Tutustu aiheeseen lisää

Käyttömaksut ja laskutus

Reseptin laatimisesta ja toimittamisesta, varmentamisesta sekä Reseptikeskuksen ja lääketietokannan tietojen käytöstä peritään maksu. Laadittu lääkemääräys tarkoittaa yhtä määrättyä lääkettä. Käyttömaksuna laskutetaan myös mitätöidyt lääkemääräykset. Maksuilla katetaan Kanta-palvelujen tuottamisesta aiheutuvat kustannukset.

Resepti-palvelun ja Potilastiedon arkiston maksut vuonna 2018

 • Apteekeilta perittävä käyttömaksu on 0,051 € / toimitettu resepti.
 • Julkiselta terveydenhuollolta perittävä käyttömaksu on 2,133 € kutakin kunnan asukasta kohti.
 • Käyttömaksu sisältää Potilastiedon arkisto -palvelun käytön.

Yksityisen sektorin maksu määräytyy terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksuista annetun asetuksen 2.4 §:n mukaan.

 • Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antajilta perittävä maksu on 0,372 € / laadittu lääkemääräys.
 • Käyttömaksu sisältää Resepti-palvelun ja Potilastiedon arkiston palvelut.

Maksut peritään kaksi kertaa vuodessa.  

Kelaimen maksu vuonna 2018

Jos lääkäri kirjoittaa lääkemääräyksen ammattioikeuteensa perusteella ilman ansaintatarkoitusta, Kelaimen käytöstä ei peritä maksua.

Jos lääkäri kirjoittaa lääkemääräyksen itsenäisenä ammatinharjoittajana, Kelaimen kuukausihinta on 120 €. Laskutuksen perusteena käytetään kokonaisia käyttökuukausia. Maksu peritään, vaikkei kauden aikana kirjoittaisi yhtään reseptiä.

Käyttömaksun suuruudesta määrätään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksuista (710/2017).

Resepti-palvelun ja Potilastiedon arkiston maksut vuonna 2017 

 • Apteekeilta perittävä käyttömaksu on 0,045 € / toimitettu resepti. 
 • Julkiselta terveydenhuollolta perittävä käyttömaksu on 1,908 € kutakin kunnan asukasta kohti. 
 • Käyttömaksu sisältää Potilastiedon arkisto -palvelun käytön. 

Yksityisen sektorin maksu määräytyy terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksuista annetun asetuksen 2.4 §:n mukaan. 

 • Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antajilta perittävä maksu on 0,331 € / laadittu lääkemääräys.
 • Käyttömaksu sisältää Resepti-palvelun ja Potilastiedon arkiston palvelut.

Maksut peritään kaksi kertaa vuodessa.   

Kelaimen maksu vuonna 2017

Jos lääkäri kirjoittaa lääkemääräyksen ammattioikeuteensa perusteella ilman ansaintatarkoitusta, Kelaimen käytöstä ei peritä maksua.

Jos lääkäri kirjoittaa lääkemääräyksen itsenäisenä ammatinharjoittajana, Kelaimen kuukausihinta on 120 €. Laskutuksen perusteena käytetään kokonaisia käyttökuukausia. Maksu peritään, vaikkei kauden aikana kirjoittaisi yhtään reseptiä.

Käyttömaksun suuruudesta määrätään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksuista (911/2016).

Oikaisuvaatimusohje

Jos apteekki, sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tai sen jäsenkunta taikka yksityinen terveydenhuollon palvelujen antaja katsoo, että maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, laskun saaja voi vaatia siihen oikaisua. Oikaisuvaatimusviranomainen on Kela.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä (laskun päivämäärä).

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • Oikaisua hakeva organisaatio, yhteyshenkilö ja yhteystiedot
 • Lasku, johon vaaditaan muutosta
 • Muutos, joka laskuun vaaditaan tehtäväksi
 • Muutosvaatimuksen perusteet

Oikaisuvaatimuksessa täytyy olla organisaation nimenkirjoitusoikeuden omaavan edustajan omakätinen allekirjoitus

Oikaisuvaatimus on toimitettava ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä osoitteella: 

asiakaspalvelu@kanta.fi
tai
Kela, Kanta-palvelut
PL 450, 00056 Kela

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää sähköisesti, postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on lähetettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä.

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.
 

