Potilaan tietojen katselu

Terveydenhuollon ammattilaiset voivat katsoa potilaan Reseptikeskuksessa olevia reseptitietoja. Katselu edellyttää voimassa olevaa hoitosuhdetta ja potilaan suostumusta.

Reseptikeskuksen tietojen käyttö edellyttää Väestörekisterikeskuksen varmennepalvelun myöntämää toimikorttia ja työtehtävän mukaisia käyttöoikeuksia potilastietojärjestelmässä. Potilaan tietojen katselu edellyttää lähes aina myös potilaan suostumusta sekä hoitosuhdetta. Potilastietojärjestelmään pitää aina kirjata tietojen katselun peruste.

Tarvitaanko suostumus

 • Hoitava lääkäri saa hakea Reseptikeskuksesta potilaalle itse kirjoittamansa reseptit ilman tämän suostumusta. Muiden lääkärien kirjoittamien reseptien hakemiseen hoitava lääkäri tarvitsee potilaan suullisen suostumuksen.
 • Potilasta hoitava ammattihenkilö tarvitsee reseptien hakemiseen potilaan suullisen suostumuksen. Jos potilas on kiireellisen hoidon (laki potilaan asemasta ja oikeuksista, 8 §) tarpeessa ja Reseptikeskuksessa olevien tietojen katselu on hoidon kannalta perusteltua, hoitava ammattihenkilö saa hakea potilaan tiedot ilman tämän suostumusta.
 • Jos tietojen katselu Reseptikeskuksesta ei liity potilaan hoitoon, tarvitaan aina potilaan allekirjoittaman kirjallinen suostumus 

Reseptien haku Reseptikeskuksesta

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö hakee potilaan tiedot Reseptikeskuksesta potilaan henkilötunnuksella. Hakea voi vain yhden potilaan tietoja kerrallaan.

Reseptikeskuksesta voi hakea potilaan 

 • kaikki reseptit 
 • tietyn ajanjakson aikana kirjoitetut 
 • reseptit tai kaikki reseptit, joissa on lääkettä saamatta
 • lääkkeen määrääjä voi hakea itse määräämänsä reseptit

Haetuista resepteistä voi tarkastella myös apteekkien toimitustietoja. Jokaisesta Reseptikeskukseen tehdystä hausta tallentuu reseptikohtainen merkintä, jossa on tieto haun tekijästä, ajankohdasta ja haun perusteesta. Potilaalla on oikeus saada nämä tiedot halutessaan.

Potilaan tietojen katselu

Terveydenhuollon ammattilaiset voivat katsoa potilaan Reseptikeskuksessa olevia reseptitietoja. Katselu edellyttää voimassa olevaa hoitosuhdetta ja potilaan suostumusta.

Reseptikeskuksen tietojen käyttö edellyttää Väestörekisterikeskuksen varmennepalvelun myöntämää toimikorttia ja työtehtävän mukaisia käyttöoikeuksia potilastietojärjestelmässä. Potilaan tietojen katselu edellyttää lähes aina myös potilaan suostumusta sekä hoitosuhdetta. Potilastietojärjestelmään pitää aina kirjata tietojen katselun peruste.

Tarvitaanko suostumus

 • Hoitava lääkäri saa hakea Reseptikeskuksesta potilaalle itse kirjoittamansa reseptit ilman tämän suostumusta. Muiden lääkärien kirjoittamien reseptien hakemiseen hoitava lääkäri tarvitsee potilaan suullisen suostumuksen.
 • Potilasta hoitava ammattihenkilö tarvitsee reseptien hakemiseen potilaan suullisen suostumuksen. Jos potilas on kiireellisen hoidon (laki potilaan asemasta ja oikeuksista, 8 §) tarpeessa ja Reseptikeskuksessa olevien tietojen katselu on hoidon kannalta perusteltua, hoitava ammattihenkilö saa hakea potilaan tiedot ilman tämän suostumusta.
 • Jos tietojen katselu Reseptikeskuksesta ei liity potilaan hoitoon, tarvitaan aina potilaan allekirjoittaman kirjallinen suostumus 

Reseptien haku Reseptikeskuksesta

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö hakee potilaan tiedot Reseptikeskuksesta potilaan henkilötunnuksella. Hakea voi vain yhden potilaan tietoja kerrallaan.

Reseptikeskuksesta voi hakea potilaan 

 • kaikki reseptit 
 • tietyn ajanjakson aikana kirjoitetut 
 • reseptit tai kaikki reseptit, joissa on lääkettä saamatta
 • lääkkeen määrääjä voi hakea itse määräämänsä reseptit

Haetuista resepteistä voi tarkastella myös apteekkien toimitustietoja. Jokaisesta Reseptikeskukseen tehdystä hausta tallentuu reseptikohtainen merkintä, jossa on tieto haun tekijästä, ajankohdasta ja haun perusteesta. Potilaalla on oikeus saada nämä tiedot halutessaan.