Ajankohtaista esittely

Aktuellt

Meddelanden

15.1.2018 Den årliga dataskyddsenkäten om elektroniska recept har publicerats!

Den årliga dataskyddsenkäten om behandling av elektroniska recept görs i samarbete med dataombudsmannens byrå och Institutet för hälsa och välfärd....

11.1.2018 Meddelande om användningsavgifter för Kanta-tjänsterna 2018

Användningsavgifter för riksomfattande informationssystemtjänster tas ut av tillhandahållare av tjänster samt apotek som anslutit sig till...

10.1.2018 Också de nyaste Kanta-tjänsterna har fått certifiering

Ett godkänt bedömningsorgan för informationssäkerhet har certifierat de nyaste Kanta-tjänsterna, Klientdataarkivet för socialvården och Datalagret...

28.12.2017 FPA centraliserar mottagandet av administrativ post. Det centraliserade registratorskontoret inleder sin verksamhet 2.1.2018.

Det nya, centraliserade registratorskontoret stöder hanteringen av administrativa handlingar vid FPA Kanta-tjänster. – Ett centraliserat...

22.12.2017 Fridfull Jul

Vi önskar en Fridfull Jul och ett Framgångsrikt År 2018! Kanta-tjänster

> Mera

Meddelanden om störningar

16.1.2018 En störning i Patientdataarkivet har upphört 16.1.2018

En störning i Patientdataarkivet har upphört. Störningen började 16.1.2018 klockan 10.00 och upphörde 16.1.2018 klockan 11.10. Till följd av...

16.1.2018 En störning har upptäckts i Patientdataarkivet 16.1.2018

En störning har upptäckts i Patientdataarkivet. Störningen började 16.1.2018 klockan 10.00. Till följd av störningen kan tjänsten vara långsam....

8.1.2018 Störningen i inloggning till Mina Kanta-sidor har upphört 8.1.2018

Störningen i inloggning till Mina Kanta-sidor har upphört. Störningen började 8.1.2018 klockan 13.21 och upphörde 8.1.2018 klockan 13.48. Till...

21.12.2017 En störning upptäckts i Apotekens förfrågningstjänst för direktersättningar 21.12.2017

En störning upptäckts i Apotekens förfrågningstjänst för direktersättningar 21.12.2017 klockan 12.08 och upphörde klockan 12.40. Till följd av...

19.12.2017 Störningen i inloggning till Kelain har upphört 19.12.2017

Störningen i inloggning till Kelain har upphört 19.12.2017. Vi beklagar den olägenhet som störningen orsakade. FPA:s Kanta-tjänster...

> Mera

Servicemeddelanden

10.1.2018 Ändringsarbeten i Kanta-tjänsterna

I Kanta-tjänsterna kommer att utföras ändringsarbeten som förbättrar funktionalitet 23.–24.1.2018: Begynnelsetid: 23.1. kl. 23.00 Avslutningstid:...

26.10.2017 Avbrott i Kelain-tjänsten möjliga 26.10. kl. 22.00-22.30

Valtori genomför servicearbete i anslutning till VY-nätet. Begynnelsetid: torsdag 26.10. 2017 kl. 22.00 Avslutningstid: torsdag 26.10.2017 kl....

26.9.2017 Muutostöitä Kanta-palveluissa 9.10. klo 00.00–02.00

I Kanta-tjänsterna kommer att utföras ändringsarbeten som förbättrar funktionalitet. Begynnelsetid: 9.10. 2017 kl. 00.00 Avslutningstid: 9.10.2017...

20.9.2017 Ändringsarbeten i Kanta-tjänsterna 25.9. kl. 00.00–02.00

I Kanta-tjänsterna kommer att utföras ändringsarbeten som förbättrar funktionalitet. Begynnelsetid: 25.9. 2017 kl. 00.00 Avslutningstid: 25.9.2017...

18.9.2017 Ändringsarbeten i Kanta-tjänsterna 4.10. kl. 00.00–03.00

I Kanta-tjänsterna kommer att utföras ändringsarbeten som förbättrar funktionalitet. Begynnelsetid: 4.10. 2017 kl. 00.00 Avslutningstid: 4.10.2017...

> Mera

Social media

18.12.2017 Kanta – lättare att le

På den privata sidan har för närvarande färre munhälsovårdsaktörer anslutit sig till Kanta jämfört med läkarstationer och sjukhus som...

27.11.2017 Patientdataarkivet förvarar och förmedlar information

Patientdataarkivet är ett datasystem för aktiv användning inom hälso- och sjukvården och där hälsouppgifterna samlas. Patientdataarkivet används...

31.10.2017 Kanta och Patientdataarkivet som verktyg för läkaren

Medicine licentiat Tuomo Kiiskinen som utnyttjar Kanta-tjänsterna i sitt jour- och hälsocentralarbete säger att webbtjänsten för medborgarna, Mina...

17.10.2017 Patientuppgifterna i säkert förvar

”Kanta-tjänsterna har mycket stränga krav på dataskyddet, och därför har informationssäkerheten varit på hög nivå ända från början. Genom att följa...

19.9.2017 Kanta - hela folkets databas

När du i framtiden har kontakt med myndigheterna och behöver ett läkarintyg behöver du inte bära det med dig. Myndigheterna får läkarintyget via...

> Mera