Kokonaisarkkitehtuuri

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuuri kuvaa alalle yhteiset toimintamallit, tietosisällöt ja tietojärjestelmäpalvelut. Niiden avulla varmistetaan asiakas- ja potilastietojen yhdenmukainen ja tietoturvallinen käsittely.

Kokonaisarkkitehtuuria kehitetään yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuuri tukee ja ohjaa palvelujen tuottajia suunnittelemaan omia tiedonhallinnan toteutuksia.

Kokonaisarkkitehtuuri koostuu hallintamallista, tavoitetilan kuvauksesta sekä kehittämispolusta. Hallintamalli kuvaa miten kokonaisarkkitehtuurityö organisoidaan. Tavoitetila kuvaa toiminnan, tietojen ja tietojärjestelmien muodostaman kokonaisuuden tulevaisuuden tavoitteet. Kehittämispolku on väline aikatauluttaa kehittämisaskeleet nykyhetkestä tavoitetilaan.

Keskeinen osa sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuuria ovat valtakunnalliset terveydenhuollon tietojärjestelmäpalvelut eli Kanta-palvelut. Vastaavat palvelut tullaan ottamaan käyttöön myöhemmin myös sosiaalihuollossa.

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittäminen

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden suunnittelu on valmisteluvaiheessa. Sosiaalihuollossa käytettävät asiakasasiakirjat on valtakunnallisesti määritelty, ja niiden käyttöönotot ovat alkaneet. Valtakunnallisten asiakasasiakirjojen toimeenpanoa edellyttävää lainsäädäntö on valmisteilla sosiaali- ja terveysministeriössä.

Asiakirjalain myötä sosiaalihuollon asiakasasiakirjat kirjataan yhtenäisesti riippumatta siitä, missä sosiaalipalvelut on toteutettu. Valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden avulla asiakasta koskevat tiedot saadaan sinne, missä asiakasta palvellaan. Tavoitteena on, että asiakas pääsisi tulevaisuudessa näkemään hänestä laaditut asiakasasiakirjat Omakanta-palvelun kautta.

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan valtakunnallinen kehittäminen käynnistyi Sosiaalialan tietoteknologiahankkeessa (Tikesos-hanke 2005–2011). Kehittämistyötä tehdään nykyään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa.

 

Kokonaisarkkitehtuuri

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuuri kuvaa alalle yhteiset toimintamallit, tietosisällöt ja tietojärjestelmäpalvelut. Niiden avulla varmistetaan asiakas- ja potilastietojen yhdenmukainen ja tietoturvallinen käsittely.

Kokonaisarkkitehtuuria kehitetään yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuuri tukee ja ohjaa palvelujen tuottajia suunnittelemaan omia tiedonhallinnan toteutuksia.

Kokonaisarkkitehtuuri koostuu hallintamallista, tavoitetilan kuvauksesta sekä kehittämispolusta. Hallintamalli kuvaa miten kokonaisarkkitehtuurityö organisoidaan. Tavoitetila kuvaa toiminnan, tietojen ja tietojärjestelmien muodostaman kokonaisuuden tulevaisuuden tavoitteet. Kehittämispolku on väline aikatauluttaa kehittämisaskeleet nykyhetkestä tavoitetilaan.

Keskeinen osa sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuuria ovat valtakunnalliset terveydenhuollon tietojärjestelmäpalvelut eli Kanta-palvelut. Vastaavat palvelut tullaan ottamaan käyttöön myöhemmin myös sosiaalihuollossa.

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittäminen

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden suunnittelu on valmisteluvaiheessa. Sosiaalihuollossa käytettävät asiakasasiakirjat on valtakunnallisesti määritelty, ja niiden käyttöönotot ovat alkaneet. Valtakunnallisten asiakasasiakirjojen toimeenpanoa edellyttävää lainsäädäntö on valmisteilla sosiaali- ja terveysministeriössä.

Asiakirjalain myötä sosiaalihuollon asiakasasiakirjat kirjataan yhtenäisesti riippumatta siitä, missä sosiaalipalvelut on toteutettu. Valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden avulla asiakasta koskevat tiedot saadaan sinne, missä asiakasta palvellaan. Tavoitteena on, että asiakas pääsisi tulevaisuudessa näkemään hänestä laaditut asiakasasiakirjat Omakanta-palvelun kautta.

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan valtakunnallinen kehittäminen käynnistyi Sosiaalialan tietoteknologiahankkeessa (Tikesos-hanke 2005–2011). Kehittämistyötä tehdään nykyään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa.