Ekstranetin roolit

Kela on määritellyt Ekstranetin käyttöön oikeuttavat roolit ja näihin liittyvät oikeudet (käyttöoikeusroolit ja käyttöoikeudet). Organisaation pääkäyttäjä myöntää tarvittavat roolit organisaationsa Ekstranet-käyttäjille. Rooli on tarvittaessa mahdollista myöntää myös toiselle Katso-palveluun liittyneelle organisaatiolle. Myönnetyt roolit tulevat voimaan sen jälkeen kun kyseisen Katso-tunnisteen haltija on hyväksynyt ne.

Kela on määritellyt seuraavat roolit Ekstranetissa asioimista varten:

 • Hallinnollinen yhteyshenkilö
 • Tekninen yhteyshenkilö
 • Tietosuojavastaava
 • Arkistonhoitaja (Potilastiedon arkisto)
 • Tietoliikenteen ja ohjelmistojen toteuttaja
 • Lukija.

Pääkäyttäjällä on kaikkia rooleja vastaavat oikeudet.

Ekstranet roolit myönnetään henkilöille, joilla on organisaatiossanne vastuu rooliin liittyvistä tehtävistä. Vastuuhenkilöiden muuttuessa tulee huolehtia roolien peruuttamisesta. Henkilöt, joille rooleja myönnetään, pääsevät käsittelemään organisaationne kriittisiä Kanta-palveluiden toimivuuteen liittyviä tietoja. Siksi on tärkeää, että henkilö, jolle rooli myönnetään, on perehdytetty tehtäväänsä ja tämä ymmärtää, mihin hänen tekemänsä organisaation tietojen lisäykset ja muutokset vaikuttavat.

Hallinnollinen yhteyshenkilö

oikeuttaa ylläpitämään terveydenhuollon organisaation tai apteekin tietoja Kanta-palveluissa

 • tekee organisaation liittymishakemuksen Kanta-palveluihin
 • muuttaa organisaation liityntäpisteiden ja yhteyshenkilöiden tietoja
 • ylläpitää kaikkia yhteystietoja Kanta-palveluissa.

Tekninen yhteyshenkilö

 • ylläpitää teknisiä tietoja Kanta-palveluissa
 • muuttaa organisaation liityntäpisteiden tietoja.

Tietosuojavastaava

 • toimii tietosuojavastaavana Kanta-palveluissa
 • tekee lokitietopyyntöjä
 • käyttää muita tietosuojavastaaville erikseen määriteltyjä palveluja.

Arkistonhoitaja

 • ylläpitää tietoja Potilastiedon arkistossa
 • käyttää arkistonhoitajille erikseen määriteltyjä palveluja.

Tietoliikenteen ja ohjelmistojen toteuttaja

 • käyttää tietoliikenteen ja ohjelmistojen toteuttajille erikseen määriteltyjä palveluja.

Lukija

 • lukee palvelussa olevia dokumentteja ja tulostaa niitä.

Ekstranetin roolit

Kela on määritellyt Ekstranetin käyttöön oikeuttavat roolit ja näihin liittyvät oikeudet (käyttöoikeusroolit ja käyttöoikeudet). Organisaation pääkäyttäjä myöntää tarvittavat roolit organisaationsa Ekstranet-käyttäjille. Rooli on tarvittaessa mahdollista myöntää myös toiselle Katso-palveluun liittyneelle organisaatiolle. Myönnetyt roolit tulevat voimaan sen jälkeen kun kyseisen Katso-tunnisteen haltija on hyväksynyt ne.

Kela on määritellyt seuraavat roolit Ekstranetissa asioimista varten:

 • Hallinnollinen yhteyshenkilö
 • Tekninen yhteyshenkilö
 • Tietosuojavastaava
 • Arkistonhoitaja (Potilastiedon arkisto)
 • Tietoliikenteen ja ohjelmistojen toteuttaja
 • Lukija.

Pääkäyttäjällä on kaikkia rooleja vastaavat oikeudet.

Ekstranet roolit myönnetään henkilöille, joilla on organisaatiossanne vastuu rooliin liittyvistä tehtävistä. Vastuuhenkilöiden muuttuessa tulee huolehtia roolien peruuttamisesta. Henkilöt, joille rooleja myönnetään, pääsevät käsittelemään organisaationne kriittisiä Kanta-palveluiden toimivuuteen liittyviä tietoja. Siksi on tärkeää, että henkilö, jolle rooli myönnetään, on perehdytetty tehtäväänsä ja tämä ymmärtää, mihin hänen tekemänsä organisaation tietojen lisäykset ja muutokset vaikuttavat.

Hallinnollinen yhteyshenkilö

oikeuttaa ylläpitämään terveydenhuollon organisaation tai apteekin tietoja Kanta-palveluissa

 • tekee organisaation liittymishakemuksen Kanta-palveluihin
 • muuttaa organisaation liityntäpisteiden ja yhteyshenkilöiden tietoja
 • ylläpitää kaikkia yhteystietoja Kanta-palveluissa.

Tekninen yhteyshenkilö

 • ylläpitää teknisiä tietoja Kanta-palveluissa
 • muuttaa organisaation liityntäpisteiden tietoja.

Tietosuojavastaava

 • toimii tietosuojavastaavana Kanta-palveluissa
 • tekee lokitietopyyntöjä
 • käyttää muita tietosuojavastaaville erikseen määriteltyjä palveluja.

Arkistonhoitaja

 • ylläpitää tietoja Potilastiedon arkistossa
 • käyttää arkistonhoitajille erikseen määriteltyjä palveluja.

Tietoliikenteen ja ohjelmistojen toteuttaja

 • käyttää tietoliikenteen ja ohjelmistojen toteuttajille erikseen määriteltyjä palveluja.

Lukija

 • lukee palvelussa olevia dokumentteja ja tulostaa niitä.