Omakannan uudet ominaisuudet

Omakannan uudet ominaisuudet

Omakantaa kehitetään käyttäjiä kuunnellen. Ominaisuuksia parannetaan asiakaspalautteiden, asiakasraadin ja käyttäjäkyselyjen perusteella. Omakannan tavoitteena on olla jokaiselle helppokäyttöinen palvelu omiin sosiaali- ja terveyspalveluiden tietoihin.

Omakantaan päivityksiä 25.10.2018

 • Hyvinvointitiedot-toiminto käyttöön
  • Hyvinvointitiedot-linkki näkyy valikossa kaikille yli 16-vuotiaille, mutta tietoja näkyy toistaiseksi vain niille Omakannan käyttäjille, jotka käyttävät Virtuaalisairaalan Terveyskylä-palvelua ja tallentavat tietoja Omatietovarantoon. Lisätietoja Omatietovarannosta.
 • Terveystietojen luovutustietojen näyttämiseen muutoksia
  • Terveys- tai reseptitietojen luovutustiedoissa näkyy tieto, jos tietoja on haettu terveydenhuollossa hätähaulla ohittaen suostumukset ja kiellot.
  • Parannuksia niiden terveystietojen luovutusten näyttämiseen, jotka on luovutettu luovutusilmoituksella.
 • Käyttöliittymään pienempiä muutoksia ja parannuksia
  • Lisätty hoitotahdon sivulle Muistiliiton ruotsinkielisen sivun linkki.
  • Elinluovutustahdossa ja hoitotahdossa ohjeistetaan sallituista merkeistä.

Omakantaan päivityksiä 20.6.2018

 • Tietojen selaamiseen liittyvät parannukset:
  • Terveystiedot-sivulla käyntejä voi nyt hakea myös diagnoosin mukaan. Hakutoiminnossa ovat valittavissa kaikki ne diagnoosit, jotka on tallennettu käyttäjän tietoihin Kanta-palveluihin.
  • Erillinen Diagnoosit-sivu on poistettu.
 • Muut muutokset:
  • Palvelussa on uusi ulkoasu.
  • Omakanta on nyt skaalautuvampi ja toimii paremmin myös mobiililaitteilla. Mobiilikäytön kehitystä jatketaan edelleen tämän vuoden aikana.

Omakantaan päivityksiä 22.3.2018

 • Tietojen selaamiseen liittyvät parannukset:
  • Terveystiedoissa käyntejä voi nyt hakea potilaskertomuksen aiheen mukaan.
  • Terveystiedoissa käyntien listauksessa näytetään ajankohta, jolloin on viimeksi muokattu ko. käynnin tietoja. Tämä helpottaa viimeisimpien käyntitietojen löytämistä.

Omakantaan päivityksiä 1.2.2018 

 • Tietojen näyttämiseen ja selaamiseen liittyvät parannukset:
 • Käyntitietojen selaus:
  • Kaikkia käyntejä voi nyt selata Terveystiedot-sivulla, ja käyntejä voi hakea aikarajauksen mukaan. Käynnit- ja hoitojaksot -sivu on poistettu.
  • Käynnit joihin ei liity Omakannassa näytettävää potilaskertomustekstiä (tyhjänä näkyvät muut tapahtumat), eivät enää pääosin näy käyntien listassa. Niitä voi selata Terveystiedot-sivulla olevasta erillisestä linkistä.
 • Tahdonilmaisuja koskevat muutokset:
  • Omakannan valikossa erilliset linkit elinluovutustahdon ja hoitotahdon sivulle.
  • Saamenkieliset kirjaimet sallitaan elinluovutus- ja hoitotahdossa.
  • Hoitotahdon sivulla tarjotaan linkki Muistiliiton ja Terveyskirjaston sivuille, joissa on lisää tietoa hoitotahdosta.
 • Reseptilistan tulosteeseen lisätty maininta, ettei se käy todistukseksi lääkkeistä ulkomaanmatkoja varten.
 • Muut muutokset:
  • Lisätty linkki Kelan asiointipalveluun, johon pääsee samalla kirjautumisella kuin Omakantaan
  • Saavutettavuuden ja käytettävyyden parannuksia.

