Apteekeille koontisivun ingressi

Apotek

Recept på apoteken

Receptet underlättar apotekspersonalens arbete.

Närmare information om receptet på apoteken

Kund i tjänsten

Detta avsnitt innehåller material och information om t.ex. fakturering för dem som är kunder i tjänsten.

Närmare information om att vara kund i tjänsten

Auditerade system och förmedlare

Patient- och apotekssystemen ska auditeras innan de kan användas i Kanta-tjänsterna.

Se auditerade system och förmedlare

Mina Kanta-sidor

Mina Kanta-sidor är en personlig tjänst för medborgare, i vilken man kan t.ex. läsa sina recept.

Närmare information om Mina Kanta-sidor

Certifikatkort för hälso- och sjukvården

Alla yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården har ett personligt certifikatkort, med vilket han eller hon identifieras då Kanta-tjänsterna används.

Närmare information om certifikatkortet

Patientens rättigheter

Patienten har många slags rättigheter i anslutning till receptet och patient uppgifter. Läs mer om dem i detta avsnitt.

Närmare information om patientens rättigheter

Användning av data, tillsyn

I lagen har det noggrant fastställs vem som får använda de uppgifter som lagras i Kanta-tjänsterna och på vilket sätt de får användas.

Närmare information om användning och övervakning