Käyttöönottoon ilmoittautuminen

Käyttöönottoon ilmoittautuminen

Kanta-palvelujen käyttöönotto tapahtuu vaiheittain. Käyttöönottoon ilmoittautuneille on tarjolla tukea ja ohjausta.

Kanta-palvelujen käyttöönotto uudistuu terveydenhuollon palvelujen osalta. Palvelujen käyttöönotto tapahtuu jatkossa käyttöönottojaksoissa, joista ensimmäinen on 1/2021. Käyttöönottojaksoja järjestetään jatkossa vuosittain kolme. Jokaiselle jaksolle määritellään Kanta-palvelut ja toiminnallisuudet, jotka on mahdollista ottaa käyttöön kyseisellä jaksolla.

Kun organisaatio on tehnyt päätöksen Kanta-palvelun käyttöönoton ajankohdasta, organisaatio ilmoittautuu haluamaansa käyttöönottojaksoon ilmoittautumislomakkeella. Jaksolle voi ilmoittautua, kun organisaatio ottaa Kanta-palveluja käyttöön ensimmäistä kertaa tai ottaa käyttöön uuden palvelun tai toiminnallisuuden. Käyttöönottojakson osallistujille järjestetään valtakunnallista tukea ja ohjausta.

Ensimmäinen käyttöönottojakso koskee Potilastiedon arkiston, Resepti-palvelun ja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottoja, joissa tuotantokäytön aloitus on vuoden 2021 alussa. Kaikki Kanta-palvelut ja toiminnallisuudet eivät sisälly käyttöönottojaksoon 1/2021.

Ilmoittautumista ei tarvita, jos palvelun tai toiminnallisuuden tuotantokäyttö on suunniteltu aloitettavaksi vuonna 2020. Syksyllä järjestettävät valmistelutilaisuudet ja toimintamallikoulutukset ovat avoimia kaikille toimijoille.

Käyttöönottojaksojen aikataulu ja ohjattu tuki

Kanta-palvelujen ja toiminnallisuuksien käyttöönotot toteutetaan valtakunnallisesti aikataulutetuissa käyttöönottojaksoissa.

 • Jakso 01/2021 käyttöönotot: tammi-huhtikuu 2021
 • Jakso 02/2021 käyttöönotot: touko-elokuu 2021
 • Jakso 03/2021 käyttöönotot: syys-joulukuu 2021

Käyttöönottojakso 2/2021

Tavoiteaikataulu tuotantokäytön aloitukselle on elokuun 2021 loppuun mennessä.

Kela ja THL järjestävät toimintamallikoulutuksia uuden palvelun käyttöönottajille ja käytön laajentajille tammikuussa 2021.

Käyttöönottojakso 3/2021

Tavoiteaikataulu tuotantokäytön aloitukselle on joulukuun 2021 loppuun mennessä.

Uuden palvelun käyttöönottaja

Käytön laajentaja

Kela ja THL järjestävät toimintamallikoulutuksia uuden palvelun käyttöönottajille ja käytön laajentajille toukokuussa 2021.

Käyttöönottojaksolla 3/2021 käyttöönotettavat Kanta-palvelut ja toiminnallisuudet

Uudet Kanta-palvelut:

 • Potilastiedon arkisto
 • Resepti-palvelu
 • Suun terveydenhuolto (uudet käyttöönottajat ja käytön laajentajat).

Laajennettavat toiminnallisuudet:

 • Alaikäisen puolesta asiointi
 • Keskeiset terveystiedot
 • Kuva-aineistojen arkistointi (vain radiologian tietosisällöt)
 • Ostopalveluvaltuutus 1.0 ja 2.0
 • Todistusten ja lausuntojen arkistointi
 • Todistusten ja lausuntojen välityspalvelu (Kela)
 • Vanhojen potilastietojen arkistointi
 • Lähete ja hoitopalaute
 • Terveys- ja hoitosuunnitelma

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotot jatkuvat toistaiseksi nykyisellä mallilla.

Käyttöönotettavista Kanta-palveluista löytyy lisätietoa Käyttöönottovaihe-sivulta.

Ilmoittautuminen käyttöönottojaksolle

Ilmoittautuminen on käynnissä käyttöönottojaksolle 3/2021.

Ilmoittautuminen päättyy uuden palvelun käyttöönottajien osalta 31.1.2021 klo 16.00. Käytön laajentajat voivat ilmoittautua jaksolle 31.3.2021 klo 16.00 mennessä.

Sivua päivitetty 15.12.2020