HL7-määrittelyt

Kanta-palvelujen kokonaisuudessa tarvitaan HL7-rajapintamäärittelyjä. Niillä taataan palveluihin liittyvien järjestelmien tuottamien sanomien ja asiakirjojen yhteensopivuus. 

HL7-määrittelyt-sivu sisältää Kanta-rajapintoihin liittyvät HL7-rajapintamäärittelyt. Muut kuin Kanta-rajapintoihin liittyvät HL7-määrittelyt löytyvät HL7-yhdistyksen omilta sivuilta osoitteessa www.hl7.fi.

Kanta-palvelujen HL7-sivujen tarkempi sisältö on saatavissa vain suomeksi.

Päivitetty 5.2.2018

Kanta HL7 HelpDesk (Kanta-palveluiden HL7-rajapintoihin liittyvät kysymykset)

HUOM! Sähköpostiosoite on muuttunut ja yhteenvetodokumentin ylläpito on lopetettu HelpDeskiin osoitettujen kysymysten vähyyden vuoksi.

Kanta-rajapintoja koskevat HL7-kysymykset osoitetaan jatkossa osoitteeseen kantakehitys[ät]kanta.fi

Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston määrittelyistä -dokumentit Potilastiedon arkiston määrittelyt -sivulla sisältävät vastauksia myös HL7-kysymyksiin.

HL7 Finland HelpDesk (yleiset HL7-kysymykset)

Sähköpostiosoite: Timo.Kaskinen[ät]salivirta.fi

HL7 HelpDesk kysymykset ja vastaukset 2010-2014

Esimerkkiasiakirjat ja sanomat

 Potilastiedon arkiston esimerkkiasiakirjat ja -sanomat (zip) 5.2.2018

Potilastiedon arkisto -määritykset - 2016 tietosisältö

Ensihoitokertomus V1.10

28.9.2017, OID: 1.2.246.777.11.2017.7

Määrittely kuvaa vain ensihoitopalvelun tulevaan kansalliseen kenttäjohtamisen järjestelmään KEJO:on tuottamat kirjaukset Ensihoitokertomus (ENSIH)- näkymälle.

Määrittelyn sisältö on hyväksytty HL7 Finland standardiksi.

Tiedonhallintapalvelun koosteet ja ylläpidettävät asiakirjat

29.2.2016, OID: 1.2.246.777.11.2016.7

 • Errata, päivitetty 29.1.2018

Sisältää Tiedonhallintapalvelun kooste-asiakirjojen CDA R2 rakennemäärittelyt sekä ylläpidettävissä asiakirjoissa huomioitavia CDA R2 ominaispiirteitä.

Määrittelyn sisältö on hyväksytty TC:n ja Kelan toimesta sen ollessa osa Kertomus ja lomakkeet määrittelyä. HL7 TC:ssä hyväksytiin määrittelyn asioiden eriyttäminen omaksi dokumentaatiokseen. Kela on toteuttanut tämän eriyttämisen ja tehnyt määrittelyn selkeyttämistä ja tarkennuksia. Päivitetyt esimerkit lisätty 9.12.2015

Potilastiedon arkiston Kertomus ja lomakkeet, v5.11

2.12.2015, OID: 1.2.246.777.11.2015.30

 • Errata, päivitetty 22.3.2017

Sisältää kertomustietojen siirron ja säilytyksen CDA R2-muodon ja rakenteen sekä kertomuksen lomakkeet

HL7 teknisen komitean sekä Kelan hyväksymä. Huom. tästä versiosta on eriytetty Tiedonhallintapalvelun koosteiden ja ylläpidettävien asiakirjojen määrittelyt omaksi dokumentaatiokseen.

Kanta, lähetteen ja hoitopalautteen CDA R2-rakenne V 5.2

31.5.2017, OID: 1.2.246.777.11.2017.6

 • Errata, päivitetty 27.7.2017

Sisältää dokumentin Lähetteen ja hoitopalautteen CDA R2-rakenne V 5.2 ja tietosisältötaulukon (Liite C). Esimerkkiasiakirjat sisältyvät Potilastiedon arkiston yhteiseen esimerkkikokoelmaan.

Hyväksytty HL7 TC:n ja Kelan toimesta.

