Införandet av Kanta-tjänsterna

Receptet- och Patientdataarkivet tjänsterna håller på att införas. Parallellt med införandet får det receptet mångsidigare funktioner och Patientdataarkivets datainnehåll utvidgas.

Tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster ansluter sig som kunder hos Kanta-tjänsterna via Kanta-Extranätet. 

Enheten för operativ styrning av informationsadministration vid Institutet för hälsa och välfärd handleder och ger råd i ärenden som gäller införandet av Kanta-tjänsterna.

Enheten för styrning av den operativa verksamheten vid Institutet för hälsa och välfärd (THL) handleder och ger råd i frågor som gäller införandet av Kanta-tjänsterna.

För att underlätta anslutandet har det utarbetats handböcker om införandet som innehåller anvisningar och modeller.

Införandet av Kanta-tjänsterna följs regelbundet.

Införandet av Kanta-tjänsterna

Receptet- och Patientdataarkivet tjänsterna håller på att införas. Parallellt med införandet får det receptet mångsidigare funktioner och Patientdataarkivets datainnehåll utvidgas.

Tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster ansluter sig som kunder hos Kanta-tjänsterna via Kanta-Extranätet. 

Enheten för operativ styrning av informationsadministration vid Institutet för hälsa och välfärd handleder och ger råd i ärenden som gäller införandet av Kanta-tjänsterna.

Enheten för styrning av den operativa verksamheten vid Institutet för hälsa och välfärd (THL) handleder och ger råd i frågor som gäller införandet av Kanta-tjänsterna.

För att underlätta anslutandet har det utarbetats handböcker om införandet som innehåller anvisningar och modeller.

Införandet av Kanta-tjänsterna följs regelbundet.