Käytön laajennus

Käytön laajennus

Kanta-palvelujen käyttöönoton jälkeen tietosisällöt ja palvelut laajenevat vaiheittain. Laajentaminen mahdollistaa myös erilaisten toimintojen käyttöönoton.

Yksityisen ja julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö on tehokkaampaa laajemmilla Potilastiedon arkiston ja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston tietosisällöillä. Kanta-palvelujen uusista käyttöönotettavien ominaisuuksien aikataulusta saat lisätietoa Kanta-palvelujen julkaisuaikataulusta

Kanta-palvelujen käytön laajentamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden ja toimijoiden näkökulmasta on kyse, kun jo aikaisemmin Potilastiedon arkiston tai Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottaneet toimijat ovat

 • laajentamassa arkistoitavaa tietosisältöä
 • ottamassa käyttöön uusia Kanta-palveluja
 • ottamassa käyttöön uutta asiakas- tai potilastietojärjestelmää.

Kun uusia palveluja tai uutta tietojärjestelmää otetaan käyttöön, liittyy siihen aina käyttöönoton laajennuksen tehtäviä. Muuttuneet tiedot tulee päivittää myös Kelan asiakkuustietoihin. 

Uusien terveydenhuollon palvelujen, kuten Terveydenhuollon todistusten välitys- tai Vanhojen potilastietojen arkistointi -palvelujen käyttöönotoista löytyy omat ohjeet. 

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston arkistoivan tietosisällön laajennuksesta on kyse, kun käyttöönotetaan uusien asiakirjaryhmien tallentaminen, kuten 

 • vanhat asiakirjat
 • I-vaiheen asiakirjat
 • II-vaiheen asiakirjat

aikaisemmin aloitetun Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon tallentamisen lisäksi. 

Käytön laajentamiseen liittyviä tehtäviä

Käytön laajentaminen aloitetaan suunnittelemalla käyttöönottoa yhteistyössä järjestelmätoimittajan ja tarvittaessa THL:n kanssa. THL OPER-yksikön erikoissuunnittelijat tukevat käyttöönottojen suunnittelussa, toteutuksessa ja käytössä. Tarvittaessa ota yhteyttä kantapalvelut@thl.fi. Muutostilanteissa organisaation järjestelmäkokonaisuus tulee testata huolellisesti ennen tuotantokäytön aloitusta, mikäli mahdollista. Testauksessa voidaan hyödyntää Kelan Kanta-asiakastestipalvelua.

Järjestelmien sertifiointi ja Omavalvontasuunnitelma

 • Varmistetaan, että Kanta-palveluihin liittyvä tietojärjestelmä ja välityspalvelu on sertifioitu.
 • Päivitetään Omavalvontasuunnitelma muutoksen edellyttämiltä osilta

Lisätietoa: Tekniset liittymismallit Kanta-palveluihin (pdf) ja Valviran sivuilta Tietojärjestelmien rekisteristä

Varmenteet

SOTE-organisaatiot ja itsenäiset ammatinharjoittajat

 • Tarkistetaan ja päivitetään tarvittaessa käyttöönottoon liittyvien yksiköiden ja ammatinharjoittajien tiedot SOTE-organisaatiorekisteriin tai IAH-koodistoon.

Asiakkuustietojen päivittäminen

Tekninen liityntäpiste

 • Uudesta teknisestä liityntäpisteestä ilmoitetaan viimeistään kaksi viikkoa ennen muutosta
 • Liityntäpistetietojen muutosilmoituslomake löytyy Kanta Ekstranetistä

Uudesta järjestelmästä ilmoittaminen

 • Lisätään Ekstranetissä uusi sertifioitu järjestelmä organisaation käyttämiin järjestelmiin

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston asiakirjaryhmän ja/tai järjestelmäprofiilin muutos, asiakirjavolyymin lisääntyminen yli 500 000 asiakirjalla

 • Ilmoitus kanta@kanta.fi –postilaatikkoon
 • Arkistoinnin laajentaminen uusiin palvelutehtäviin ei edellytä ilmoitusta Kelalle, ellei samalla arkistoitavien asiakirjojen volyymi lisäänny merkittävästi

Käyttöönottokokeet: muutos organisaation omassa teknisessä ympäristössä

Käyttöönottokokeita suositellaan tehtäväksi sellaisissa tietojärjestelmiin kohdistuvissa muutostilanteissa, jotka vaikuttavat Kanta-palveluihin. Organisaation tulee itse arvioida, milloin organisaation tietoteknisessä ympäristössä tehdään sellainen muutos, minkä yhteydessä on syytä tehdä käyttöönottokoe.

Tuotantoympäristössä tehtävissä käyttöönottokokeissa käytetään Kelan ilmoittamia testihenkilötunnuksia, joita saatavissa järjestelmätoimittajilta. Käyttöönottokokeista tulee aina raportoida Kelalle viimeistään kaksi päivää onnistuneen käyttöönottokokeen jälkeen.

Käynttöönottokokeet: uusi toiminnallisuus asiakas- tai potilastietojärjestelmässä

Kun asiakas- tai potilastietojärjestelmään tehdään jokin uusi toiminnallisuus, Kela arvioi tapauskohtaisesti missä laajuudessa käyttöönottokoe on tehtävä. Kela sopii järjestelmätoimittajien kanssa käyttöönottokoemenettelyistä.

Käyttöönottokokeiden materiaalit löytyvät Käyttöönotto-sivulta.

Koulutus

 • Koulutetaan henkilöstö Kanta-palvelujen kansallisiin toimintamalleihin ja -tapoihin
 • Varmistetaan työntekijöiden tietoturva ja tietosuojaosaamisen taso
 • Huomioidaan arkistonhallinta ja arkistonhoitajien koulutukset

Lue lisää

Sivua päivitetty 23.11.2018