Asiakkaaksi tuleminen

Asiakas liittyy Kanta-palveluihin hakemus-sitoumuksella. Se tehdään erikseen Resepti-palveluun ja Potilastiedon arkisto -palveluun. Materiaaliin voi tutustua tällä sivulla, mutta varsinainen hakemus tehdään Ekstranetissä, jonne kirjaudutaan Katso-tunnuksilla. Hakemus-sitoumuksen voi tehdä vain henkilö, jolla on joko pääkäyttäjän tai hallinnollisen yhteyshenkilön rooli. Lisää Katso-tunnistuksesta voi lukea täältä.

Asiakas ylläpitää kaikkea asiakkuuteensa liittyvää tietoa Ekstranetin kautta. Ylläpidon helpottamiseksi organisaatiossa kannattaa antaa tarvittavia Ekstranet-rooleja tarpeeksi monelle henkilölle.

Liittyminen Kanta-palvelujen käyttäjäksi

Liittymishakemus täytetään Ekstranetissä. Kun tarvittavat tiedot on annettu, hakemus pitää tallentaa ja tulostaa. Palvelu tulostaa oheisen mallinmukaisen hakemus-sitoumuksen. 

Kun julkisen sektorin organisaatio liittyy Kanta-palveluun, hakemukseen tulee liittää asiakirja, josta selviää nimenkirjoitusoikeus. Se voi olla esimerkiksi voimassa oleva hallintosääntö tai lautakunnan päätös.

Yksityisen sektorin erityispiirteet

Yksityisen terveydenhuollon toimintayksiköllä tulee olla alla olevan sopimusmallin mukainen sopimus kaikkien sen hakemuksella Kanta-palveluun liittyvien itsenäisten ammatinharjoittajien sekä toisten terveydenhuollon toimintayksiköiden palveluyksiköiden kanssa. Sopimukset eivät ole hakemuksen liitteitä eikä niitä palauteta Kelaan.

Lääkemääräyksen laatiminen ammattioikeuden perusteella

Lääkärit ja hammaslääkärit, jotka eivät lääkemääräystä laatiessaan toimi terveydenhuollon toimintayksikössä tai yksityisten palvelujen antajien rekisteriin (Valveri) merkittynä itsenäisenä ammatinharjoittajana, voivat laatia lääkemääräyksiä web-käyttöliittymäpalveluilla. Esimerkkinä eläkkeellä tai vapaa-ajalla tapahtuva lääkkeen määrääminen.

Web-käyttöliittymäpalveluja tarjoavat Kanta-palveluvälittäjät. Lääkkeenmäärääjä ja Kanta-palveluvälittäjä tai Kanta-palveluvälittäjän valtuuttama palveluntarjoaja tekevät keskinäisen sopimuksen web-käyttöliittymäpalvelun käytöstä. Alla oleva malli Kanta-palvelujen käyttöehdoista on tarkoitettu huomioitavaksi keskinäisessä sopimuksessa.

Ammattioikeuden perusteella lääkemääräyksiä laativilta lääkäreiltä ja hammaslääkäreiltä ei edellytetä erillistä liittymistä Kanta-palveluihin.

Kela toimii Kanta-palveluvälittäjänä. Lisätietoa Kelan tekemästä web-reseptipalvelusta.

Liittyminen Lääketietokannan käyttäjäksi

Resepti-palveluun liittymisen yhteydessä potilastieto- ja apteekkijärjestelmissä otetaan käyttöön yhteiset, Lääketietokantaan perustuvat tiedot, jotka päivitetään kahdesti kuukaudessa. 

Resepti-palvelun käyttäjäksi liittyvä organisaatio voi hankkia Lääketietokannan tiedot ja niiden päivitykset valitsemansa Lääketietokannan välittäjän kautta tai suoraan Kelasta. Lääketietokannan kanssa yhtäpitäviä tietoja voivat jakaa myös muut toimijat, jotka tuottavat jakelemansa lääketiedoston itse kokoamiensa tai muuta kautta hankkimiensa lääketietojen pohjalta.

