Liityntäpisteen tietojen muutos

Liityntäpisteen tietojen muutos

Liityntäpistettä hallinnoiva organisaatio ilmoittaa liityntäpisteen tiedot Kanta-palveluun. Liityntäpistettä hallinnoiva organisaatio on se taho (sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antaja tai Kanta-välittäjä), joka vastaa liityntäpisteen toteutuksesta ja hakee liityntäpisteelle palvelinvarmenteen.

Jokaisella Kanta-palvelujen asiakkaalla on käytössään vähintään yksi Kanta-liityntäpiste. Liityntäpisteellä tarkoitetaan sitä tietoliikenteen pistettä, josta Kanta-palvelun käyttöönottaneen asiakkaan tietojärjestelmä liittyy Kanta-palveluihin.  Kanta-liityntäpisteeseen on asennettu Väestörekisterikeskuksen myöntämä palvelinvarmenne. Lisätietoja Tekniset liittymismallit -ohjeesta.

Liityntäpistettä hallinnoiva organisaatio ilmoittaa Kanta-palveluun Liityntäpistetietojen muutosilmoituksella seuraavat muutokset:

  • uusi liityntäpiste 
  • käytöstä poistuva liityntäpiste
  • muutokset liityntäpisteen tietoliikenneyhteyksissä.

Kanta-palveluja käyttävä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantaja ilmoittaa muutostilanteissa Kanta-palveluissa käyttämänsä liityntäpisteen ja järjestelmän teknisten tietojen muutosilmoituslomakkeella. Katso ohje Muutostilanteet sosiaali- ja terveydenhuollossa -sivulta.

Sivua päivitetty 01.08.2019