 

Suun terveydenhuollon CDA R2 potilaskertomusrakenne

17.12.2015, OID: 1.2.246.777.11.2015.31

 • Errata, päivitetty 13.12.2016

Suun terveydenhuollon tekninen CDA R2 -määritys V2.10

Hyväksytty HL7 TC:n ja Kelan toimesta.

Terveys- ja hoitosuunnitelma - CDA R2 potilaskertomusrakenne, v1.21

22.10.2015, OID: 1.2.246.777.11.2015.32

Sisältää Terveys- ja hoitosuunnitelman teknisen CDA R2 rakenteen määrittelyt

HL7 teknisen komitean sekä Kelan hyväksymä. 

Kanta kuvantamisen CDA R2 merkinnät, v2.21

20.5.2016, OID: 1.2.246.777.11.2016.8

 • Errata, päivitetty 12.12.2017

Sisältää kuvantamisen CDA R2 asiakirjarakenteet

HL7 teknisen komitean sekä Kelan hyväksymä.

Kanta Laboratorion CDA R2 merkinnät, v4.21

1.11.2017, OID: 1.2.246.777.11.2017.11

 

Sisältää laboratorion CDA R2 asiakirjarakenteet

HL7 teknisen komitean sekä Kelan hyväksymä.

Potilastiedon arkiston yhteiset määritykset - 2014 ja 2016 tietosisältöjen osalta

Potilastiedon arkiston Medical Records, V2.02

2.12.2015, OID: 1.2.246.777.11.2015.37

 • Errata, päivitetty 19.1.2018

Potilastiedon arkiston Medical Records. Muutoshistoria on eritelty dokumentin versiohistoria kohdassa.

Dokumentti hyväksytty HL7 TC:n ja Kelan taholta. V2.02 sis. Kelan tekemiä päivityksiä.

Potilastiedon arkiston CDA R2 Header, V4.66

2.12.2015, OID: 1.2.246.777.11.2015.38

 • Errata, päivitetty 31.5.2017

CDA R2 Header sisältää CDA dokumentin kuvailu eli metatiedot, joita käytetään Suomessa ensisijaisesti asiakirjahallintoon. Tässä dokumentissa kuvataan CDA R2 Headerin tietojen käyttö Suomessa.

Dokumentti hyväksytty HL7 TC:n ja Kelan taholta. V4.66 sis. Kelan tekemiä päivityksiä.

 

   

Potilastiedon arkisto -määritykset - 2014 tietosisältö

Kanta – Rokotustiedot V1.10

31.1.2012, OID: 1.2.246.777.11.2012.5

Paketti sisältää kansallisesti määriteltyihin ydintietoihin liittyvälle rokotustiedolle CDA R2 -rakenteen.

24.1.2012, HL7 teknisen komitean sekä Kelan hyväksymä.

Kanta – eArkiston Kertomus ja lomakkeet V4.68

25.3.2015, OID: 1.2.246.777.11.2015.10

 • Errata, päivitetty 22.3.2017

Sisältää kertomustietojen siirron ja säilytyksen CDA R2-muodon ja rakenteen sekä kertomuksen lomakkeet

HL7 teknisen komitean sekä Kelan hyväksymä.

OpenCDA2009 – Laboratoriovastaukset v. 3.9

15.9.2009, OID: 1.2.246.777.11.2009.4

Kliinisen kemian ja mikrobiologian määräyksien/tilauksien ja tutkimustuloksien CDA R2- rakenne

Hyväksytetty HL7-lausuntokierroksella

15.9.2009, HL7 tekninen komitea

Kanta – Kuvantamisen CDA R2-rakenne V1.22

12.9.2013, OID: 1.2.246.777.11.2013.16

Kanta kuvantamisen CDA R2 asiakirjarakenteet

 

Päivitetty: 13.9.2013, HL7 tekninen komitea & Kela hyväksymä.

Kanta – Lääkityksen merkintöjen  CDA R2-rakenne  V4.31

8.4.2014 OID: 1.2.246.777.11.2014.11

Lääkityksen merkintöjen CDA R2-rakenne

Päivitetty  11.4.2011

HL7 tekninen komitea & Kela hyväksymä.

Kanta – Potilaskertomuksen PDF arkistointi V1.13

19.1.2017  OID: 1.2.246.777.11.2017.1

eArkistoon tallennetavan aineiston PDF/A-muoto -määrittelyt ja esimerkit. Kokonaisuus ei sisällä perusjärjestelmän toiminnallisuuksien määrittelyä.

