Navigaatiovalikko

Käyttöönotto ja muutokset

Ohjeita Kanta-palvelujen käyttöönottoon ja muutostilanteisiin.

Valmistelevat tehtävät

Kanta-palvelujen käyttöönottoprojekti kannattaa aloittaa perehtymällä huolellisesti Kanta-palveluista koottuun materiaaliin.

Käyttöönotto

Kanta-palvelujen käyttöönotto on mahdollista, kun organisaatiolla on tekniset ja hallinnolliset valmiudet palvelun käyttöönottoon ja sen toiminta täyttää lainsäädännön edellytykset.

Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon Kanta-palvelut

Asiakas- ja potilastietojen hyödyntäminen yksityisten ja julkisten tuottajien välillä helpottuu ottamalla Kanta-palvelut käyttöön.

Käytön laajennus

Kanta-palvelujen tietosisällöt ja palvelut laajenevat vaiheittain. Laajentaminen mahdollistaa myös erilaisten toimintojen käyttöönoton.

Muutostilanteet

Organisaation muutostilanteissa on tärkeää varmistaa Kanta-palvelujen yhteyksien jatkuvuus. Organisaation uudet tiedot päivitetään Kanta Ekstranetissä.