Koosteet keskeisistä terveystiedoista

Koosteet keskeisistä terveystiedoista

Keskeisten terveystietojen koosteet ovat Kanta-palvelujen kokoamia potilaskohtaisia tietokokonaisuuksia, jotka on kerätty Potilastiedon arkistoon tallennetuista tiedoista. Kun uusi toiminnallisuus on otettu käyttöön, potilastietojärjestelmät voivat tuottaa koosteista yhteenvetotietoa.

Yhteenvetotietoa on jatkossa saatavilla

 • rokotuksista
 • laboratoriotutkimuksista
 • diagnooseista
 • toimenpiteistä 
 • riskitiedoista  
 • kuvantamistutkimuksista 
 • fysiologisista mittauksista.

Potilastietojärjestelmät voivat hakea näitä tietokokonaisuuksia ja muodostaa niistä käyttäjille havainnollisia potilasyhteenvetoja. Tietoja luovutetaan potilastietojärjestelmään, jos potilaalla on voimassa oleva Kanta-suostumus potilastietojensa luovuttamiseen. Kansalaiset näkevät omat yhteenvetotietonsa Omakanta-palvelussa.

Koosteiden muodostamisen edellytys

 

Potilastietojärjestelmän tuettava rakenteista kirjaamista

Yhteenvetojen muodostamisen edellytys on, että tiedot on kirjattu Kantaan rakenteisesti. Koostetiedot syntyvät vain, jos tiedot kirjataan potilastietojärjestelmän versiolla, joka tukee vuoden 2016 määrittelyjen mukaisia tietosisältöjä.
 
Kysy lisätietoa oman järjestelmäsi määrittelyversiosta järjestelmätoimittajaltasi tai tarkista määrittelyversion tasonnoston tilanne yhteistestauksen sivulta.

​​​​​​​Määrittelyjen aikaisemmalla (2014) versiolla kirjatuista tiedoista voi olla kaikista aineistoista koosteina käytettävissä vain osa riskitiedoista, diagnooseista ja rokotteista.

Koostetiedot Omakannassa

Omakannan yhteenvetoihin koostetietoa kertyy kansalaisen tarkasteltavaksi vähitellen, kun terveydenhuollossa kirjataan ja tallennetaan tietoa Kanta-palveluihin valtakunnallisesti määriteltyjen sisältöjen ja rakenteiden mukaisesti.  Kuitenkin, jos tietoja kirjataan vuoden 2014 määrittelyversiolla, ei kaikkia koosteita voida näyttää Omakannassa.

Koostetietojen hyödyt

Tiedon rakenteinen kirjaaminen ja keskeisistä terveystiedoista muodostettavat yhteenvetotiedot mahdollistavat Kanta-palvelujen paremman hyödyntämisen:

 • Potilastiedon arkiston tietojen hakeminen ja jakaminen tehostuvat.
 • Oleellinen tieto löytyy helposti.
 • Hoitopäätökset voidaan perustaa ajantasaiseen tietoon. 
 • Potilasturvallisuus ja toiminnan tehokkuus kasvavat, kun päällekkäisten ja mahdollisesti tarpeettomien tutkimusten tai hoitotoimenpiteiden tekeminen vähenee.
 • Kansalaisen on helpompi seurata omia terveystietojaan.
 • Tietoa voidaan hyödyntää paremmin tiedon toisiokäytön ja tiedolla johtamisen tarpeisiin.

Lisätietoja

Sivua päivitetty 29.10.2020