Ajankohtaista esittely

Aktuellt

Meddelanden

27.10.2017 Ny leveranshelhet för Receptcentret tas i bruk 10.11.2017

En produktionsuppdatering görs i Kanta-tjänsternas Receptcenters produktionsmiljö. Uppdateringen tas i bruk 10.11.2017. Den medför inget...

24.10.2017 Datalagret för egna uppgifter på Mina Kanta-sidor med i Hyvinvointi-hackathon

Kanta-tjänsterna är med i Finlands största Hyvinvointi-hackathon i Helsingfors 27-29.10.2017. Under evenemanget utvecklar man nya lösningar inom...

9.10.2017 Finländarna intresserade av digitala tjänster inom hälso- och sjukvården

Tre av fyra finländare hade redan använt digitala tjänster, till exempel Mina Kanta-sidor. På Mina Kanta-sidor kan man se sina egna hälso- och...

25.9.2017 Ny leveranshelhet för Patientdataarkivet tas i bruk 5.10.2017

Den nya versionen för med sig bl.a. följande förändringar: Kontroll av om uppgiften om handlingstyp saknas för handling som gäller information till...

23.8.2017 Hur väl känner du till Mina Kanta-sidor? Gör testet!

Är ditt recept fortfarande i kraft? Söker du dina röntgenbilder? Alla dina läkarbesök och all patientdata om dig som sparats elektroniskt finns i...

> Mera

Meddelanden om störningar

18.10.2017 törningen i Mina Kanta.sidor har upphört 18.10.2017

Störningen i Mina Kanta.sidor har upphört Störningen började 18.10.2017 klockan 15.25 och upphörde 18.10.2017 klockan 16.05. Till följd av...

18.10.2017 En störning har upptäckts i Mina Kanta-sidor 18.10. klockan 15.25

En störning har upptäckts i Mina Kanta-sidor 18.10. klockan 15.25 Till följd av störningen är tjänsten delvis ur bruk. Störningen undersöks....

10.10.2017 Störningen i Kelain har upphört 10.10.2017

Störningen i Kelain har upphört. Störningen började 10.10.2017 klockan 7.23 och upphörde 10.10.2017 klockan 9.20. Till följd av störningen var...

10.10.2017 En störning har upptäckts i Kelain 10.10.2017

En störning har upptäckts i Kelain. Störningen började 10.10.2017 klockan 7.23. Till följd av störningen är inloggning till tjänsten inte möjlig....

27.9.2017 Störningen som upptäcktes i Kanta-tjänsterna 27.9.2017 har upphört

FPAs Kanta-tjänster utsattes för överbelastningsattacker den 27 september 2017. Överbelastningsattackerna störde eller hindrade användningen av...

> Mera

Servicemeddelanden

26.10.2017 Avbrott i Kelain-tjänsten möjliga 26.10. kl. 22.00-22.30

Valtori genomför servicearbete i anslutning till VY-nätet. Begynnelsetid: torsdag 26.10. 2017 kl. 22.00 Avslutningstid: torsdag 26.10.2017 kl....

26.9.2017 Muutostöitä Kanta-palveluissa 9.10. klo 00.00–02.00

I Kanta-tjänsterna kommer att utföras ändringsarbeten som förbättrar funktionalitet. Begynnelsetid: 9.10. 2017 kl. 00.00 Avslutningstid: 9.10.2017...

20.9.2017 Ändringsarbeten i Kanta-tjänsterna 25.9. kl. 00.00–02.00

I Kanta-tjänsterna kommer att utföras ändringsarbeten som förbättrar funktionalitet. Begynnelsetid: 25.9. 2017 kl. 00.00 Avslutningstid: 25.9.2017...

18.9.2017 Ändringsarbeten i Kanta-tjänsterna 4.10. kl. 00.00–03.00

I Kanta-tjänsterna kommer att utföras ändringsarbeten som förbättrar funktionalitet. Begynnelsetid: 4.10. 2017 kl. 00.00 Avslutningstid: 4.10.2017...

7.9.2017 Servicearbeten i Kanta-tjänsterna 13–14.9.2017 kl. 20–02

13. –14.9.2017 Begynnelsetid: 13.9.2017 kl. 20.00 Avslutningstid: 14.9.2017 kl. 02.00 Påverkan: Ändringsarbeten strävar efter att utföras utan...

> Mera

Social media

31.10.2017 Kanta och Patientdataarkivet som verktyg för läkaren

Medicine licentiat Tuomo Kiiskinen som utnyttjar Kanta-tjänsterna i sitt jour- och hälsocentralarbete säger att webbtjänsten för medborgarna, Mina...

17.10.2017 Patientuppgifterna i säkert förvar

”Kanta-tjänsterna har mycket stränga krav på dataskyddet, och därför har informationssäkerheten varit på hög nivå ända från början. Genom att följa...

19.9.2017 Kanta - hela folkets databas

När du i framtiden har kontakt med myndigheterna och behöver ett läkarintyg behöver du inte bära det med dig. Myndigheterna får läkarintyget via...

18.8.2017 På väg mot fri rörlighet för patientuppgifter

Patientdataarkivet och Kanta-tjänsterna överlag är det lim som binder samman den digitala sidan i social- och hälsovårdsreformen....

4.8.2017 Mina Kanta-sidor är skapade för sina användare

Mina Kanta-sidor, som redan används av över två miljoner finländare, utvecklas med stor lyhördhet för kunderna. Målet är att göra Mina Kanta-sidor...

> Mera