Kanta-palvelujen käsikirja

Kanta-palvelujen käsikirjan tarkoituksena on tukea ja ohjata kaikkien Kanta-palvelujen käytössä.

Pääosa käsikirjan sisällöstä on sitovia lakiin, asetuksiin ja viranomaismääräyksiin perustuvia ohjeita (STM, Kela, Valvira, THL, VRK). Lisäksi käsikirjassa on käyttöönottoprojektin hallintaa ja käytännön toteutusta ohjaavia ja helpottavia suosituksia ja malleja. Tutustuminen ensin käsikirjojen yleistasoisiin ohjeisiin ja kuvauksiin (esim. valmisteleviin tehtäviin) helpottaa kokonaisuuden hahmottamista ja yksityiskohtaisten ohjeiden omaksumista.

Käsikirja on julkaistu sekä suomeksi että ruotsiksi. Osa sisällöistä on saatavilla vain suomeksi. Asiasta voi halutessaan tiedustella tarkemmin sisällön tuottajalta.

Käsikirjaa ylläpitävät Kanta-palvelut ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen OPER-yksikkö. Esille tulevia päivitystarpeita, puutteita tai kehitysideoita voi lähettää osoitteeseen kantapalvelut@thl.fi

Kanta-palvelujen käsikirja

Kanta-palvelujen käsikirjan tarkoituksena on tukea ja ohjata kaikkien Kanta-palvelujen käytössä.

Pääosa käsikirjan sisällöstä on sitovia lakiin, asetuksiin ja viranomaismääräyksiin perustuvia ohjeita (STM, Kela, Valvira, THL, VRK). Lisäksi käsikirjassa on käyttöönottoprojektin hallintaa ja käytännön toteutusta ohjaavia ja helpottavia suosituksia ja malleja. Tutustuminen ensin käsikirjojen yleistasoisiin ohjeisiin ja kuvauksiin (esim. valmisteleviin tehtäviin) helpottaa kokonaisuuden hahmottamista ja yksityiskohtaisten ohjeiden omaksumista.

Käsikirja on julkaistu sekä suomeksi että ruotsiksi. Osa sisällöistä on saatavilla vain suomeksi. Asiasta voi halutessaan tiedustella tarkemmin sisällön tuottajalta.

Käsikirjaa ylläpitävät Kanta-palvelut ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen OPER-yksikkö. Esille tulevia päivitystarpeita, puutteita tai kehitysideoita voi lähettää osoitteeseen kantapalvelut@thl.fi