Käyttöönotto

Käyttöönotto

Kanta-palvelujen käyttöönotto on mahdollista, kun organisaatiolla on tekniset ja hallinnolliset valmiudet palvelun käyttöönottoon ja sen toiminta täyttää lainsäädännön edellytykset.

Kanta-palvelujen käyttöönottoprosessin läpivienti etenee vaiheittain. Kestoon ja sisältöön vaikuttaa keskeisesti käyttöönottavan organisaation valmiudet prosessin alussa sekä se, otetaanko palvelu käyttöön jo sertifioidulla tietojärjestelmällä. Sertifioidulla järjestelmällä käyttöönottoprosessin läpivieminen kestää organisaation lähtötilanteesta riippuen noin 3–6 kuukautta. Jos järjestelmää ei ole sertifioitu, on aikaa hyvä varata vähintään vuosi. 

Kanta-palvelujen asiakkuus edellytyksenä

Palvelun käyttöönotto edellyttää Kanta-palvelujen asiakkuutta. Se muodostuu ensimmäisen palvelun käyttöönoton yhteydessä, jolloin asiakas sitoutuu Kanta-palvelujen asiakkuuteen ja yleisiin toimitusehtoihin.

Tämän lisäksi asiakas hyväksyy käyttöönotettavan palvelun palvelukuvauksen ja toimittaa palvelun käytössä tarvittavia hallinnollisia ja teknisiä tietoja. Kun Kanta-palvelujen asiakkuus on kerran muodostunut, ei sitoumusta tarvitse uusien palvelujen käyttöönoton yhteydessä enää toimittaa. Tarvittavat dokumentit ovat saatavilla Kanta-palvelujen Ekstranetistä. Lisätietoja Kanta-palvelujen asiakkuudesta voi lukea Asiakkuus-sivulta.

Käyttöönotettavissa olevat palvelut ja niiden palvelukuvaukset

Ohjeita

Sivua päivitetty 08.01.2020