Omakantaan päivityksiä 29.9.2017

 • Omakanta-palvelussa näytetään seuraavat todistukset ja lausunnot (A-lääkärintodistuksen lisäksi), sen jälkeen kun niitä aletaan tallentaa omassa terveydenhuollon yksikössä Kanta-palveluihin:
 • Kelan todistukset ja lausunnot:
  • Lääkärinlausunto B (SV7), D-lääkärintodistus (SV10), Todistus raskaudesta tai jälkitarkastuksesta (SV75), Lääkärinlausunto erityisäitiysvapaan tarpeesta (SV97), Todistus matkakorvausta varten (SV67)
 • Sosiaali- ja terveysministeriön todistukset ja lausunnot:
  • Tarkkailulähete, Tarkkailulausunto, Päätös määräämisestä hoitoon potilaan tahdosta riippumatta, Päätös omaisuuden haltuunotosta, Päätös yhteydenpidon rajoittamisesta
 • Tietojen näyttämiseen ja selaamiseen liittyvät parannukset:
  • Suun terveydenhuollon tietojen näyttämiseen on tehty parannuksia ja korjauksia. Käyttäjä voi myös siirtyä helpommin käynnin ja suun terveydenhuollon tietojen välillä uusien linkkien avulla.
  • Terveystietojen luovutustietoja voi lajitella listauksessa haluamaansa järjestykseen.
  • Palvelun terminologiaan on tehty muutoksia eri sivuille.
 • Reseptin uusimisen toimintojen muutokset:
  • Näytetään huomautus uusimisen mahdollisesta maksullisuudesta, jos käyttäjä on lähettämässä uusimispyyntöä yksityiselle toimijalle.
  • Käyttäjä näkee ennen uusimispyynnön lähettämistä yhteenvedon uusimispyynnön tiedoista, jonka jälkeen hänen tulee vahvistaa vielä lähetys.
 • Puolesta-asiointiin muutoksia:
  • Huoltaja pääsee asioimaan alle 10-vuotiaan lapsensa puolesta, vaikka lapsella ei olisi nimeä Väestötietojärjestelmässä. Aiemmin asiointi estyi, jos lapsi oli jo yli 3 kk:n ikäinen eikä hänellä ollut vielä nimeä.

Omakantaan päivityksiä 4.5.2017

 • Käyttäjä näkee ja voi selata myös yli 2,5 vuotta vanhoja reseptejään.
 • Resepteistä näytetään lääkärinpalkkio-tieto.
 • Mahdollisuus tulostaa reseptitiedoistaan PDF-muotoon tiiviimmässä muodossa. Tuloste ei kelpaa apteekissa lääkkeen ostoon.
 • Reseptien uusimisen käytettävyyttä ja saavutettavuutta on parannettu.
  • Matkapuhelinnumeron syöttämisen jälkeen ei enää tarvitse painaa OK-painiketta.
  • Uusittavien reseptien listaan on tullut lajittelutoiminnot.
 • Reseptin luovutustiedoissa näytetään, mikäli tietoja on haettu lääkekorvauskäsittelyä varten tai hätähakuna.
 • Terveystiedoissa tutkimuslistan ajankohdassa näytetään ajankohta, jolloin on viimeksi muokattu ko. käynnin tutkimusten tietoja. Tämä helpottaa viimeisimpien tutkimustulosten löytämistä.
 • Kieltoasiakirjan voi tallentaa vain, jos sisältöön on tehnyt muutoksia.
 • Omakanta on nyt entistä vikasietoisempi. Mikäli esimerkiksi reseptien haussa tapahtuu tekninen virhe, palvelu ei enää kirjaa käyttäjää ulos vaan poistaa ainoastaan reseptitoiminnot käytöstä siihen asti, että käyttäjä kirjautuu palvelusta ulos.

Sivua päivitetty 30.10.2018