Hyväksytetty HL7-lausuntokierroksella 26.12.2013.

5.8.2014, pakettiin lisätty HUS:lta saadut esimerkkiasiakirjat.

28.4.2015, korjattu Metatieto hl7fi:typeCode:n koodiston OID vastaamaan koodistopalvelua.

Tarkennettu PDF/A -muotoisen aineiston kokoamisen vaatimuksia 19.1.2017.

Kansallisesti vaadittujen tietojen välittäminen ydin- ja erillisjärjestelmien välillä

28.3.2012  OID: 1.2.246.777.11.2012.1

Kansallisesti vaadittujen tietojen välittäminen ydin- ja erillisjärjestelmien välillä

2.4.2012, HL7 tekninen komitea.

HL7-Finland – V3 messaging V 2.20

14.10.2010 OID: 1.2.246.777.11.2010.30

 

HL7 Finlandin suositus V3-viestien käyttöönottoon

 

Päivitetty 14.10.2010

Hyväksytty HL7 äänestyskierroksella.

23.9.2008, HL7 Tekninen komitea

HL7-Finland  – Tietotyypit v.1.41

25.6.2015, OID: 1.2.246.777.11.2015.25

 • Errata, päivitetty 28.11.2016

 

Tietotyypit - määrittelydokumentti kuvaa Suomessa käytettävät tietotyypit ja niiden suositellun käyttötavan.

 

 

Päivitykset määrityksen versiohistoriassa.

Dokumentti hyväksytty HL7 TC:n ja Kelan taholta. V1.41 sis. Kelan tekemiä päivityksiä.

Sähköinen lääkemääräys -määritykset

Reseptin määrittelyt V3.50

7.9.2017

 

Kelan tekemät päivitykset Reseptin HL7-rajapintoihin.

Sähköisen lääkemääräyksen määrittelyt V3.42

15.10.2016

 

Kelan tekemät päivitykset sähköisen lääkemääräyksen HL7-rajapintoihin.

Sähköisen lääkemääräyksen esimerkit V3.42

14.2.2017

 

Kelan tekemät päivitykset sähköisen lääkemääräyksen CDA-esimerkkeihin

Sähköisen lääkemääräyksen määrittelyt V3.30

15.5.2015
Lain muutosten 2-vaiheen muutoshallinnan tarkennetut määrittelyt. 
 
Määrittelyiden mukaisia muutoksia ei saa viedä tuotantoon ennen yhteistä aikataulua.

 

Kelan tekemät päivitykset sähköisen lääkemääräyksen HL7-rajapintoihin.

Sähköisen lääkemääräyksen määrittelyt V3.1

06.3.2014
voimassa oleva versio 

 

Kelan tekemät päivitykset sähköisen lääkemääräyksen HL7-rajapintoihin.

Sähköisen lääkemääräyksen määrittelyt V3.0

30.8.2011 (määrittelyjen edellinen versio)
Paketti sisältää voimassa olevat esimerkkitiedostot.

 

 

Kelan tekemät päivitykset sähköisen lääkemääräyksen HL7-rajapintoihin.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määritykset

Medical Records -sanomat V2.4

2.5.2017
Määrittely kuvaa Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston viestinvälitysrajapinnan ja käytettävät arkistosanomat. Muutoshistoria on eritelty dokumentin versiohistoria kohdassa.

 

Määrittelyn sisältö on hyväksytty HL7 Finland standardiksi.

Medical Records -sanomat V2.3

16.3.2017
Määrittely kuvaa Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston viestinvälitysrajapinnan ja käytettävät arkistosanomat. Muutoshistoria on eritelty dokumentin versiohistoria kohdassa.

 

Määrittelyn sisältö on hyväksytty HL7 Finland standardiksi.

Medical Records -sanomat V2.1

25.11.2016
Määrittely kuvaa Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston viestinvälitysrajapinnan ja käytettävät arkistosanomat. Muutoshistoria on eritelty dokumentin versiohistoria kohdassa.

 

Määrittelyn sisältö on hyväksytty HL7 Finland standardiksi.

