Kelain

1. Mikä on Kelain?

 • Kelain on selainpohjainen sovellus sähköisten reseptien kirjoittamiseen. Kelaimen käyttöön tarvitaan terveydenhuollon ammattikortti, kortinlukija ja kortinlukijaohjelmistoa. Kelaimeen kirjaudutaan osoitteessa www.kelain.fi.

2. Kuka voi käyttää Kelainta?

 • Kelaimen käyttäjäksi voivat rekisteröityä itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivat lääkärit ja hammaslääkärit sekä lääkärit ja hammaslääkärit, jotka eivät lääkemääräystä laatiessaan toimi terveydenhuollon palvelunantajan palveluksessa tai itsenäisenä ammatinharjoittajana (=yksityiskäyttäjät).
 • Kelaimeen ei ole toteutettu yrityskäyttöön soveltuvia toiminnallisuuksia, joten yritykset eivät voi ottaa Kelainta käyttöönsä.

3. Toimiiko Kelain mobiililaitteella?

 • Kelain toimii Android-mobiililaitteilla. Tuetut ympäristöt on ilmoitettu Kelaimen sivuilla www.kanta.fi/kelain
 • Kelaimen mobiilikäyttö iOS-mobiililaitteilla (esim. iPad tai iPhone) ei ole vielä mahdollista, koska tunnistautumiseen tarvittavaa allekirjoitussovellusta ei kyseiseen käyttöjärjestelmään ole saatavilla. Kun käyttö on mahdollista, tieto päivittyy kanta.fi/ kelain-sivulle.

4. Miten toimin, jos minulla on ongelmia Kelaimeen kirjautumisessa?

5. Saan kirjautuessa ilmoituksen, että Kelaimen käyttöön tarvittava ammattioikeus-/tutkintotieto puuttuu?

 • Ilmoitus viittaa yleensä siihen, että Terhikki-rekisterissä on jokin puute ammattioikeustietoihisi liittyen.  Ota yhteyttä Valviraan asian selvittämiseksi.

6. Voinko korjata nimitietojani Kelain-palveluun rekisteröitymisen yhteydessä?

 • Kelaimessa et voi muuttaa virallista nimeäsi. Terveydenhuollon ammattirekisterissä (Terhikki) olevat ammattioikeustiedot välitetään tarvittavilta osin Kelan Kanta-palveluun Valviran rooli- ja attribuuttitietopalvelun kautta. Terhikissä käytetään väestötietojärjestelmän mukaisia henkilötietoja, mutta esim. kutsumanimitieto ei välity Kelaimeen. Kutsumanimitiedon valinta on kehityslistalla.

7. Miksi Kelaimessa näkyy vanha tutkintotietoni?

 • Kelain näyttää tutkintotiedoistasi listan siten, että ensimmäinen tutkintosi on valittuna. Reseptille menevä tutkintotieto on mahdollista vaihtaa alasvetovalikosta Kelaimen käyttöliittymän oikeasta ylänurkasta. Näkyviin valittu tieto on se, jota käytetään reseptiä kirjoittaessa.

8. Voinko allekirjoittaa samalla kerralla useita lääkemääräyksiä?

 • Moniallekirjoitus ei ole Kelaimessa mahdollista. Jokaisen lääkemääräyksen kirjoituksen jälkeen allekirjoitetaan lääkemääräys PIN2-tunnuksella.

9. Voinko kirjoittaa lääkemääräyksen nimellä ja syntymäajalla?

 • Lääkemääräys laaditaan henkilötunnuksella, jos potilaalla on suomalainen henkilötunnus. Määrääminen nimellä ja syntymäajalla on kuitenkin mahdollista, esimerkiksi ulkomaalaiselle henkilölle, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta. Potilas saa tällöin lääkkeen apteekista vain potilasohjeella, joten tarvitset tulostimen potilasohjeen tulostamista varten.

10. Pystyykö Kelaimeen tallentamaan potilaskohtaisia tietoja?

 • Kelaimeen ei pysty tallentamaan potilaskohtaisia tietoja. Lääkemääräykset tallennetaan Reseptikeskukseen ja potilaan informointi Potilastiedon arkistoon.

11. Onko Kelaimessa lääkevalmisteeseen liittyviä tarkistuksia?

 • Kelain ilmoittaa, jos määrättävä valmiste on poistumassa tai poistunut myynnistä.

