Potilaan suostumukset

Potilaan suostumuksilla turvataan potilaan yksityisyyden suoja. Potilaan tietojen katselu Reseptikeskuksesta edellyttää ainakin potilaan suullista suostumusta.

Kirjallisia suostumuksia varten Kela on laatinut organisaatioille yhteiset Kanta-lomakkeet, jotka ovat saatavilla Kanta-palveluiden Ekstranetistä. Potilas voi pyytää lomakkeen terveydenhuollosta tai Kelan toimistoista.  

Kirjalliset suostumukset 

  • Resepti -palvelun suostumus: Asiakkaan puolesta toimivalle henkilölle sosiaali- tai terveydenhuollossa asiointia varten
  • Resepti -palvelun suostumus: Asiakkaan puolesta toimivalle sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunantajalle.
  • Resepti- palvelun suostumuksen peruuttaminen
  • Reseptitietojen katsominen muussa kuin hoitotilanteessa sosiaali- tai terveydenhuollossa

Terveydenhuollon toimintayksikön tulee aina varmistaa, että suostumuksen antaja on potilas itse. Potilaan henkilöllisyys pitää varmistaa kuvallisen henkilökortin avulla, ellei terveydenhuollon toimintayksikössä tunneta potilasta. Puhelimessa potilaan henkilöllisyys varmistetaan terveydenhuollon toimintayksikön esittämien kysymysten ja potilaan antamien vastausten perusteella. 

Puolesta asioivan oikeus antaa suostumuksia

Laillisella edustajalla on samat oikeudet asioida potilaan puolesta kuin potilaalla itsellään. Hän voi myös antaa potilaan puolesta suostumuksen reseptitietojen katseluun.

Laillisella edustajalla tarkoitetaan esimerkiksi alaikäisen lapsen huoltajaa tai edunvalvojaa, jonka tehtäväksi on määrätty potilaan terveyttä koskevien asioiden hoitaminen.

Myös muu henkilö voi asioida potilaan puolesta terveydenhuollon toimintayksikössä. Se edellyttää yleensä potilaan kirjallista suostumusta. Terveydenhuollon toimintayksikkö tallentaa suostumuksen tiedot omaan potilastietojärjestelmäänsä. Terveydenhuollon toimintayksikön pitää varmistaa potilaan puolesta asioivan henkilöllisyys ja oikeus asioida potilaan puolesta.

Alaikäisen oikeudet

Alaikäinen voi hoitaa reseptiin liittyviä asioitaan terveydenhuollon toimintayksikössä ilman huoltajaa, jos hänet arvioidaan kykeneväksi päättämään itse hoidostaan. Huoltaja voi saada lääkemääräyksistä yhteenvedon apteekista tai tarkastusoikeuden perusteella Kelasta. Jos kypsäksi todettu alaikäinen haluaa estää reseptien tietojen luovuttamisen huoltajalle apteekista, on alaikäisen tehtävä terveydenhuollossa reseptikohtainen kielto.

Jos alle 18-vuotias on lapsen huoltaja, hän voi asioida terveydenhuollossa lapsensa puolesta.

Potilaan suostumukset

Potilaan suostumuksilla turvataan potilaan yksityisyyden suoja. Potilaan tietojen katselu Reseptikeskuksesta edellyttää ainakin potilaan suullista suostumusta.

Kirjallisia suostumuksia varten Kela on laatinut organisaatioille yhteiset Kanta-lomakkeet, jotka ovat saatavilla Kanta-palveluiden Ekstranetistä. Potilas voi pyytää lomakkeen terveydenhuollosta tai Kelan toimistoista.  

Kirjalliset suostumukset 

  • Resepti -palvelun suostumus: Asiakkaan puolesta toimivalle henkilölle sosiaali- tai terveydenhuollossa asiointia varten
  • Resepti -palvelun suostumus: Asiakkaan puolesta toimivalle sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunantajalle.
  • Resepti- palvelun suostumuksen peruuttaminen
  • Reseptitietojen katsominen muussa kuin hoitotilanteessa sosiaali- tai terveydenhuollossa

Terveydenhuollon toimintayksikön tulee aina varmistaa, että suostumuksen antaja on potilas itse. Potilaan henkilöllisyys pitää varmistaa kuvallisen henkilökortin avulla, ellei terveydenhuollon toimintayksikössä tunneta potilasta. Puhelimessa potilaan henkilöllisyys varmistetaan terveydenhuollon toimintayksikön esittämien kysymysten ja potilaan antamien vastausten perusteella. 

Puolesta asioivan oikeus antaa suostumuksia

Laillisella edustajalla on samat oikeudet asioida potilaan puolesta kuin potilaalla itsellään. Hän voi myös antaa potilaan puolesta suostumuksen reseptitietojen katseluun.

Laillisella edustajalla tarkoitetaan esimerkiksi alaikäisen lapsen huoltajaa tai edunvalvojaa, jonka tehtäväksi on määrätty potilaan terveyttä koskevien asioiden hoitaminen.

Myös muu henkilö voi asioida potilaan puolesta terveydenhuollon toimintayksikössä. Se edellyttää yleensä potilaan kirjallista suostumusta. Terveydenhuollon toimintayksikkö tallentaa suostumuksen tiedot omaan potilastietojärjestelmäänsä. Terveydenhuollon toimintayksikön pitää varmistaa potilaan puolesta asioivan henkilöllisyys ja oikeus asioida potilaan puolesta.

Alaikäisen oikeudet

Alaikäinen voi hoitaa reseptiin liittyviä asioitaan terveydenhuollon toimintayksikössä ilman huoltajaa, jos hänet arvioidaan kykeneväksi päättämään itse hoidostaan. Huoltaja voi saada lääkemääräyksistä yhteenvedon apteekista tai tarkastusoikeuden perusteella Kelasta. Jos kypsäksi todettu alaikäinen haluaa estää reseptien tietojen luovuttamisen huoltajalle apteekista, on alaikäisen tehtävä terveydenhuollossa reseptikohtainen kielto.

Jos alle 18-vuotias on lapsen huoltaja, hän voi asioida terveydenhuollossa lapsensa puolesta.