Asiakirjastandardi V2.1

25.11.2016
Määrittely kuvaa yhtenäisen tiedostotason esitysmuodon sosiaalihuollon asiakirjojen arkistointiin ja siirtämiseen.

 

Määrittelyn sisältö on hyväksytty HL7 Finland standardiksi.

Muita oppaita ja määrityksiä

ISO OID-yksilöintitunnuksen käytön kansalliset periaatteet sosiaali- ja terveysalalla versio 1.0

14.2.2007

Oppaan tavoitteena on selvittää periaatteet, kuinka ISO OID -yksilöintimenettely toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisissä järjestelmissä. Opas pohjautuu Stakesin 22.11.2004 julkaiseman ohjeen "ISO OID-tunnuksen käyttö sosiaali- ja terveydenhuollossa versio 1.0 2" pilottikäytön kokemuksiin ja JUHTA- suositukseen 159 "ISO OID -yksilöintitunnuksen soveltaminen julkishallinnossa".

Hyväksytty Koodistopalvelun johtoryhmässä 14.2.2007

Kanta – Notifikaatiosanoma v1.0

2.12.2009

HUOM. Tämä on työdokumentti, määrittely ei ole tullut käyttöön Potilastiedon arkistoon.

Notifikaatiosanomamäärittely - Tiivistelmä eArkiston MR-sanomadokumentaatioon siirrettävistä kohdista sekä sanomaa varten määritellyt uudet skeemat.

Hyväksytetty HL7-lausuntokierroksella.

26.1.2010, HL7 tekninen komitea.

Kanta HL7 HelpDesk-kysymysten yhteenvetodokumenttien arkisto

Kanta HL7 HelpDeskin kysymykset ja vastaukset 2014 (pdf), päivitetty 9.4.2014
Kanta HL7 HelpDeskin kysymykset ja vastaukset 2013 (pdf), päivitetty 17.1.2014
Kanta HL7 HelpDeskin kysymykset ja vastaukset 2012 (pdf, 237 kt)
Kanta HL7 HelpDeskin kysymykset ja vastaukset 2011 (pdf, 469 kt)
Kanta HL7 HelpDeskin kysymykset ja vastaukset 2010 (pdf, 118 kt)

HL7-määrittelyt

Kanta-palvelujen kokonaisuudessa tarvitaan HL7-rajapintamäärittelyjä. Niillä taataan palveluihin liittyvien järjestelmien tuottamien sanomien ja asiakirjojen yhteensopivuus. 

HL7-määrittelyt-sivu sisältää Kanta-rajapintoihin liittyvät HL7-rajapintamäärittelyt. Muut kuin Kanta-rajapintoihin liittyvät HL7-määrittelyt löytyvät HL7-yhdistyksen omilta sivuilta osoitteessa www.hl7.fi.

Kanta-palvelujen HL7-sivujen tarkempi sisältö on saatavissa vain suomeksi.

Päivitetty 5.2.2018

Kanta HL7 HelpDesk (Kanta-palveluiden HL7-rajapintoihin liittyvät kysymykset)

HUOM! Sähköpostiosoite on muuttunut ja yhteenvetodokumentin ylläpito on lopetettu HelpDeskiin osoitettujen kysymysten vähyyden vuoksi.

Kanta-rajapintoja koskevat HL7-kysymykset osoitetaan jatkossa osoitteeseen kantakehitys[ät]kanta.fi

Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston määrittelyistä -dokumentit Potilastiedon arkiston määrittelyt -sivulla sisältävät vastauksia myös HL7-kysymyksiin.

HL7 Finland HelpDesk (yleiset HL7-kysymykset)

Sähköpostiosoite: Timo.Kaskinen[ät]salivirta.fi

HL7 HelpDesk kysymykset ja vastaukset 2010-2014

Esimerkkiasiakirjat ja sanomat

 Potilastiedon arkiston esimerkkiasiakirjat ja -sanomat (zip) 5.2.2018

Potilastiedon arkisto -määritykset - 2016 tietosisältö

Ensihoitokertomus V1.10

28.9.2017, OID: 1.2.246.777.11.2017.7

Määrittely kuvaa vain ensihoitopalvelun tulevaan kansalliseen kenttäjohtamisen järjestelmään KEJO:on tuottamat kirjaukset Ensihoitokertomus (ENSIH)- näkymälle.

