Sisältöön

Tutustu aiheeseen lisää

Sosiaalihuollolle

Sosiaalihuollon Kanta-palvelujen kehittäminen on osa Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen ja määrämuotoisen kirjaamisen toimeenpanohanketta (Kansa-hankesuunnitelma).

Hankkeen keskeiset toteuttajat ovat sosiaali- ja terveysministeriö (STM), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kela, sosiaalipalveluja antavat organisaatiot ja niissä työskentelevät ammattilaiset, sosiaalialan osaamiskeskukset sekä sosiaalihuollon asiakastietoja käsittelevien tietojärjestelmien toteuttajat.

Hanke on jaettu neljään vaiheeseen. I-vaiheen toteutuksesta on laadittu tarvittavat määrittelyt ja muut kuvaukset Kanta-palveluihin liittyville järjestelmille ja valtakunnallisille tietojärjestelmäpalveluille.

Sosiaalihuollon käyttöön tulevia Kanta-palveluja ovat Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto ja kansalaisen verkkopalvelu Omakanta.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto on kehittämisvaiheessa oleva valtakunnallinen tietojärjestelmä, joka mahdollistaa keskitetyn sähköisen sosiaalihuollon asiakastietojen arkistoinnin sekä tietojen aktiivisen käytön ja pysyvän säilyttämisen. Arkistoa tullaan käyttämään sekä julkisessa että yksityisessä sosiaalihuollossa.

Hankkeen I-vaiheessa arkistoon tallennetut asiakirjat ovat rekisterinpitäjän omassa käytössä, mutta myöhemmin asiakastiedot ovat myös muiden rekisterinpitäjien saatavissa. Tulevaisuudessa sosiaalihuollossa kerätty asiakastieto on nykyistä paremmin hyödynnettävissä yksittäisen asiakkaan asian hoidossa, työntekijän työskentelyssä sekä palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä.

Asiakastietojen tallentaminen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon aloitetaan vuonna 2018.

Sosiaalihuollon asiakastiedot Omakannassa

Omakanta on kansalaiselle tarkoitettu verkkopalvelu, josta hän näkee terveydenhuollon kirjaamia tietoja. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon tallennettuja tietoja kansalainen pääsee katselemaan Omakannan kautta hankkeen II-vaiheessa, ja hankkeen myöhemmissä vaiheissa tullaan laajentamaan Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston muita toiminnallisuuksia.

I-vaiheessa tallennetut ja sitä vanhemmat asiakirjat eivät tule Omakantaan.

Tilaa uutiskirje

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan uutiskirje sisältää ajankohtaisia asioita ja tapahtumia, jotka koskevat sosiaalihuollon tiedonhallinnan kansallista kehittämistä.

Tilaa uutiskirje sähköisellä lomakkeella.

Lue ilmestyneet uutiskirjeet (thl.fi)

 

Lisätietoja ja tukea kehittämiseen:

Sosiaalihuollon tiedonhallinta

sostiedonhallinta@thl.fi  (toimintamalli, määrittely, tiedonhallinta)

kantakehitys@kanta.fi (määrittelyt, ohjelmistokehitys – Sähköpostin osoitekenttään tunniste ”Sosiaalihuolto”)