Tietosisällöt

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (asiakastietolaki) perusteella STM voi asetuksellaan säätää Potilastiedon arkiston tietosisällöistä.

Käyttöönottovaiheessa arkistoidaan ammattilaisten kirjaama jatkuva potilaskertomus ja suostumuksenhallinnan asiakirjat. Tulevaisuudessa vaiheittain arkistoidaan muun muassa todistuksia ja lausuntoja, lähetteet ja hoitopalautteet sekä otetaan käyttöön ylläpidettävä terveys- ja hoitosuunnitelma ja koosteet keskeisistä rakenteisista terveystiedoista.

 

Tietosisällöt

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (asiakastietolaki) perusteella STM voi asetuksellaan säätää Potilastiedon arkiston tietosisällöistä.

Käyttöönottovaiheessa arkistoidaan ammattilaisten kirjaama jatkuva potilaskertomus ja suostumuksenhallinnan asiakirjat. Tulevaisuudessa vaiheittain arkistoidaan muun muassa todistuksia ja lausuntoja, lähetteet ja hoitopalautteet sekä otetaan käyttöön ylläpidettävä terveys- ja hoitosuunnitelma ja koosteet keskeisistä rakenteisista terveystiedoista.