Määrittelyn sisältö on hyväksytty HL7 Finland standardiksi.

Tiedonhallintapalvelun koosteet ja ylläpidettävät asiakirjat

29.2.2016, OID: 1.2.246.777.11.2016.7

 • Errata, päivitetty 29.1.2018

Sisältää Tiedonhallintapalvelun kooste-asiakirjojen CDA R2 rakennemäärittelyt sekä ylläpidettävissä asiakirjoissa huomioitavia CDA R2 ominaispiirteitä.

Määrittelyn sisältö on hyväksytty TC:n ja Kelan toimesta sen ollessa osa Kertomus ja lomakkeet määrittelyä. HL7 TC:ssä hyväksytiin määrittelyn asioiden eriyttäminen omaksi dokumentaatiokseen. Kela on toteuttanut tämän eriyttämisen ja tehnyt määrittelyn selkeyttämistä ja tarkennuksia. Päivitetyt esimerkit lisätty 9.12.2015

Potilastiedon arkiston Kertomus ja lomakkeet, v5.11

2.12.2015, OID: 1.2.246.777.11.2015.30

 • Errata, päivitetty 22.3.2017

Sisältää kertomustietojen siirron ja säilytyksen CDA R2-muodon ja rakenteen sekä kertomuksen lomakkeet

HL7 teknisen komitean sekä Kelan hyväksymä. Huom. tästä versiosta on eriytetty Tiedonhallintapalvelun koosteiden ja ylläpidettävien asiakirjojen määrittelyt omaksi dokumentaatiokseen.

Kanta, lähetteen ja hoitopalautteen CDA R2-rakenne V 5.2

31.5.2017, OID: 1.2.246.777.11.2017.6

 • Errata, päivitetty 27.7.2017

Sisältää dokumentin Lähetteen ja hoitopalautteen CDA R2-rakenne V 5.2 ja tietosisältötaulukon (Liite C). Esimerkkiasiakirjat sisältyvät Potilastiedon arkiston yhteiseen esimerkkikokoelmaan.

Hyväksytty HL7 TC:n ja Kelan toimesta.

 

Suun terveydenhuollon CDA R2 potilaskertomusrakenne

17.12.2015, OID: 1.2.246.777.11.2015.31

 • Errata, päivitetty 13.12.2016

Suun terveydenhuollon tekninen CDA R2 -määritys V2.10

Hyväksytty HL7 TC:n ja Kelan toimesta.

Terveys- ja hoitosuunnitelma - CDA R2 potilaskertomusrakenne, v1.21

22.10.2015, OID: 1.2.246.777.11.2015.32

Sisältää Terveys- ja hoitosuunnitelman teknisen CDA R2 rakenteen määrittelyt

HL7 teknisen komitean sekä Kelan hyväksymä. 

Kanta kuvantamisen CDA R2 merkinnät, v2.21

20.5.2016, OID: 1.2.246.777.11.2016.8

 • Errata, päivitetty 12.12.2017

Sisältää kuvantamisen CDA R2 asiakirjarakenteet

HL7 teknisen komitean sekä Kelan hyväksymä.

Kanta Laboratorion CDA R2 merkinnät, v4.21

1.11.2017, OID: 1.2.246.777.11.2017.11

 

Sisältää laboratorion CDA R2 asiakirjarakenteet

HL7 teknisen komitean sekä Kelan hyväksymä.

Potilastiedon arkiston yhteiset määritykset - 2014 ja 2016 tietosisältöjen osalta

Potilastiedon arkiston Medical Records, V2.02

2.12.2015, OID: 1.2.246.777.11.2015.37

 • Errata, päivitetty 19.1.2018

Potilastiedon arkiston Medical Records. Muutoshistoria on eritelty dokumentin versiohistoria kohdassa.

Dokumentti hyväksytty HL7 TC:n ja Kelan taholta. V2.02 sis. Kelan tekemiä päivityksiä.

Potilastiedon arkiston CDA R2 Header, V4.66

2.12.2015, OID: 1.2.246.777.11.2015.38

 • Errata, päivitetty 31.5.2017

CDA R2 Header sisältää CDA dokumentin kuvailu eli metatiedot, joita käytetään Suomessa ensisijaisesti asiakirjahallintoon. Tässä dokumentissa kuvataan CDA R2 Headerin tietojen käyttö Suomessa.