Tutustu aiheeseen lisää

Käyttömaksut ja laskutus

Reseptin laatimisesta ja toimittamisesta, varmentamisesta sekä Reseptikeskuksen ja lääketietokannan tietojen käytöstä peritään maksu. Laadittu lääkemääräys tarkoittaa yhtä määrättyä lääkettä. Käyttömaksuna laskutetaan myös mitätöidyt lääkemääräykset. Maksuilla katetaan Kanta-palvelujen tuottamisesta aiheutuvat kustannukset.

Resepti-palvelun ja Potilastiedon arkiston maksut vuonna 2018

 • Apteekeilta perittävä käyttömaksu on 0,051 € / toimitettu resepti.
 • Julkiselta terveydenhuollolta perittävä käyttömaksu on 2,133 € kutakin kunnan asukasta kohti.
 • Käyttömaksu sisältää Potilastiedon arkisto -palvelun käytön.

Yksityisen sektorin maksu määräytyy terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksuista annetun asetuksen 2.4 §:n mukaan.

 • Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antajilta perittävä maksu on 0,372 € / laadittu lääkemääräys.
 • Käyttömaksu sisältää Resepti-palvelun ja Potilastiedon arkiston palvelut.

Maksut peritään kaksi kertaa vuodessa.  

Kelaimen maksu vuonna 2018

Jos lääkäri kirjoittaa lääkemääräyksen ammattioikeuteensa perusteella ilman ansaintatarkoitusta, Kelaimen käytöstä ei peritä maksua.

Jos lääkäri kirjoittaa lääkemääräyksen itsenäisenä ammatinharjoittajana, Kelaimen kuukausihinta on 120 €. Laskutuksen perusteena käytetään kokonaisia käyttökuukausia. Maksu peritään, vaikkei kauden aikana kirjoittaisi yhtään reseptiä.

Käyttömaksun suuruudesta määrätään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksuista (710/2017).

Resepti-palvelun ja Potilastiedon arkiston maksut vuonna 2017 

 • Apteekeilta perittävä käyttömaksu on 0,045 € / toimitettu resepti. 
 • Julkiselta terveydenhuollolta perittävä käyttömaksu on 1,908 € kutakin kunnan asukasta kohti. 
 • Käyttömaksu sisältää Potilastiedon arkisto -palvelun käytön. 

Yksityisen sektorin maksu määräytyy terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksuista annetun asetuksen 2.4 §:n mukaan. 

 • Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antajilta perittävä maksu on 0,331 € / laadittu lääkemääräys.
 • Käyttömaksu sisältää Resepti-palvelun ja Potilastiedon arkiston palvelut.

Maksut peritään kaksi kertaa vuodessa.   

Kelaimen maksu vuonna 2017

Jos lääkäri kirjoittaa lääkemääräyksen ammattioikeuteensa perusteella ilman ansaintatarkoitusta, Kelaimen käytöstä ei peritä maksua.

Jos lääkäri kirjoittaa lääkemääräyksen itsenäisenä ammatinharjoittajana, Kelaimen kuukausihinta on 120 €. Laskutuksen perusteena käytetään kokonaisia käyttökuukausia. Maksu peritään, vaikkei kauden aikana kirjoittaisi yhtään reseptiä.

Käyttömaksun suuruudesta määrätään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksuista (911/2016).

Oikaisuvaatimusohje

Jos apteekki, sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tai sen jäsenkunta taikka yksityinen terveydenhuollon palvelujen antaja katsoo, että maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, laskun saaja voi vaatia siihen oikaisua. Oikaisuvaatimusviranomainen on Kela.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä (laskun päivämäärä).

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • Oikaisua hakeva organisaatio, yhteyshenkilö ja yhteystiedot
 • Lasku, johon vaaditaan muutosta
 • Muutos, joka laskuun vaaditaan tehtäväksi
 • Muutosvaatimuksen perusteet

Oikaisuvaatimuksessa täytyy olla organisaation nimenkirjoitusoikeuden omaavan edustajan omakätinen allekirjoitus

Oikaisuvaatimus on toimitettava ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä osoitteella: 

asiakaspalvelu@kanta.fi
tai
Kela, Kanta-palvelut
PL 450, 00056 Kela

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää sähköisesti, postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on lähetettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä.

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.