2018

Användningsavgifter för riksomfattande informationssystemtjänster tas ut av tillhandahållare av tjänster samt apotek som anslutit sig till...

10.1.2018 - 13:48

Också de nyaste Kanta-tjänsterna har fått certifiering

Ett godkänt bedömningsorgan för informationssäkerhet har certifierat de nyaste Kanta-tjänsterna, Klientdataarkivet för socialvården och Datalagret...

> Mera
Apotek

Apotek

Expediering av recept, Läkemedelsdatabasen, certifikatkort, patientens rättigheter, All information som apoteken behöver har samlats under sektionen Apotek.

Snabba länkar

Kelain

Kelain

Kelain är i första hand avsett för uppgörande av recept på basis av yrkesrättigheter. I den första fasen kan självständiga yrkesutövare börja använda Kelain. Den lämpar sig också för läkare och tandläkare som är verksamma privat.

Snabba länkar