Dokumentti hyväksytty HL7 TC:n ja Kelan taholta. V4.66 sis. Kelan tekemiä päivityksiä.

 

   

Potilastiedon arkisto -määritykset - 2014 tietosisältö

Kanta – Rokotustiedot V1.10

31.1.2012, OID: 1.2.246.777.11.2012.5

Paketti sisältää kansallisesti määriteltyihin ydintietoihin liittyvälle rokotustiedolle CDA R2 -rakenteen.

24.1.2012, HL7 teknisen komitean sekä Kelan hyväksymä.

Kanta – eArkiston Kertomus ja lomakkeet V4.68

25.3.2015, OID: 1.2.246.777.11.2015.10

 • Errata, päivitetty 22.3.2017

Sisältää kertomustietojen siirron ja säilytyksen CDA R2-muodon ja rakenteen sekä kertomuksen lomakkeet

HL7 teknisen komitean sekä Kelan hyväksymä.

OpenCDA2009 – Laboratoriovastaukset v. 3.9

15.9.2009, OID: 1.2.246.777.11.2009.4

Kliinisen kemian ja mikrobiologian määräyksien/tilauksien ja tutkimustuloksien CDA R2- rakenne

Hyväksytetty HL7-lausuntokierroksella

15.9.2009, HL7 tekninen komitea

Kanta – Kuvantamisen CDA R2-rakenne V1.22

12.9.2013, OID: 1.2.246.777.11.2013.16

Kanta kuvantamisen CDA R2 asiakirjarakenteet

 

Päivitetty: 13.9.2013, HL7 tekninen komitea & Kela hyväksymä.

Kanta – Lääkityksen merkintöjen  CDA R2-rakenne  V4.31

8.4.2014 OID: 1.2.246.777.11.2014.11

Lääkityksen merkintöjen CDA R2-rakenne

Päivitetty  11.4.2011

HL7 tekninen komitea & Kela hyväksymä.

Kanta – Potilaskertomuksen PDF arkistointi V1.13

19.1.2017  OID: 1.2.246.777.11.2017.1

eArkistoon tallennetavan aineiston PDF/A-muoto -määrittelyt ja esimerkit. Kokonaisuus ei sisällä perusjärjestelmän toiminnallisuuksien määrittelyä.

Hyväksytetty HL7-lausuntokierroksella 26.12.2013.

5.8.2014, pakettiin lisätty HUS:lta saadut esimerkkiasiakirjat.

28.4.2015, korjattu Metatieto hl7fi:typeCode:n koodiston OID vastaamaan koodistopalvelua.

Tarkennettu PDF/A -muotoisen aineiston kokoamisen vaatimuksia 19.1.2017.

Kansallisesti vaadittujen tietojen välittäminen ydin- ja erillisjärjestelmien välillä

28.3.2012  OID: 1.2.246.777.11.2012.1

Kansallisesti vaadittujen tietojen välittäminen ydin- ja erillisjärjestelmien välillä

2.4.2012, HL7 tekninen komitea.

HL7-Finland – V3 messaging V 2.20

14.10.2010 OID: 1.2.246.777.11.2010.30

 

HL7 Finlandin suositus V3-viestien käyttöönottoon

 

Päivitetty 14.10.2010

Hyväksytty HL7 äänestyskierroksella.

23.9.2008, HL7 Tekninen komitea

HL7-Finland  – Tietotyypit v.1.41

25.6.2015, OID: 1.2.246.777.11.2015.25

 • Errata, päivitetty 28.11.2016

 

Tietotyypit - määrittelydokumentti kuvaa Suomessa käytettävät tietotyypit ja niiden suositellun käyttötavan.

 

 

Päivitykset määrityksen versiohistoriassa.

Dokumentti hyväksytty HL7 TC:n ja Kelan taholta. V1.41 sis. Kelan tekemiä päivityksiä.

Sähköinen lääkemääräys -määritykset

Reseptin määrittelyt V3.50

7.9.2017

 

Kelan tekemät päivitykset Reseptin HL7-rajapintoihin.

Sähköisen lääkemääräyksen määrittelyt V3.42

15.10.2016

 

Kelan tekemät päivitykset sähköisen lääkemääräyksen HL7-rajapintoihin.