12. Potilaallani on lääkeaineallergia, antaako Kelain huomautuksen asiasta?

 • Kelain ei anna huomautusta lääkeaineallergiasta, koska Potilastiedon arkiston tiedot eivät ole näiltä osin käytettävissä Kelaimessa.

13. Potilaalleni on jo määrätty lääkettä, jota olen määräämässä. Antaako ohjelma huomautuksen?

 • Kelain ei anna huomautusta, jos potilaalle on jo määrätty samaa lääkettä. Tarkista potilaallesi määrätyt lääkkeet reseptilistauksesta.

14. Onko Kelaimessa lääkkeiden yhteisvaikutusten tarkistusta?

 • Kelaimessa ei ole yhteisvaikutusten tarkistusta.

15. Voinko ottaa uudistamispyyntöjä vastaan Kelaimella?

 • Lääkemääräysten uudistaminen on mahdollista, mutta Kelaimella ei voi vastaanottaa sähköisiä uudistamispyyntöjä Omakanta-palvelusta tai apteekista.

16. Voinko tehdä Kelaimella kirjallisen lääkemääräyksen?

 • Kelaimella voi tehdä vain sähköisen lääkemääräyksen. Mikäli Kanta-palveluissa on häiriöitä, Kelaimesta ei voi tulostaa kirjallista lääkemääräystä.  Silloin toimitaan häiriötilanneohjeiden mukaisesti.

17. Voiko Kelaimella määrätä erityislupavalmistetta?

 • Kelaimella voi määrätä määräaikaisia erityislupavalmisteita, joiden tiedot löytyvät Lääketietokannasta.
 • Potilaskohtaiset erityislupavalmisteet määrätään edelleen paperisella lääkemääräyksellä. Tämän vuoksi Kelaimella ei voi määrätä potilaskohtaista erityisluvallista lääkevalmistetta.

18. Antaako Kelain jonkin ilmoituksen, kun resepti on tallennettu Reseptikeskukseen?

 • Saat Kelaimessa ilmoituksen ”Resepti tallennettu” samalla kun siirryt reseptilistaukseen. Ilmoitus on näkyvissä vain hetken ajan. Kun resepti näkyy ylimmäisenä reseptilistauksessa, on se tallentunut Reseptikeskukseen.

19. Olen kirjoittanut potilaalleni Kelaimella reseptin, mutta hän kertoo, että sitä ei löydy apteekista

 • Jos olet kirjoittanut reseptin potilaallesi nimellä ja syntymäajalla, saa potilas lääkkeen apteekista vain potilasohjeella. Nimellä ja syntymäajalla määrätyn reseptin potilasohjeen voi tulostaa Kelaimesta vain potilaskohtaisen istunnon aikana, ei enää jälkikäteen.
 • Jos resepti on löydettävissä potilaan reseptilistauksesta (henkilötunnuksella kirjoitettu resepti), on se tallentunut Reseptikeskukseen ja on sieltä myös apteekin haettavissa. Jos potilas on tehnyt esim. Omakanta-palvelussa reseptiin luovutuskiellon, ei resepti näy apteekissa. Potilaan tulee joko poistaa reseptistä luovutuskielto tai noutaa lääke apteekista potilasohjeella tai yhteenvetotulosteella.

20. Edellytetäänkö potilasohjeen tulostamista, jos kirjoitan lääkemääräyksen Kelaimella?

 • Potilasohje täytyy tulostaa potilaalle, jos lääkemääräys määrätään nimellä ja syntymäajalla. Apteekki ei pysty muuten toimittamaan lääkettä potilaalle.
 • Potilasohjetta ei tarvitse antaa, jos potilas ei ole lääkkeen määrääjän vastaanotolla lääkemääräystä laadittaessa.
 • Potilasohjetta ei myöskään tarvitse antaa, jos sen antaminen ei ole teknisistä syistä mahdollista tai jos sähköinen lääkemääräys on laadittu laitteella, jolla ei ole kiinteää sijaintia.

21. Voinko lähettää potilasohjeen potilaalleni sähköpostilla?

 • Potilasohjeen lähettäminen sähköpostilla ei ole sallittua tietosuojasyistä.

