Tutustu aiheeseen lisää

Toisen puolesta asiointi

Asiointi reseptiasioissa

Toinen henkilö voi hakea lääkkeet apteekista puolestasi, kun hänellä on mukanaan potilaan Kela-kortti ja/tai lääkkeisiin kirjoitettu potilasohje. Kela-kortilla asioidessaan hakijan tulee tietää noudettavan lääkkeen tiedot. Muiden reseptiin liittyvien asioiden hoitoon apteekissa hän tarvitsee potilaan kirjallisen suostumuksen.

Terveydenhuollossa asiointiin vaaditaan aina allekirjoitettu suostumus.

Terveydenhuollossa ja apteekissa varmistetaan puolesta asioivan henkilöllisyys ja oikeus asioida potilaan puolesta. 

Suostumukset

Allekirjoittamalla suostumuksen potilas antaa toiselle luvan 

 • pyytää yhteenvedon tämän käyttämistä lääkkeistä
 • selvittää käytettävän lääkityksen
 • pyytää mitätöimään reseptin, kun potilas ei tarvitse lääkettä enää
 • pyytää uusimaan reseptin.

Lomakkeet

Suostumus annetaan lomakkeella. Potilasturvallisuuden ja tietosuojan vuoksi niitä saa vain apteekista, terveydenhuollosta ja Kelan toimistosta. 

 • Apteekkiin suostumus voidaan antaa joko yhtä asiointikertaa varten tai 3 vuodeksi.
 • Terveydenhuollossa suostumus on voimassa aina 3 vuotta. 

Huoltaja tai edunvalvoja asioi

Laillisella edustajalla on samat oikeudet asioida potilaan puolesta kuin tällä itsellään. Edustaja voi myös antaa potilaan puolesta suostumuksia. Laillinen edustaja voi olla esimerkiksi alaikäisen lapsen huoltaja tai edunvalvoja, jonka tehtäväksi on määrätty hoitaa potilaan terveyttä koskevien asioita. Lisää alaikäisen puolesta asioinnista.

Alaikäinen asioi

Jos alle 18-vuotias on lapsen huoltaja, hänellä on oikeus asioida lapsen puolesta sekä terveydenhuollossa että apteekissa. Tässä tapauksessa hänellä on samat oikeudet hoitaa alaikäisen lapsensa asioita kuin täysi-ikäisellä huoltajalla. Alaikäinen voi toimia toisen asiamiehenä ja esimerkiksi hakea lääkkeet toisen puolesta. Muita lääkitykseen liittyviä suostumuksia hänelle ei kuitenkaan voi antaa. 

Asiointi potilastietoihin liittyen

 • Potilaan laillisella edustajalla on oikeus antaa suostumus tietojen luovutukseen, jos potilaalla ei ole edellytyksiä arvioida suostumuksen merkitystä.
 • Laillinen edustaja ei voi tehdä luovutuskieltoa päämiehensä puolesta, mikäli hoidostaan itse päättämään kykenemätön henkilö ei ole tehnyt luovutuskieltoa.
 • Laillinen edustaja ei voi perua potilaan aiemmin antamaa suostumusta.

Asiointi Omakannassa

Huoltaja voi asioida alle 10-vuotiaan lapsensa puolesta Omakannassa. Hän voi

 • katsella reseptejä ja terveystietoja, jotka on tallennettu Kanta-palveluihin 1.8.2016 alkaen
 • pyytää reseptin uusimista
 • kuitata palveluja koskevat informaatiot
 • antaa suostumuksen.

Tutustu aiheeseen lisää

Toisen puolesta asiointi

Asiointi reseptiasioissa

Toinen henkilö voi hakea lääkkeet apteekista puolestasi, kun hänellä on mukanaan potilaan Kela-kortti ja/tai lääkkeisiin kirjoitettu potilasohje. Kela-kortilla asioidessaan hakijan tulee tietää noudettavan lääkkeen tiedot. Muiden reseptiin liittyvien asioiden hoitoon apteekissa hän tarvitsee potilaan kirjallisen suostumuksen.

Terveydenhuollossa asiointiin vaaditaan aina allekirjoitettu suostumus.

Terveydenhuollossa ja apteekissa varmistetaan puolesta asioivan henkilöllisyys ja oikeus asioida potilaan puolesta. 

Suostumukset

Allekirjoittamalla suostumuksen potilas antaa toiselle luvan 

 • pyytää yhteenvedon tämän käyttämistä lääkkeistä
 • selvittää käytettävän lääkityksen
 • pyytää mitätöimään reseptin, kun potilas ei tarvitse lääkettä enää
 • pyytää uusimaan reseptin.

Lomakkeet

Suostumus annetaan lomakkeella. Potilasturvallisuuden ja tietosuojan vuoksi niitä saa vain apteekista, terveydenhuollosta ja Kelan toimistosta. 

 • Apteekkiin suostumus voidaan antaa joko yhtä asiointikertaa varten tai 3 vuodeksi.
 • Terveydenhuollossa suostumus on voimassa aina 3 vuotta. 

Huoltaja tai edunvalvoja asioi

Laillisella edustajalla on samat oikeudet asioida potilaan puolesta kuin tällä itsellään. Edustaja voi myös antaa potilaan puolesta suostumuksia. Laillinen edustaja voi olla esimerkiksi alaikäisen lapsen huoltaja tai edunvalvoja, jonka tehtäväksi on määrätty hoitaa potilaan terveyttä koskevien asioita. Lisää alaikäisen puolesta asioinnista.

Alaikäinen asioi

Jos alle 18-vuotias on lapsen huoltaja, hänellä on oikeus asioida lapsen puolesta sekä terveydenhuollossa että apteekissa. Tässä tapauksessa hänellä on samat oikeudet hoitaa alaikäisen lapsensa asioita kuin täysi-ikäisellä huoltajalla. Alaikäinen voi toimia toisen asiamiehenä ja esimerkiksi hakea lääkkeet toisen puolesta. Muita lääkitykseen liittyviä suostumuksia hänelle ei kuitenkaan voi antaa. 

Asiointi potilastietoihin liittyen

 • Potilaan laillisella edustajalla on oikeus antaa suostumus tietojen luovutukseen, jos potilaalla ei ole edellytyksiä arvioida suostumuksen merkitystä.
 • Laillinen edustaja ei voi tehdä luovutuskieltoa päämiehensä puolesta, mikäli hoidostaan itse päättämään kykenemätön henkilö ei ole tehnyt luovutuskieltoa.
 • Laillinen edustaja ei voi perua potilaan aiemmin antamaa suostumusta.

Asiointi Omakannassa

Huoltaja voi asioida alle 10-vuotiaan lapsensa puolesta Omakannassa. Hän voi

 • katsella reseptejä ja terveystietoja, jotka on tallennettu Kanta-palveluihin 1.8.2016 alkaen
 • pyytää reseptin uusimista
 • kuitata palveluja koskevat informaatiot
 • antaa suostumuksen.