Resepti-palvelu terveydenhuollossa

Resepti-palvelu helpottaa terveydenhuollon ammattilaisten työskentelyä. Kun potilaan reseptitiedot ovat saatavissa hoidon pohjaksi, nopeuttaa se ammattilaisen työskentelyä ja auttaa kokonaislääkityksen hallinnassa.

Reseptikeskuksen tiedot ovat kaikkien Resepti-palveluun liittyneiden sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja apteekkien saatavilla laissa säädetyin edellytyksin. Ammattilaiset käyttävät tietoja potilastieto- tai apteekkijärjestelmien avulla.

Lisää turvallisuutta 

Kaikki tiedonsiirto terveydenhuollon, apteekkien ja Reseptikeskuksen välillä tapahtuu salattuna tunnistettujen osapuolten kesken. Vahvan sähköisen tunnistuksen avulla tarkistetaan käyttäjän henkilöllisyys ja oikeus Reseptikeskuksen käyttöön sekä lääkkeen määrääjän oikeus kirjoittaa resepti tai lääkkeen toimittajan oikeus toimittaa resepti.

Lääkkeen määrääjä tunnistautuu Resepti-palveluun terveydenhuollon varmentajan ammattikortilla. Kortin avulla varmistetaan lääkkeenmäärääjän henkilöllisyys sekä hänen oikeutensa määrätä lääkkeitä. Potilastietojärjestelmä tarkistaa samalla lääkkeenmäärääjän oikeuksissa mahdollisesti olevat rajoitukset Valviran tiedoista.

Reseptit kirjoitetaan potilastietojärjestelmässä, ja ne allekirjoitetaan sähköisesti terveydenhuollon varmentajan ammattikortilla. Potilastietojärjestelmä lähettää reseptin Reseptikeskukseen. Siellä se on aina tallessa eikä sitä voi väärentää. Potilas saa reseptin sijaan potilasohjeen, jossa on vastaavat tiedot kuin reseptissä.

Sähköinen allekirjoitus on luotettavampi kuin perinteinen allekirjoitus. Sitä ei voi väärentää, ja se takaa allekirjoitetun sisällön muuttumattomuuden. Sen avulla voidaan myöhemmin todentaa, kuka reseptin on kirjoittanut ja koska hän on sen tehnyt.

Jatkossa (1.1.2017 jälkeen) kaikki reseptit kirjoitetaan sähköisenä. Vain häiriö- tai poikkeustilanteissa resepti voidaan kirjoittaa paperisena. Apteekki tallentaa toimituksen yhdessä paperisen reseptin Reseptikeskukseen. 

 

Resepti-palvelu terveydenhuollossa

Resepti-palvelu helpottaa terveydenhuollon ammattilaisten työskentelyä. Kun potilaan reseptitiedot ovat saatavissa hoidon pohjaksi, nopeuttaa se ammattilaisen työskentelyä ja auttaa kokonaislääkityksen hallinnassa.

Reseptikeskuksen tiedot ovat kaikkien Resepti-palveluun liittyneiden sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja apteekkien saatavilla laissa säädetyin edellytyksin. Ammattilaiset käyttävät tietoja potilastieto- tai apteekkijärjestelmien avulla.

Lisää turvallisuutta 

Kaikki tiedonsiirto terveydenhuollon, apteekkien ja Reseptikeskuksen välillä tapahtuu salattuna tunnistettujen osapuolten kesken. Vahvan sähköisen tunnistuksen avulla tarkistetaan käyttäjän henkilöllisyys ja oikeus Reseptikeskuksen käyttöön sekä lääkkeen määrääjän oikeus kirjoittaa resepti tai lääkkeen toimittajan oikeus toimittaa resepti.

Lääkkeen määrääjä tunnistautuu Resepti-palveluun terveydenhuollon varmentajan ammattikortilla. Kortin avulla varmistetaan lääkkeenmäärääjän henkilöllisyys sekä hänen oikeutensa määrätä lääkkeitä. Potilastietojärjestelmä tarkistaa samalla lääkkeenmäärääjän oikeuksissa mahdollisesti olevat rajoitukset Valviran tiedoista.

Reseptit kirjoitetaan potilastietojärjestelmässä, ja ne allekirjoitetaan sähköisesti terveydenhuollon varmentajan ammattikortilla. Potilastietojärjestelmä lähettää reseptin Reseptikeskukseen. Siellä se on aina tallessa eikä sitä voi väärentää. Potilas saa reseptin sijaan potilasohjeen, jossa on vastaavat tiedot kuin reseptissä.

Sähköinen allekirjoitus on luotettavampi kuin perinteinen allekirjoitus. Sitä ei voi väärentää, ja se takaa allekirjoitetun sisällön muuttumattomuuden. Sen avulla voidaan myöhemmin todentaa, kuka reseptin on kirjoittanut ja koska hän on sen tehnyt.

Jatkossa (1.1.2017 jälkeen) kaikki reseptit kirjoitetaan sähköisenä. Vain häiriö- tai poikkeustilanteissa resepti voidaan kirjoittaa paperisena. Apteekki tallentaa toimituksen yhdessä paperisen reseptin Reseptikeskukseen.