Käytön laajennus

Käytön laajennus

Kanta-palvelujen käytöstä saatavat hyödyt kasvavat, mitä nopeammin sote-toimija pystyy laajentamaan niiden käyttöä uusiin tietosisältöihin tai toiminnallisuuksiin. Järjestelmätoimittajat ja kansalliset tahot tukevat palvelunantajia myös laajennuksissa.

Kun Kanta-palveluja jo käyttävä sosiaali- tai terveydenhuollon toimija alkaa arkistoida uusia tietosisältöjä tai ottaa käyttöön uusia palveluja tai toiminnallisuuksia, on kyse käytön laajennuksesta.

Yleensä palvelun käytön laajentaminen uusiin toiminnallisuuksiin tai palveluihin edellyttää, että jokin tietty Kanta-palvelu on jo sote-toimijan käytössä. Esimerkiksi kuvantamisen tietojen arkistoinnin aloittaminen edellyttää, että Potilastiedon arkiston käyttöönotto on jo tehty.

Järjestelmävalmiudet

Sote-toimija voi laajentaa Kanta-palvelujen käyttöä sitä mukaa, kun uusia tietosisältöjä ja toiminnallisuuksia tulee järjestelmissä käyttöönotettaviksi.

Tietosisältöjä ja toiminnallisuuksia kehittävät ja toteuttavat sekä Kanta-palvelut että potilas- ja asiakastietojärjestelmien toimittajat.

Kehittämisen aikatauluista löytyy lisätietoa Kanta-palvelujen julkaisuaikataulusta. Kunkin tietojärjestelmän osalta ajantasaisen tilannetiedon toiminnallisuuden kehittämisen tilanteesta saa järjestelmäntoimittajalta.

Kun tietty palvelu tai toiminnallisuus on valmis käyttöönotettavaksi sekä Kanta-palveluissa että palvelunantajan käyttämässä järjestelmässä, sote-toimija voi aloittaa käytön laajentamisen valmistelut.

Potilastiedon arkiston käytön laajennus

Potilastiedon arkistossa on mm. seuraavia käyttöönotettavia palveluja, toiminnallisuuksia tai tietosisältöjä, joilla palvelun käyttöä on tällä hetkellä mahdollista laajentaa:

 • Kuva-aineistojen arkistointi
 • Todistusten ja lausuntojen arkistointi ja välitys
 • Vanhojen potilastietojen arkistointi
 • Ostopalvelun valtuutus
 • Puolesta-asiointi (myös Resepti-palvelussa).

Yllä mainituista toiminnallisuuksista löytyy tarkempia tietoja Palvelut ja käyttö - sekä Käyttöönotot-osiosta.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käytön laajennus

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistossa on kyse käytön laajentamisesta, kun jo tehtävän arkistoinnin lisäksi organisaatio alkaa tallentaa uuden asiakirjaryhmän asiakirjoja. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistossa on seuraavat asiakirjaryhmät:

 • vanhat asiakirjat
 • 1. vaiheen asiakirjat
 • 2. vaiheen asiakirjat.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttö voidaan esimerkiksi aloittaa vanhojen asiakasasiakirjojen arkistoinnilla ja laajentaa arkistointi sen jälkeen 1. vaiheen toiminnallisuuksiin liittyviin uusiin asiakasasiakirjoihin.

Tällä hetkellä 2. vaiheen toiminnallisuuksien käyttöä on mahdollista laajentaa vain osittain. Toiminnallisuuksiin liittyy riippuvuuksia, jotka on kuvattu osatoteutusten riippuvuustaulukossa (xls).

Myös valittu tietojärjestelmäprofiili vaikuttaa siihen, mitä toiminnallisuuksia voi alkaa hyödyntää. Lisätietoja löytyy mm. esityksestä Sosiaalihuollon uudet tietojärjestelmäprofiilit (pdf).

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottotehtävät kokoavan taulukon ensimmäisellä välilehdellä (xls) ​​​​​​​on kuvattuna käytön laajennukseen liittyvät tehtävät.

Käytön laajennuksen valmistelut

Sote-toimija suunnittelee ja valmistelee laajennuksen yhteistyössä järjestelmätoimittajan kanssa. Sote-toimijan tulee huolehtia, että tarvittavat toimet tulevat huomioiduiksi ja toteutetuiksi.

