Apteekeille koontisivun ingressi

Apotek

Elektroniska recept på apoteken

Det elektroniska receptet underlättar apotekspersonalens arbete.

Närmare information om det elektroniska receptet på apoteken

Kund i tjänsten

Detta avsnitt innehåller material och information om t.ex. fakturering för dem som är kunder i tjänsten.

Närmare information om att vara kund i tjänsten

Auditerade system och förmedlare

Patient- och apotekssystemen ska auditeras innan de kan användas i Kanta-tjänsterna. Här ser du vilka system och förmedlare som har godkänts vid auditering.

Se auditerade system och förmedlare

Mina Kanta-sidor

Mina Kanta-sidor är en personlig tjänst för medborgare, i vilken man kan t.ex. läsa sina elektroniska recept.

Närmare information om Mina Kanta-sidor

Certifikatkort för hälso- och sjukvården

Alla yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården har ett personligt certifikatkort, med vilket han eller hon identifieras då Kanta-tjänsterna används.

Närmare information om certifikatkortet

Patientens rättigheter

Patienten har många slags rättigheter i anslutning till det elektroniska receptet och Patientdataarkivet. Läs mer om dem i detta avsnitt.

Närmare information om patientens rättigheter

Användning av data, tillsyn

I lagen har det noggrant fastställs vem som får använda de uppgifter som lagras i Kanta-tjänsterna och på vilket sätt de får användas.

Närmare information om användning och övervakning