Vanhojen potilastietojen arkistointi

Tällä sivulla julkaistaan vanhojen potilastietojen arkistointi -palveluun liittyvät määrittelyt. Vanhoilla potilastiedoilla tarkoitetaan sellaisia potilaaseen liittyviä tietoja, jotka ovat tallennettu terveydenhuollon tietojärjestelmiin tai arkistoitu paperimuodossa ennen Potilastiedon arkisto -palvelun käyttöönottoa. Vanhoihin potilastietoihin kuuluvat myös sellaiset potilastiedot, jotka ovat tallennettu terveydenhuollon tietojärjestelmiin käyttöönoton jälkeen, mutta joiden välittäminen Potilastiedon arkisto -palveluun käynnistyy myöhäisemmässä vaiheessa STM:n vaiheistusasetuksen (1257/2015) mukaisesti.

Palvelun sisältö

Terveydenhuollon vanhojen potilastietojen arkistointi -palvelu sisältää seuraavat toiminnot: asiakirjojen massalataus Potilastiedon arkistoon Kelan toimesta, arkistointi palvelurajapinnan kautta (pienet aineistomäärät) massalatauksen jälkeen, asiakirjojen kuvailutietojen haku ja asiakirjojen nouto palvelurajapinnan kautta tai Arkistonhoitajan käyttöliittymässä, Arkistohoitajan käyttöliittymässä tehtyjen toimintojen lokitietojen tallennus, virheellisen asiakirjan korvaaminen tai mitätöinti palvelurajapinnan kautta sekä yksittäisen virheellisen asiakirjan mitätöinti Arkistonhoitajan käyttöliittymässä

Toiminnalliset määrittelyt

Tietosisältömäärittelyt

Tekniset ohjeet

Vanhojen potilastietojen validoinnin testaustyökalu

Vanhojen tietojen validoinnin testaustyökalu on tietojärjestelmätoimittajille tarkoitettu apuväline. Testaustyökalun voi ladata alla olevasta linkistä. Testaustyökalu tarkastaa, onko lähdejärjestelmistä poimittu aineisto arkistointikelpoista ja se on tarkoitettu käytettäväksi ennen aineiston toimittamista Kelalle.

Dokumenttihistoria

Dokumenttihistoriaan siirretään ne määrittelydokumentit, joita ei enää päivitetä sekä määrittelydokumenttien vanhat versiot siinä vaiheesssa, kun niiden voimassaoloaika päättyy. Dokumenttihistoria osiossa olevia määrittelydokumentteja ei saa käyttää teknisen toteutuksen pohjana.

Vanhojen potilastietojen arkistointi

Tällä sivulla julkaistaan vanhojen potilastietojen arkistointi -palveluun liittyvät määrittelyt. Vanhoilla potilastiedoilla tarkoitetaan sellaisia potilaaseen liittyviä tietoja, jotka ovat tallennettu terveydenhuollon tietojärjestelmiin tai arkistoitu paperimuodossa ennen Potilastiedon arkisto -palvelun käyttöönottoa. Vanhoihin potilastietoihin kuuluvat myös sellaiset potilastiedot, jotka ovat tallennettu terveydenhuollon tietojärjestelmiin käyttöönoton jälkeen, mutta joiden välittäminen Potilastiedon arkisto -palveluun käynnistyy myöhäisemmässä vaiheessa STM:n vaiheistusasetuksen (1257/2015) mukaisesti.

Palvelun sisältö

Terveydenhuollon vanhojen potilastietojen arkistointi -palvelu sisältää seuraavat toiminnot: asiakirjojen massalataus Potilastiedon arkistoon Kelan toimesta, arkistointi palvelurajapinnan kautta (pienet aineistomäärät) massalatauksen jälkeen, asiakirjojen kuvailutietojen haku ja asiakirjojen nouto palvelurajapinnan kautta tai Arkistonhoitajan käyttöliittymässä, Arkistohoitajan käyttöliittymässä tehtyjen toimintojen lokitietojen tallennus, virheellisen asiakirjan korvaaminen tai mitätöinti palvelurajapinnan kautta sekä yksittäisen virheellisen asiakirjan mitätöinti Arkistonhoitajan käyttöliittymässä

Toiminnalliset määrittelyt

Tietosisältömäärittelyt

Tekniset ohjeet

Vanhojen potilastietojen validoinnin testaustyökalu

Vanhojen tietojen validoinnin testaustyökalu on tietojärjestelmätoimittajille tarkoitettu apuväline. Testaustyökalun voi ladata alla olevasta linkistä. Testaustyökalu tarkastaa, onko lähdejärjestelmistä poimittu aineisto arkistointikelpoista ja se on tarkoitettu käytettäväksi ennen aineiston toimittamista Kelalle.

Dokumenttihistoria

Dokumenttihistoriaan siirretään ne määrittelydokumentit, joita ei enää päivitetä sekä määrittelydokumenttien vanhat versiot siinä vaiheesssa, kun niiden voimassaoloaika päättyy. Dokumenttihistoria osiossa olevia määrittelydokumentteja ei saa käyttää teknisen toteutuksen pohjana.