Häiriötilanneohje

Kanta-palvelujen tuotannonaikaisen toiminnan menettelyt

Lähtökohtana on, että jokainen palveluntuottaja - niin viranomainen kuin yritys - vastaa tuottamansa palvelun toiminnasta. Jokainen palveluntuottaja vastaa myös tiedottamisesta oman palvelunsa osalta.

Kanta.fi-sivusto on Kelan Kanta-palvelujen pääviestintäkanava. Sitä voidaan käyttää myös kaikille toimijoille tarkoitettujen tiedotteiden julkaisuun.

Suunnitellut palveluihin liittyvät muutokset tiedotetaan asiakkaille ja Kelan Kanta-tukeen noin kaksi viikkoa etukäteen.

Häiriötilanteita varten on julkaistu valtakunnalliset häiriötilanneohjeet ja -lomake, jolla ilmoitetaan häiriöstä. 

Lisäksi häiriötilanteissa noudatetaan yksikön omia häiriötilanteita varten laadittuja ohjeita, jotka on kuvattu organisaation Omavalvontasuunnitelmassa. 

Häiriöiden ilmoittaminen Kelan Kanta-tukeen

Kanta-palveluja (Resepti-palvelu, Potilastiedon arkisto) käyttävän organisaation on ilmoitettava havaitsemastaan häiriöstä Kanta-palveluihin, kun

  • häiriö aiheuttaa epäilyn potilasturvallisuuden vaarantavasta tietojärjestelmän ongelmasta ja häiriö liittyy suoraan tai välillisesti Kanta-palveluihin (Resepti-palvelu, Potilastiedon arkisto)
  • häiriö aiheuttaa epäilyn potilaan tietosuojan vaarantavasta tietojärjestelmän ongelmasta ja häiriö liittyy suoraan tai välillisesti Kanta-palveluihin
  • häiriö estää tai hidastaa merkittävästi Kanta-palvelujen käyttöä asiakkaan organisaatiossa ja häiriön paikallisuudesta ei voida varmistua (oletus on, että se vaikuttaa asiakkaan organisaation lisäksi myös muihin toimijoihin)
  • häiriö estää tai hidastaa Kanta-palvelun käyttöä ja se paikallistetaan Kanta-palvelun ulkopuoliseen palveluun, esim. VRK:n varmennepalveluun tai Valviran rooli- ja attribuuttipalveluun.

Kelan Kanta-tuki: tekninentuki@kanta.fi tai puhelin 020 634 7787

Toimintaohjeet tiivistetysti

Toiminta terveydenhuollossa

Reseptikeskuksen käytön estävä häiriö

Reseptit laaditaan atk-, paperi-, puhelin- tai faksilääkemääräyksinä ja ne kirjataan potilastietojärjestelmään. Häiriön jälkeen toimitaan pääkäyttäjän ohjeiden mukaan.  Reseptikeskukseen ei häiriön aikana automaattisesti tallennu reseptitietoja eikä niitä tallenneta häiriön jälkeen käsin.

Potilastiedon arkiston käytön estävä häiriö

Potilastietojärjestelmä tallentaa automaattisesti siihen kirjatut merkinnät, kun arkisto on taas käytettävissä.

Häiriö vaikuttaa kaikkiin Kanta-palveluihin 

Häiriötilanteiden aikana reseptit laaditaan atk-, paperi-, puhelin- tai faksilääkemääräyksinä. Kaikki reseptin tiedot kirjataan potilastietojärjestelmään. Jos häiriö koskee potilastietojärjestelmää tai yhteyttä Potilastiedon arkistoon, tehdään kirjaus järjestelmään häiriötilanteen päätyttyä. Jos yhteys Potilastiedon arkistoon on poikki, potilastietojärjestelmä lähtee automaattisesti tallentamaan tietoja kun yhteys palautuu. 

Toiminta apteekissa

Apteekkien valtakunnallinen toimintaohje poikkeustilanteisiin löytyy tämän sivun oikean reunan palkista. Potilaan välttämätön lääkehoito turvataan. 

Kansalaisten toiminta

Kansalaisten toiminta häiriötilanteissa.

Viranomaisten toiminta häiriö- ja poikkeustilanteessa

Viranomaiset arvioivat (THL, Kela, Valvira, VRK, STM, Fimea) häiriötilanteen vakavuuden. Vakavassa häiriö- ja poikkeustilanteissa viranomaiset ohjeistavat, miten häiriötilanteen aikana toimitaan ja miten palataan normaaliin toimintaan. Arvioinnin perusteella laadittu ohje välitetään organisaatioiden ilmoittamille yhteyshenkilöille, jotka vastaavat ohjeen jakelusta omassa organisaatiossa.