22. Miten hankin lääkärin tai hammaslääkärin ammattikortin?

 • Voit hankkia ammattikortin mistä tahansa julkisen terveydenhuollon rekisteröintipisteestä. Lista rekisteröintipisteistä ja linkki ajanvaraukseen löytyvät Väestörekisterikeskuksen (VRK) sivuilta. Lisätietoja saat myös Kelan Kanta -sivuilta.
 • Ammattikortin saaminen edellyttää, että tietosi löytyvät Valviran ylläpitämästä terveydenhuollon ammattihenkilörekisteri Terhikistä. Tietojen ajantasaisuuden voit tarkistaa JulkiTerhikistä.
 • Kortti on voimassa 5 vuotta kortin myöntämisestä.

23. Minulla on jo ammattikortti nykyisessä työssäni, käykö se myös Kelaimeen?

 • Terveydenhuollon ammattikorttisi on henkilökohtainen ja voit sen avulla käyttää myös Kelainta.

24. Mitä ammattikortti maksaa?

 • VRK ei veloita mitään terveydenhuollon ammattikortista. Sen sijaan julkisen terveydenhuollon rekisteröintipisteet hinnoittelevat palvelunsa itse ja perivät siitä maksun. Voit tiedustella maksun suuruutta suoraan rekisteröintipisteestä.

25. Olen unohtanut ammattikortin PIN-tunnusluvut, mitä teen?

 • Kortin mukana olet saanut ohjeet kortin ja tunnuslukujen käytöstä. Jos sinulla on tallessa kortin mukana tullut 8-numeroinen aktivointitunnusluku tai PUK-avaustunnusluku, voit käydä vaihtamassa uudet tunnusluvut Digisign-sovelluksen kautta. Väestörekisterikeskuksen sivulta löydät linkin ohjeeseen PIN-tunnusluvun vaihtaminen.
 • Uuden aktivointitunnusluvun tai PUK-avaustunnusluvun tilaaminen edellyttää henkilökohtaista käyntiä julkisen terveydenhuollon rekisteröintipisteessä.

26. Tuleeko jostain ilmoitus ammattikortin voimassaolon päättymisestä?

 • Kortissa lukee voimassaoloaika.
 • Kortinlukijaohjelmisto ilmoittaa voimassaolon päättymisestä 1 kuukausi ennen päättymistä.
 • Uutta ammattikorttia ei lähetetä automaattisesti vaan kortti täytyy tilata. Uuden kortin toimitus kestää noin 2 viikkoa.
 • Voimassaolevan kortin voi uusia sähköisesti Väestörekisterikeskuksen WebVartissa.

27. Mistä kortinlukijan voi ostaa?

 • Kortinlukijan voit ostaa IT-tarvikkeita myyvistä liikkeistä.

28. Käyvätkö kaikki kortinlukijat ammattikortin käyttöön?

 • Suurin osa kortinlukijoista käy. Kortinlukija kannattaa hankkia asiantuntevasta IT-tarvikkeita myyvästä liikkeestä ja varmistaa sopivuus myyjältä.
 • Kelaimen kortinlukijavaatimukset on kerrottu sivulla kanta.fi/Kelain/Tekniset vaatimukset

29. Mitä Kelaimen käyttö maksaa?

 • Kelaimen maksujen määräytymisperusteet ja maksujen suuruus määrätään vuosittain STM:n asetuksessa.
 • Vuonna 2017 itsenäisiltä ammatinharjoittajilta veloitetaan käyttömaksua 120 €/kk sekä reseptikohtainen maksu 0,331 €/sähköinen resepti. Käyttömaksu peritään, vaikka kuukauden aikana ei kirjoittaisi yhtään lääkemääräystä. Yksityiskäyttö on maksutonta.
 • Kanta-palvelujen maksuista kerrotaan kanta.fi-sivulla Käyttömaksut ja laskutus.

30. Miten voin irtisanoa Kelain-palvelun?

 • Kelain-palvelun rekisteröityminen itsenäisenä ammatinharjoittajana ja yksityiskäyttäjänä irtisanotaan helpoiten Kelain-palvelussa. Eri käyttäjäroolilla tehdyt Kelain-palveluun rekisteröitymiset irtisanotaan erikseen. Lisäohjeita löydät sivulta kanta.fi/Kelain/Muutostilanteet.