Liityntäpisteen tietojen muutos (Kanta-välittäjät ja liityntäpisteitä hallinnoivat sote-organisaatiot)

Liityntäpisteen tietojen muutos (Kanta-välittäjät ja liityntäpisteitä hallinnoivat sote-organisaatiot)

Jokaisella Kanta-palvelujen asiakkaalla on käytössään vähintään yksi Kanta-liityntäpiste. Liityntäpisteellä tarkoitetaan sitä tietoliikenteen pistettä, josta Kanta-palvelun käyttöönottaneen asiakkaan tietojärjestelmä liittyy Kanta-palveluihin.  Kanta-liityntäpisteeseen on asennettu Väestörekisterikeskuksen myöntämä palvelinvarmenne. Lisätietoja Tekniset liittymismallit -ohjeesta.

Liityntäpistettä hallinnoiva organisaatio on se taho (sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antaja tai Kanta-välittäjä), joka vastaa liityntäpisteen toteutuksesta ja hakee liityntäpisteelle palvelinvarmenteen. 
Liityntäpistettä hallinnoiva organisaatio ilmoittaa Kanta-palveluun Liityntäpistetietojen muutosilmoituksella 

  • uuden liityntäpisteen 
  • käytöstä poistuvan liityntäpisteen
  • muutokset liityntäpisteen tietoliikenneyhteyksissä.