Terveudenhuollolle koontisivun ingressi

Hälso- och sjukvård

Receptet

Det elektroniska receptet underlättar hälsovårdspersonalens arbete.

Närmare information om det elektroniska receptet inom hälso- och sjukvården

Patientdataarkivet

Patientdataarkivet gör det möjligt att centraliserat arkivera elektroniska patientuppgifter och att långtidsförvara uppgifterna.

Närmare information om patientdataarkivet

Införandet av Kanta-tjänsterna

Kanta-tjänsterna tas i bruk stegvis i hälso- och sjukvården. Även medborgarna får stegvis tillgång till tjänsterna.

Närmare information om införandet av tjänsterna

Handbok för införandet av det elektroniska receptet

Syftet med handboken är att stöda och handleda ett effektivt införande av det elektroniska receptet.

Närmare information om handbok

Kund i tjänsten

Detta avsnitt innehåller material och information om t.ex. fakturering för dem som är kunder i tjänsten.

Närmare information om att vara kund i tjänsten

Mina Kanta-sidor

Mina Kanta-sidor är en personlig tjänst för medborgare, i vilken man kan t.ex. läsa sina recept.

Närmare information om Mina Kanta-sidor

Läkemedelsdatabas

Läkemedelsdatabasen fungerar som underlag för receptet.

Närmare information om Läkemedelsdatabasen

Auditerade system och förmedlare

Patient- och apotekssystemen ska auditeras innan de kan användas i Kanta-tjänsterna.

Se auditerade system och förmedlare

Certifikatkort för hälso- och sjukvården

Alla yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården har ett personligt certifikatkort, med vilket han eller hon identifieras då Kanta-tjänsterna används.

Närmare information om certifikatkortet

Patientens rättigheter

Patienten har många slags rättigheter i anslutning till receptet och patient uppgifter. Läs mer om dem i detta avsnitt.

Närmare information om patientens rättigheter

Användning av data, tillsyn

I lagen har det noggrant fastställs vem som får använda de uppgifter som lagras i Kanta-tjänsterna och på vilket sätt de får användas.

Närmare information om användning och övervakning