 

 

Häiriötilanneohje

Kanta-palvelujen tuotannonaikaisen toiminnan menettelyt

Lähtökohtana on, että jokainen palveluntuottaja - niin viranomainen kuin yritys - vastaa tuottamansa palvelun toiminnasta. Jokainen palveluntuottaja vastaa myös tiedottamisesta oman palvelunsa osalta.

Kanta.fi-sivusto on Kelan Kanta-palvelujen pääviestintäkanava. Sitä voidaan käyttää myös kaikille toimijoille tarkoitettujen tiedotteiden julkaisuun.

Suunnitellut palveluihin liittyvät muutokset tiedotetaan asiakkaille ja Kelan Kanta-tukeen noin kaksi viikkoa etukäteen.

Häiriötilanteita varten on julkaistu valtakunnalliset häiriötilanneohjeet ja -lomake, jolla ilmoitetaan häiriöstä. 

Lisäksi häiriötilanteissa noudatetaan yksikön omia häiriötilanteita varten laadittuja ohjeita, jotka on kuvattu organisaation Omavalvontasuunnitelmassa. 

Häiriöiden ilmoittaminen Kelan Kanta-tukeen

Kanta-palveluja (Resepti-palvelu, Potilastiedon arkisto) käyttävän organisaation on ilmoitettava havaitsemastaan häiriöstä Kanta-palveluihin, kun

  • häiriö aiheuttaa epäilyn potilasturvallisuuden vaarantavasta tietojärjestelmän ongelmasta ja häiriö liittyy suoraan tai välillisesti Kanta-palveluihin (Resepti-palvelu, Potilastiedon arkisto)
  • häiriö aiheuttaa epäilyn potilaan tietosuojan vaarantavasta tietojärjestelmän ongelmasta ja häiriö liittyy suoraan tai välillisesti Kanta-palveluihin
  • häiriö estää tai hidastaa merkittävästi Kanta-palvelujen käyttöä asiakkaan organisaatiossa ja häiriön paikallisuudesta ei voida varmistua (oletus on, että se vaikuttaa asiakkaan organisaation lisäksi myös muihin toimijoihin)
  • häiriö estää tai hidastaa Kanta-palvelun käyttöä ja se paikallistetaan Kanta-palvelun ulkopuoliseen palveluun, esim. VRK:n varmennepalveluun tai Valviran rooli- ja attribuuttipalveluun.

Kelan Kanta-tuki: tekninentuki@kanta.fi tai puhelin 020 634 7787

Toimintaohjeet tiivistetysti

Toiminta terveydenhuollossa

Reseptikeskuksen käytön estävä häiriö

Reseptit laaditaan atk-, paperi-, puhelin- tai faksilääkemääräyksinä ja ne kirjataan potilastietojärjestelmään. Häiriön jälkeen toimitaan pääkäyttäjän ohjeiden mukaan.  Reseptikeskukseen ei häiriön aikana automaattisesti tallennu reseptitietoja eikä niitä tallenneta häiriön jälkeen käsin.

Potilastiedon arkiston käytön estävä häiriö

Potilastietojärjestelmä tallentaa automaattisesti siihen kirjatut merkinnät, kun arkisto on taas käytettävissä.

Häiriö vaikuttaa kaikkiin Kanta-palveluihin 

Häiriötilanteiden aikana reseptit laaditaan atk-, paperi-, puhelin- tai faksilääkemääräyksinä. Kaikki reseptin tiedot kirjataan potilastietojärjestelmään. Jos häiriö koskee potilastietojärjestelmää tai yhteyttä Potilastiedon arkistoon, tehdään kirjaus järjestelmään häiriötilanteen päätyttyä. Jos yhteys Potilastiedon arkistoon on poikki, potilastietojärjestelmä lähtee automaattisesti tallentamaan tietoja kun yhteys palautuu. 

Toiminta apteekissa

Apteekkien valtakunnallinen toimintaohje poikkeustilanteisiin löytyy tämän sivun oikean reunan palkista. Potilaan välttämätön lääkehoito turvataan. 

Kansalaisten toiminta

Kansalaisten toiminta häiriötilanteissa.

Viranomaisten toiminta häiriö- ja poikkeustilanteessa

Viranomaiset arvioivat (THL, Kela, Valvira, VRK, STM, Fimea) häiriötilanteen vakavuuden. Vakavassa häiriö- ja poikkeustilanteissa viranomaiset ohjeistavat, miten häiriötilanteen aikana toimitaan ja miten palataan normaaliin toimintaan. Arvioinnin perusteella laadittu ohje välitetään organisaatioiden ilmoittamille yhteyshenkilöille, jotka vastaavat ohjeen jakelusta omassa organisaatiossa.