Käytön laajennus

Käytön laajennus

Yksityisen ja julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö on tehokkaampaa, kun organisaatiot ottavat laajasti Kanta-palvelut käyttöönsä. Tietosisällöt ja palvelut laajenevat jatkuvasti.

Kanta-palvelujen käytön laajentamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa Potilastiedon arkiston käyttöönottaneet toimijat

  • laajentavat arkistoitavaa tietosisältöä
  • ottavat käyttöön uusia Kanta-palveluja
  • ottavat käyttöön uuden asiakas- tai potilastietojärjestelmän.

Uusien käyttöönotettavien ominaisuuksien aikataulusta saat lisätietoa Kanta-palvelujen julkaisuaikataulusta. Palvelukohtaiset ohjeet löytyvät Potilastiedon arkisto -sivulta.

Käytön laajentamiseen liittyviä tehtäviä

Ensin käytön laajennusta suunnitellaan yhteistyössä järjestelmätoimittajan ja tarvittaessa Kanta-palvelujen asiantuntijoiden kanssa. He tukevat käyttöönottojen suunnittelussa, toteutuksessa ja käytössä. Tarvittaessa ota yhteyttä kanta@kanta.fi.

Muutostilanteissa organisaation järjestelmäkokonaisuus testataan huolellisesti ennen tuotantokäytön aloitusta. Testauksessa voidaan hyödyntää Kanta-asiakastestipalvelua

Ilmoita muutokset Kanta-palveluun

Käytön laajennuksissa tulee huomioida mahdolliset muutokset olemassa oleviin asiakastietoihin. Muutostilanteissa asiakasorganisaatio ilmoittaa muutokset

Sertifioi järjestelmien ja laadi omavalvontasuunnitelma

Kanta-palveluihin liittyvän tietojärjestelmän ja välityspalvelun tulee olla sertifioitu. 

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käytön laajennus 

Laajennuksesta on kyse, kun aikaisemman arkistoinnin lisäksi aloitetaan uusien asiakirjaryhmien tallentaminen, kuten 

  • vanhat asiakirjat
  • 1-vaiheen asiakirjat 
  • 2-vaiheen asiakirjat.

2-vaiheen toiminnallisuuksia on mahdollista ottaa käyttöön osittain. Niillä on riippuvuuksia, jotka on kuvattu riippuvuustaulukossa.

Jos Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston asiakirjaryhmiin ja järjestelmäprofiilin tulee muutos tai asiakirjavolyymi lisääntyy yli 500 000 asiakirjalla, tehdään muutoksesta ilmoitus osoitteeseen kanta@kanta.fi.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston tehtävätaulukon 1. välilehdellä on kuvattuna käytön laajennuksen tehtävät. 

Käyttöönottokokeiden ohjeita 

Käyttöönottokokeita suositellaan sellaisissa tietojärjestelmien muutostilanteissa, jotka vaikuttavat Kanta-palveluihin. Organisaatio arvioi itsenäisesti, milloin organisaation teknisessä ympäristössä tehdään muutos, joka vaatii käyttöönottokoetta. 

Tuotantoympäristössä tehtävissä käyttöönottokokeissa käytetään Kelan ilmoittamia testihenkilötunnuksia. Tunnukset ovat saatavissa järjestelmätoimittajilta. Käyttöönottokokeista raportoidaan aina Kelalle viimeistään kaksi päivää onnistuneen käyttöönottokokeen jälkeen.

Uusissa toiminnallisuuksissa, jotka koskevat asiakas- tai potilastietojärjestelmää, Kela arvioi tapauskohtaisesti, missä laajuudessa käyttöönottokoe on tehtävä. Kela sopii järjestelmätoimittajien kanssa käyttöönottokoemenettelyistä.

Tutustu käyttöönottokokeiden materiaaleihin.

Lue lisää

Sivua päivitetty 02.04.2020