IT -koontisivun ingressi

Datateknik och förbindelser

Arkitektur

I avsnittet beskrivs Kanta-tjänsternas arkitektur.

Närmare information om arkitekturen

Helhetsarkitektur

Helhetsarkitekturen beskriver de gemensamma verksamhetsmodellerna, datainnehållen och informationssystemtjänsterna för branschen. Med hjälp av dem säkerställer man att klient- och patientuppgifter behandlas enhetligt och att de är skyddade och datasäkra.

Bekanta dig mer med helhetsarkitekturen

Specifikationer för det elektroniska receptet

Avsnittet innehåller information om specifikationer för det elektroniska receptet, gränssnittbeskrivningar och uppdateringar i produktionsmiljön.

Läs mer om specifikationerna för det elektroniska receptet

Specifikationer för patientdataarkivet

Avsnittet innehåller bland annat information om faserna vid införandet av arkivtjänsterna, fallstudier av patientdatasystemen och specifikationer av verksamhetsmodellerna.

Närmare information om specifikationerna för det elektroniska patientdataarkivet

Utveckling av Läkemedelsdatabas

Sidans innehåll finns endast på finska.

Läs mer

PHR Specifikationer för Mina Kanta-sidor

Sidans innehåll finns endast på finska och engelska.

Läs mer

HL7

Avsnittet innehåller bl.a. information om specifikationerna i anslutning till HL7-gränssnitten.

Närmare information om HL7

Auditering

Information och anvisningar för auditering.

Mer om auditering

Testning

Avsnittet innehåller bland annat information om samtestningar och de system som testas hos kunder.

Till testning

Publiceringstidtabell

Publiceringsplan för utveckling av Kanta-tjänsterna.

Bekanta dig med publiceringstidtabellen