Määrittelyt Potilastiedon arkistolle

Tällä sivulla esitellään Potilastiedon arkiston yleiset toiminnalliset määrittelyt ja tekniset ohjeet. Osapalveluiden, esimerkiksi kuvantamisen, määrittelyitä kootaan alisivuille. Määrittelyiden sisällöt on tuotettu vain suomeksi. Myös määrittelyiden aikaisemmat versiot ovat saatavissa.

HL7-määrittelyt löytyvät omalta sivultaan. Kaikkien Kanta-palvelujen voimassaolevien määrittelyiden listaus on Kanta-arkkitehtuuri-sivulla.

Potilastiedon arkiston määrittelyt ja toteutus on vaiheistettu STM:n vaiheistussuunnitelman mukaisesti. Nykyisessä vaiheessa on toteutettuna perustietosisällön mukaiset toiminnallisuudet ja tiedonhallintapalvelun suostumustenhallinnan kokonaisuus. Seuraavien vaiheiden määrittelyiden julkaisuajankohdat sekä uusien toiminnallisuuksien toteutusaikataulu asiakastesti- ja tuotantoympäristöihin on kuvattu julkaisuaikataulussa.

Ajankohtaista

Toiminnalliset määrittelyt

Potilastietojärjestelmien käyttötapaukset


Tiedonhallintapalvelun määrittely

Tietosisällöt

Tietosisältömäärittelyt on julkaistu Kansallisessa koodistopalvelussa. Yhteenveto Potilastiedon arkiston keskeisistä tietosisällöistä ja lomakerakenteista sisältää muun muassa linkit suostumustenhallinnan, tahdonilmaisujen ja terveydenhuollon todistusten lomakerakenteisiin sekä keskeisten terveystietojen tietosisältöihin.

Suostumustenhallinnan lomake-esimerkit ja muuntotiedostot

Tekniset ohjeet

Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston määrittelyistä

Tuotantoympäristön päivitykset

Dokumenttihistoria

Määrittelyiden aikaisemmat versiot

Sähköisen potilaskertomuksen ydintietomääritykset ja opas, 11.8.2009

STM:n Kanta-määrittelyt 2007; Ydindokumentti, 2.11.2007

STM:n Ydindokumentti, väliaikainen versio 1.0
18.10.2007 (pdf)

Määrittelyt Potilastiedon arkistolle

Tällä sivulla esitellään Potilastiedon arkiston yleiset toiminnalliset määrittelyt ja tekniset ohjeet. Osapalveluiden, esimerkiksi kuvantamisen, määrittelyitä kootaan alisivuille. Määrittelyiden sisällöt on tuotettu vain suomeksi. Myös määrittelyiden aikaisemmat versiot ovat saatavissa.

HL7-määrittelyt löytyvät omalta sivultaan. Kaikkien Kanta-palvelujen voimassaolevien määrittelyiden listaus on Kanta-arkkitehtuuri-sivulla.

Potilastiedon arkiston määrittelyt ja toteutus on vaiheistettu STM:n vaiheistussuunnitelman mukaisesti. Nykyisessä vaiheessa on toteutettuna perustietosisällön mukaiset toiminnallisuudet ja tiedonhallintapalvelun suostumustenhallinnan kokonaisuus. Seuraavien vaiheiden määrittelyiden julkaisuajankohdat sekä uusien toiminnallisuuksien toteutusaikataulu asiakastesti- ja tuotantoympäristöihin on kuvattu julkaisuaikataulussa.

Ajankohtaista

Toiminnalliset määrittelyt

Potilastietojärjestelmien käyttötapaukset


Tiedonhallintapalvelun määrittely

Tietosisällöt

Tietosisältömäärittelyt on julkaistu Kansallisessa koodistopalvelussa. Yhteenveto Potilastiedon arkiston keskeisistä tietosisällöistä ja lomakerakenteista sisältää muun muassa linkit suostumustenhallinnan, tahdonilmaisujen ja terveydenhuollon todistusten lomakerakenteisiin sekä keskeisten terveystietojen tietosisältöihin.

Suostumustenhallinnan lomake-esimerkit ja muuntotiedostot

Tekniset ohjeet

Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston määrittelyistä

Tuotantoympäristön päivitykset

Dokumenttihistoria

Määrittelyiden aikaisemmat versiot

Sähköisen potilaskertomuksen ydintietomääritykset ja opas, 11.8.2009

STM:n Kanta-määrittelyt 2007; Ydindokumentti, 2.11.2007

STM:n Ydindokumentti, väliaikainen versio 1.0
18.10.2007 (pdf)