Kelan ja Lääketietokannan välittäjän välinen sitoumus 
Kelan ja Lääketietokannan välittäjän palvelukuvaus (7.4.2016)

Asiakkaaksi tuleminen

Asiakas liittyy Kanta-palveluihin hakemus-sitoumuksella. Se tehdään erikseen Resepti-palveluun ja Potilastiedon arkisto -palveluun. Materiaaliin voi tutustua tällä sivulla, mutta varsinainen hakemus tehdään Ekstranetissä, jonne kirjaudutaan Katso-tunnuksilla. Hakemus-sitoumuksen voi tehdä vain henkilö, jolla on joko pääkäyttäjän tai hallinnollisen yhteyshenkilön rooli. Lisää Katso-tunnistuksesta voi lukea täältä.

Asiakas ylläpitää kaikkea asiakkuuteensa liittyvää tietoa Ekstranetin kautta. Ylläpidon helpottamiseksi organisaatiossa kannattaa antaa tarvittavia Ekstranet-rooleja tarpeeksi monelle henkilölle.

Liittyminen Kanta-palvelujen käyttäjäksi

Liittymishakemus täytetään Ekstranetissä. Kun tarvittavat tiedot on annettu, hakemus pitää tallentaa ja tulostaa. Palvelu tulostaa oheisen mallinmukaisen hakemus-sitoumuksen. 

Kun julkisen sektorin organisaatio liittyy Kanta-palveluun, hakemukseen tulee liittää asiakirja, josta selviää nimenkirjoitusoikeus. Se voi olla esimerkiksi voimassa oleva hallintosääntö tai lautakunnan päätös.

Yksityisen sektorin erityispiirteet

Yksityisen terveydenhuollon toimintayksiköllä tulee olla alla olevan sopimusmallin mukainen sopimus kaikkien sen hakemuksella Kanta-palveluun liittyvien itsenäisten ammatinharjoittajien sekä toisten terveydenhuollon toimintayksiköiden palveluyksiköiden kanssa. Sopimukset eivät ole hakemuksen liitteitä eikä niitä palauteta Kelaan.

Lääkemääräyksen laatiminen ammattioikeuden perusteella

Lääkärit ja hammaslääkärit, jotka eivät lääkemääräystä laatiessaan toimi terveydenhuollon toimintayksikössä tai yksityisten palvelujen antajien rekisteriin (Valveri) merkittynä itsenäisenä ammatinharjoittajana, voivat laatia lääkemääräyksiä web-käyttöliittymäpalveluilla. Esimerkkinä eläkkeellä tai vapaa-ajalla tapahtuva lääkkeen määrääminen.

Web-käyttöliittymäpalveluja tarjoavat Kanta-palveluvälittäjät. Lääkkeenmäärääjä ja Kanta-palveluvälittäjä tai Kanta-palveluvälittäjän valtuuttama palveluntarjoaja tekevät keskinäisen sopimuksen web-käyttöliittymäpalvelun käytöstä. Alla oleva malli Kanta-palvelujen käyttöehdoista on tarkoitettu huomioitavaksi keskinäisessä sopimuksessa.

Ammattioikeuden perusteella lääkemääräyksiä laativilta lääkäreiltä ja hammaslääkäreiltä ei edellytetä erillistä liittymistä Kanta-palveluihin.

Kela toimii Kanta-palveluvälittäjänä. Lisätietoa Kelan tekemästä web-reseptipalvelusta.

Liittyminen Lääketietokannan käyttäjäksi

Resepti-palveluun liittymisen yhteydessä potilastieto- ja apteekkijärjestelmissä otetaan käyttöön yhteiset, Lääketietokantaan perustuvat tiedot, jotka päivitetään kahdesti kuukaudessa. 

Resepti-palvelun käyttäjäksi liittyvä organisaatio voi hankkia Lääketietokannan tiedot ja niiden päivitykset valitsemansa Lääketietokannan välittäjän kautta tai suoraan Kelasta. Lääketietokannan kanssa yhtäpitäviä tietoja voivat jakaa myös muut toimijat, jotka tuottavat jakelemansa lääketiedoston itse kokoamiensa tai muuta kautta hankkimiensa lääketietojen pohjalta.

Kelan ja Lääketietokannan välittäjän välinen sitoumus 
Kelan ja Lääketietokannan välittäjän palvelukuvaus (7.4.2016)