Käyttöönottojen valmistelutilaisuudet

Käyttöönottojen valmistelutilaisuudet

Kanta-palvelujen käyttöönottajille suunnatut valmistelutilaisuudet ja niiden materiaalit.

Valmistelutilaisuuksien tavoitteena on muodostaa Kanta-palveluita käyttöönottaville sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille kokonaiskuva käyttöönottoprosessista ja siihen kuuluvista käyttöönoton tehtävistä. Valmistelutilaisuuksissa tuetaan erityisesti niitä sote-toimijoita, jotka ovat ottamassa Kanta-palveluita käyttöön ensimmäistä kertaa.

Kannan käyttöönottojen valmistelutilaisuudet

  • Ajankohta: 23.11.2021 klo 9–10
  • Paikka: Microsoft Teams -etäyhteys

Käyttöönottojen ohjaustunti on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille, jotka ovat ilmoittautuneet käyttöönotonjaksolle 2/2022 (12. aalto).

Etäyhteyslinkki lähetetään käyttöönottojaksolle ilmoittautuneille viikkoa ennen tilaisuutta.

Kela järjestää ohjaustunnin yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Digi- ja väestötietoviraston (DVV) kanssa.

Tavoite

Ohjaustunnin ja koulutustallenteiden tavoitteena on muodostaa sote-organisaatioille kokonaiskuva Kanta-palvelujen käyttöönottoprosessista ja siihen kuuluvista käyttöönoton tehtävistä.

Sisältö

Ohjaustunnilla käsitellään käyttöönoton valmistelutilaisuuden koulutustallenteisiin liittyviä kysymyksiä.

Ennakkokysymyksiä voi lähettää osoitteeseen kanta@kanta.fi viimeistään 16.11.2021. Laitathan viestin otsikkoon aiheeksi ’Ohjaustunti 23.11.2021’.

Käyttöönottojen valmistelutilaisuus on julkaistu videokokonaisuutena, johon Kanta-palveluita käyttöönottavat sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat voivat tutustua itsenäisesti.

Tallenteisiin tutustumisen jälkeen käyttöönottojaksolle ilmoittautuneet voivat osallistua 7.9.2021 järjestettävälle ohjaustunnille. Ohjaustunnilla osallistujat voivat esittää kysymyksiä tallenteisiin ja käyttöönottoprosessiin liittyen.

Tallenteet

Tallennekokonaisuuden nimi on "Organisaatiot Kanta-valmiuteen". 

Tavoite 

Koulutustallenteiden tavoitteena on muodostaa sote-organisaatioille kokonaiskuva Kanta-palvelujen käyttöönottoprosessista ja siihen kuuluvista käyttöönoton tehtävistä.

Kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat yksityisen ja julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden edustajat, kuten

  • johdon edustus
  • Kanta-käyttöönottoprojektin projektipäälliköt
  • muut projektiryhmän jäsenet
  • it-vastaavat ja -pääkäyttäjät
  • tietosuojavastaavat 
  • arkistovastaavat
  • tietojärjestelmätoimittajan edustajat
  • sanoma- ja tietoliikenneyhteyksien toteuttajat.

Koulutusmateriaalit