Specifikationer av Klientdataarkivet för socialvården

Arbetet med att utveckla fas I av Kanta-tjänsterna för socialvården pågår och avsikten är att tjänsten ska tas i bruk 2018.

Specifikationerna av Kanta-tjänsterna för socialvården ingår i projektet för genomförande av riksomfattande informationssystemtjänster och formbunden dokumentation inom socialvården (Kansa-projektet).

Specifikationerna omfattar en lösningsarkitektur, funktionella specifikationer, specifikationer av datainnehållet samt tekniska gränssnittsbeskrivningar för informationssystem och riksomfattande informationssystemtjänster som ansluts till Kanta-tjänsterna.

Tills vidare finns specifikationerna endast på finska.

Mer information om den riksomfattande utvecklingen av informationshanteringen inom socialvården finns på www.thl.fi/sostiedonhallinta och sostiedonhallinta@thl.fi.

Aktuellt

 13.12.2017 uppdaterad Frågetimmar för informationssystemleverantörer i 2018

Den specifikationshelhet som gäller Socialvårdens fas I har uppdaterats 14.10.2016. Versionerna 2.0 ersätter i sin helhet versionerna 1.0 som offentliggjordes i april 2016. De viktigaste uppdateringarna gäller preciseringar av verifieringen av samband, handlingar och ärenden som ska fogas till flera serviceuppgifter än en samt metadatamodellen. Ändringarna beskrivs mer ingående i dokumenthistoriken.

Bakgrund

Beskrivning av helhetsarkitekturen Behandling av klientuppgifter och riksomfattande informationssystemtjänster inom socialvården

Lösningsarkitektur för riksomfattande informationssystemtjänster inom socialvården

Specifikationer av Klientdataarkivet för socialvården

Arbetet med att utveckla fas I av Kanta-tjänsterna för socialvården pågår och avsikten är att tjänsten ska tas i bruk 2018.

Specifikationerna av Kanta-tjänsterna för socialvården ingår i projektet för genomförande av riksomfattande informationssystemtjänster och formbunden dokumentation inom socialvården (Kansa-projektet).

Specifikationerna omfattar en lösningsarkitektur, funktionella specifikationer, specifikationer av datainnehållet samt tekniska gränssnittsbeskrivningar för informationssystem och riksomfattande informationssystemtjänster som ansluts till Kanta-tjänsterna.

Tills vidare finns specifikationerna endast på finska.

Mer information om den riksomfattande utvecklingen av informationshanteringen inom socialvården finns på www.thl.fi/sostiedonhallinta och sostiedonhallinta@thl.fi.

Aktuellt

 13.12.2017 uppdaterad Frågetimmar för informationssystemleverantörer i 2018

Den specifikationshelhet som gäller Socialvårdens fas I har uppdaterats 14.10.2016. Versionerna 2.0 ersätter i sin helhet versionerna 1.0 som offentliggjordes i april 2016. De viktigaste uppdateringarna gäller preciseringar av verifieringen av samband, handlingar och ärenden som ska fogas till flera serviceuppgifter än en samt metadatamodellen. Ändringarna beskrivs mer ingående i dokumenthistoriken.

Bakgrund

Beskrivning av helhetsarkitekturen Behandling av klientuppgifter och riksomfattande informationssystemtjänster inom socialvården

Lösningsarkitektur för riksomfattande informationssystemtjänster inom socialvården