Luovutuslupa, suostumus ja kiellot sosiaali- ja terveydenhuollossa

Luovutuslupa, suostumus ja kiellot sosiaali- ja terveydenhuollossa

Tällä sivulla kerrotaan, kuinka asiakas voi vaikuttaa tietojensa luovuttamiseen Kanta-palvelujen kautta. Sen voi tehdä antamalla luovutusluvan tai suostumuksen sekä asettamalla kieltoja.

Tietojen luovuttaminen toimialojen sisällä edellyttää luovutuslupaa

Kanta-palveluihin arkistoidut asiakas- ja potilastiedot ovat sen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajan käytettävissä, joka tiedot on tallentanut. Kun toinen palvelunantaja hakee tietoja nähtäväksi Kanta-palvelujen kautta, on kyseessä tietojen luovuttaminen.   

Tietoja voidaan luovuttaa sen jälkeen, kun asiakasta on informoitu Kanta-palveluista ja asiakas on antanut luovutusluvan. Lisäksi tietojen katselu Kanta-palvelujen kautta edellyttää myös asiakas- tai hoitosuhdetta.

Luovutuslupa koskee tietojen luovuttamista eri palvelunantajille toimialan sisällä. Siksi asiakkaan tulee antaa erikseen lupa terveydenhuollon ja sosiaalihuollon tietojen luovuttamiseen.

Ostopalveluissa syntyneiden sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen siirtäminen palveluntuottajan ja -järjestäjän välillä ei ole tietojen luovuttamista, eikä siten vaadi luovutuslupaa asiakkaalta.

Luovutuslupa korvaa suostumuksen terveydenhuollossa 

Terveydenhuollossa aiemmin käytössä ollut suostumus tietojen luovuttamiseen Potilastiedon arkistosta muuttui uuden asiakastietolain voimaantulon jälkeen 1.11.2021 nimeltään luovutusluvaksi. Luovutuslupa vastaa sisällöltään vanhaa suostumusta.

Jos asiakas on jo aiemmin antanut suostumuksen tietojensa luovuttamiseen Potilastiedon arkistosta terveydenhuollon palvelunantajien välillä, ei lupaa tarvitse kysyä uudestaan. 

Terveydenhuollon luovutuslupa kattaa kaikki Potilastiedon arkistossa jo olevat ja sinne myöhemmin tallennettavat potilastiedot. Luovutuslupa on toistaiseksi voimassa oleva. Asiakas voi halutessaan perua antamansa luovutusluvan.

Luovutuslupa tulossa myös sosiaalihuoltoon 

Tietojen luovuttaminen sosiaalihuollon palvelunantajien välillä ja toimialan sisäisen luovutusluvan antaminen tulee mahdolliseksi vuoden 2023 alussa. Siihen saakka Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon tallennetut asiakastiedot ovat vain ne kirjanneen palvelunantajan käytössä. 

Tietojen luovuttaminen sosiaali- ja terveydenhuollon välillä edellyttää suostumusta 

Tulevaisuudessa tietojen luovutus on mahdollista myös sosiaali- ja terveydenhuollon välillä. Tämä edellyttää asiakkaalta uudenlaisen suostumuksen antamista. Tietojen luovuttaminen sosiaali- ja terveydenhuollon välillä ja siihen liittyvän suostumuksen antaminen tulee mahdolliseksi 1.1.2024. Tarkempaa tietoa uudesta suostumuksesta lisätään myöhemmin kanta.fiin.

Luovutuskiellot

Asiakas voi rajoittaa tietojensa luovuttamista asettamalla luovutuskieltoja. Tietojen luovuttamisen voi kieltää 

  • terveydenhuollon eri palvelunantajien välillä
  • saman terveydenhuollon palvelunantajan eri rekisterien välillä   
  • sosiaalihuollon eri palvelunantajien välillä. 

Luovutuskiellot terveydenhuollossa 

Tietoja, joihin asiakas on asettanut luovutuskiellon, ei luovuteta Kanta-palvelujen kautta eri palvelunantajien tai potilasrekisterien välillä.

Asiakas voi kohdistaa luovutuskiellon

  • yksittäiseen palvelutapahtumaan
  • julkisen terveydenhuollon palvelunantajaan
  • julkisen palvelunantajan potilasrekistereihin
    • julkinen terveydenhuolto
    • työterveyshuolto

Yksityisessä terveydenhuollossa tietojen luovuttamisen voi tällä hetkellä kieltää vain palvelutapahtumakohtaisesti.

Luovutuskiellot koskevat myös luovutuksia alueellisesta potilastietorekisteristä.

Luovutuskiellot laajenevat tulevaisuudessa 

Tulevaisuudessa asiakkaan on mahdollista kieltää myös yksityisen työterveyshuollon rekisterin tietojen luovuttamisen. Yksityisen työterveyden tietoja koskeva luovutuskielto tulee voimaan viimeistään siirtymäajan päättyessä 1.1.2024

Sosiaalihuoltoon tietojen luovutuskiellot tulevat, kun tietojen luovuttaminen eri palvelunantajien välillä tulee mahdolliseksi.

Tulossa on myös toimialakohtainen laaja luovutuskielto, joka estää kaiken tiedon luovuttamisen palvelunantajien välillä. 

Ohjeet asiakkaan luovutusluvan, suostumuksen ja kieltojen asettamiseen terveydenhuollossa 

Asiakas voi antaa luovutusluvan tai kieltää tietojensa luovuttamisen suullisesti terveydenhuollossa. Terveydenhuollon ammattilainen merkitsee asiakkaan tahdonilmaisun omaan potilastietojärjestelmäänsä, josta se tallentuu Kannan Tahdonilmaisupalveluun. 

Asiakkaalle tulee tämän pyynnöstä tulostaa yhteenveto luovutusluvasta, suostumuksesta tai hänen asettamistaan luovutuskielloista. Paperista yhteenvetoa ei tarvitse allekirjoittaa, eikä palvelunantajan tarvitse arkistoida sitä.  

THL on julkaissut tarkemman ohjeistuksen asiakastietolain myötä muuttuvista toimintamalleista terveydenhuollossa. Voit myös tutustua muuttuvia toimintamalleja käsitteleviin koulutustallenteisiin.

Lue lisää

Sivua päivitetty 13.05.2022