Sähköisen lääkemääräyksen esimerkit V3.42

14.2.2017

 

Kelan tekemät päivitykset sähköisen lääkemääräyksen CDA-esimerkkeihin

Sähköisen lääkemääräyksen määrittelyt V3.30

15.5.2015
Lain muutosten 2-vaiheen muutoshallinnan tarkennetut määrittelyt. 
 
Määrittelyiden mukaisia muutoksia ei saa viedä tuotantoon ennen yhteistä aikataulua.

 

Kelan tekemät päivitykset sähköisen lääkemääräyksen HL7-rajapintoihin.

Sähköisen lääkemääräyksen määrittelyt V3.1

06.3.2014
voimassa oleva versio 

 

Kelan tekemät päivitykset sähköisen lääkemääräyksen HL7-rajapintoihin.

Sähköisen lääkemääräyksen määrittelyt V3.0

30.8.2011 (määrittelyjen edellinen versio)
Paketti sisältää voimassa olevat esimerkkitiedostot.

 

 

Kelan tekemät päivitykset sähköisen lääkemääräyksen HL7-rajapintoihin.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määritykset

Medical Records -sanomat V2.4

2.5.2017
Määrittely kuvaa Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston viestinvälitysrajapinnan ja käytettävät arkistosanomat. Muutoshistoria on eritelty dokumentin versiohistoria kohdassa.

 

Määrittelyn sisältö on hyväksytty HL7 Finland standardiksi.

Medical Records -sanomat V2.3

16.3.2017
Määrittely kuvaa Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston viestinvälitysrajapinnan ja käytettävät arkistosanomat. Muutoshistoria on eritelty dokumentin versiohistoria kohdassa.

 

Määrittelyn sisältö on hyväksytty HL7 Finland standardiksi.

Medical Records -sanomat V2.1

25.11.2016
Määrittely kuvaa Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston viestinvälitysrajapinnan ja käytettävät arkistosanomat. Muutoshistoria on eritelty dokumentin versiohistoria kohdassa.

 

Määrittelyn sisältö on hyväksytty HL7 Finland standardiksi.

Asiakirjastandardi V2.1

25.11.2016
Määrittely kuvaa yhtenäisen tiedostotason esitysmuodon sosiaalihuollon asiakirjojen arkistointiin ja siirtämiseen.

 

Määrittelyn sisältö on hyväksytty HL7 Finland standardiksi.

Muita oppaita ja määrityksiä

ISO OID-yksilöintitunnuksen käytön kansalliset periaatteet sosiaali- ja terveysalalla versio 1.0

14.2.2007

Oppaan tavoitteena on selvittää periaatteet, kuinka ISO OID -yksilöintimenettely toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisissä järjestelmissä. Opas pohjautuu Stakesin 22.11.2004 julkaiseman ohjeen "ISO OID-tunnuksen käyttö sosiaali- ja terveydenhuollossa versio 1.0 2" pilottikäytön kokemuksiin ja JUHTA- suositukseen 159 "ISO OID -yksilöintitunnuksen soveltaminen julkishallinnossa".

Hyväksytty Koodistopalvelun johtoryhmässä 14.2.2007

Kanta – Notifikaatiosanoma v1.0

2.12.2009

HUOM. Tämä on työdokumentti, määrittely ei ole tullut käyttöön Potilastiedon arkistoon.

Notifikaatiosanomamäärittely - Tiivistelmä eArkiston MR-sanomadokumentaatioon siirrettävistä kohdista sekä sanomaa varten määritellyt uudet skeemat.

Hyväksytetty HL7-lausuntokierroksella.

26.1.2010, HL7 tekninen komitea.

Kanta HL7 HelpDesk-kysymysten yhteenvetodokumenttien arkisto

Kanta HL7 HelpDeskin kysymykset ja vastaukset 2014 (pdf), päivitetty 9.4.2014
Kanta HL7 HelpDeskin kysymykset ja vastaukset 2013 (pdf), päivitetty 17.1.2014
Kanta HL7 HelpDeskin kysymykset ja vastaukset 2012 (pdf, 237 kt)
Kanta HL7 HelpDeskin kysymykset ja vastaukset 2011 (pdf, 469 kt)
Kanta HL7 HelpDeskin kysymykset ja vastaukset 2010 (pdf, 118 kt)