Järjestelmäsertifiointi ja omavalvontasuunnitelma

Järjestelmän, jolla sote-toimija ottaa uuden palvelun,  toiminnallisuuden tai tietosisällön käyttöön, tulee olla Kanta-sertifioitu ja käyttöönotettavan uuden osan tulee olla yhteistestattu kyseissä järjestelmässä.

Järjestelmäntoimittajalta voi tarkistaa, onko järjestelmässä valmiudet olemassa. Tietojärjestelmien sertifioinnin tilanteen eri palvelujen ja toimintojen osalta voi tarkistaa myös Yhteistestausten tilanne -sivulta.

Sote-toimijan tulee myös huolehtia omavalvontasuunnitelman päivittämisestä muutoksen edellyttämiltä osilta.

Asiakastietojen muutoksista ilmoittaminen

Jos käytön laajentaminen aiheuttaa muutoksia palvelunantajan yhteystietoihin tai teknisiin tietoihin, niistä tulee ilmoittaa Kanta-palveluille hyvissä ajoin ennen käyttöönottoa.

HUOM! Sosiaalihuollon organisaatio ilmoittaa lisäksi Ekstranetissä muutokset

 • tietojärjestelmäprofiilissa
 • tallennettavissa asiakirjaryhmissä
 • palvelutehtävissä.

Ilmoittautuminen Potilastiedon arkiston käyttöönottojaksolle

Kun palvelunantaja on tehnyt päätöksen Potilastiedon arkiston käytön laajentamisen ajankohdasta, se ilmoittautuu ajankohtaan sopivalle käyttöönottojaksolle, jos käyttöönotettava uusi toiminnallisuus on mukana kyseisen käyttöönottojakson sisällöissä.

Ilmoittautumalla jaksolle palvelunantaja saa keskitettyä tukea ja ohjausta uusien toiminnallisuuksien käyttöönottoon. Jaksoon kuuluu myös toimintamallikoulutuksia, joissa mm.

 • kerrotaan käytön laajentamisen edellyttämistä organisaation toiminnallisista muutoksista ja niissä huomioitavista asioista
 • ohjeistetaan potilastietojen kirjaamisessa.

Sivulta Ilmoittautuminen käyttöönottojaksolle löytyy lisätietoja käyttöönottojaksosta ja siitä, mitkä kaikki palvelut ja toiminnallisuudet on käyttöönottojaksossa mukana eli mihin kaikkiin toiminnallisuuksiin liittyen keskitettyä ohjausta on tarjolla. Sivulta löytyy myös ilmoittautumislinkki.

Jos toiminnallisuus ei ole mukana käyttöönottojaksossa, katso  Käyttöönotot-osiosta toiminnallisuuden alisivulta erilliset ohjeet toiminnallisuuden käyttöönottamiseksi.

Ilmoittautuminen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottojaksolle

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston osalta käyttöönottojaksolle tulee ilmoittautua palvelun käytön laajennusten yhteydessä. Lisäksi muutokset tietojärjestelmäprofiilissa, tallennettavissa asiakirjaryhmissä ja palvelutehtävissä ilmoitetaan Kanta Ekstranetissä

Käyttöönottokoe ja raportointi

Käytön laajentamisen yhteydessä tehdään useimmiten käyttöönottokoe, jotta voidaan varmistaa tuotantokäytön aloittaminen ongelmitta. Kaikkiin laajennuksiin ei liity käyttöönottokokeita. Käyttöönotot-osiosta löytyy kunkin toiminnon osalta tarkempia tietoja käyttöönotosta ja sen edellytyksistä.

Käyttöönottokoe tehdään Kanta-palvelujen tuotantoympäristössä ja kokeissa käytetään Kelan järjestelmätoimittajille ilmoittamia testihenkilötunnuksia, jotka on tarkoitettu vain käyttöönottokokeiden tekemiseen.

Käyttöönottokokeista raportoidaan aina Kelalle mahdollisimman pian onnistuneesti suoritetun kokeen jälkeen. Kun koe on tehty onnistuneesti, sote-toimija voi aloittaa uusien tietosisältöjen tallentamisen tai uuden toiminnallisuuden käytön.

Lue lisää

Sivua päivitetty 07.04.2021